Ε.Ι.2. Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 86

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ε.Ι.2. Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 74-76


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο χρόνος για τον Πρωταγόρα σημαίνει:
  • A. 

   την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου.

  • B. 

   τη Θεογονία.

  • C. 

   την Κοσμογονία.

  • D. 

   τη Γένεση.

 • 2. 
  Με τη φράση θεοί ἦσαν φαίνεται ότι ο Πρωταγόρας:
  • A. 

   χρησιμοποιεί την αλληγορία.

  • B. 

   θεωρεί ότι η φύση διέπεται από νομοτέλεια.

  • C. 

   είναι θρησκευόμενος.

  • D. 

   είναι αγνωστικιστής.

 • 3. 
  Το ρήμα τυπῶ σημαίνει:
  • A. 

   αποτυπώνω.

  • B. 

   δίνω μορφή.

  • C. 

   εκτυπώνω.

  • D. 

   διατυπώνω.

 • 4. 
  Η φράση κοσμῆσαί τε καί νεῖμαι είναι:
  • A. 

   πολυσύνδετο.

  • B. 

   πρωθύστερο.

  • C. 

   μεταφορά.

  • D. 

   παρομοίωση.

 • 5. 
  ἀμφιεννύς-ὑποδῶν είναι:
  • A. 

   ασύνδετο.

  • B. 

   σχήμα κατά το νοούμενο.

  • C. 

   παρομοίωση.

  • D. 

   μεταφορά.

Back to Top Back to top