Berikutnya Silahkan Klik "Berikutnya

10 Pertanyaan | Total Attempts: 396

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Berikutnya Silahkan Klik "Berikutnya

Questions and Answers
 • 1. 
  Suku minang berada di Provinsi....
  • A. 

   Sumatra Barat

  • B. 

   Sumatra selatan

  • C. 

   Aceh

  • D. 

   Jawa Tengah

 • 2. 
  Rumah adat suku minang adalah....
  • A. 

   Joglo

  • B. 

   Hanoi

  • C. 

   Rumah gadang

  • D. 

   Rumah panggung

 • 3. 
  Bagaimana sikap yang kalian tunjukan terhadap suku bangasa lain....
  • A. 

   Menghargai

  • B. 

   Mencemooh

  • C. 

   Mengkucilkan

  • D. 

   Acuh

 • 4. 
  Dibawah ini yang bukan sikap yang menunjukan kebanggaan terhadap anak Indonesia….
  • A. 

   Bermain dengan semua teman yang ada dikelas

  • B. 

   Bermain dengan teman sesama suku

  • C. 

   Bermain dengan teman yang sesame agama

  • D. 

   Hanya bermain dengan teman yang bahasa daeranya sama

 • 5. 
  Sudut siku-siku sebesar……derajat
  • A. 

   60

  • B. 

   70

  • C. 

   90

  • D. 

   110

 • 6. 
  Tari kipas Pakarena berasal dari provinsi....
  • A. 

   Sulawesi Selatan

  • B. 

   Jawa Timur

  • C. 

   Sumatra Selatan

  • D. 

   Bali

 • 7. 
  Dibawah ini adalah contoh permainan tradisional adalah....
  • A. 

   Playstation

  • B. 

   Gobag sodor

  • C. 

   Game boy

  • D. 

   Nitendo

 • 8. 
  Simbol padi dan kapas dalam Pnacasila berarti....
  • A. 

   Persatuan

  • B. 

   Persamaan derajat manusia

  • C. 

   Kemakmuran

  • D. 

   Musyawarah

 • 9. 
  Alat musik angklung berasal dari....
  • A. 

   Jawa Barat

  • B. 

   Jawa Tengah

  • C. 

   Jawa Timur

  • D. 

   Jakarta

 • 10. 
  Bunyi yang frekensinya kurang dari 20 Hz disebut....
  • A. 

   Audiosonik

  • B. 

   Ultrasonik

  • C. 

   Infrasonik

  • D. 

   Gema

Back to Top Back to top