Ε.Ι.1. Η αρετή ως αντικείμενο διδασκαλίας - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ε.Ι.1. Η αρετή ως αντικείμενο διδασκαλίας - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 70-73


Questions and Answers
 • 1. 
  Το κεντρικό θέμα του διαλόγου Πρωταγόρας είναι: 
  • A. 

   η ζωή και η διδασκαλία του Πρωταγόρα.

  • B. 

   η ερμηνεία της αρετής.

  • C. 

   η δυνατότητα να διδαχτεί η αρετή.

  • D. 

   η ζωή και η διδασκαλία του Σωκράτη.

 • 2. 
  Ανάμεσα στα πρόσωπα του διαλόγου είναι και:
  • A. 

   ο Φειδίας.

  • B. 

   ο Γοργίας.

  • C. 

   ο Αναξαγὀρας.

  • D. 

   ένας εταίρος.

 • 3. 
  Η δύναμη της πόλης - κράτους οφείλεται:
  • A. 

   στον τόπο διαμονής των πολιτών, το ἄστυ.

  • B. 

   στη συμμετοχή των πολιτών στην εξουσία.

  • C. 

   στη συμμετοχή των πολιτών στις κοινωνικές παροχές.

  • D. 

   στην αδιαφιλονίκητη υπακοή των πολιτών στους νόμους.

 • 4. 
  Η φιλοσοφία αναπτύσσεται από τη στιγμή που η σκέψη εστιάζει:
  • A. 

   στην υπερφυσική ερμηνεία του κόσμου.

  • B. 

   στη λογική ερμηνεία του κόσμου.

  • C. 

   στην κριτική θεώρηση του κόσμου ως ένα σύστημα οργανωμένο με δικούς του εσωτερικούς κανόνες.

  • D. 

   στην ανακάλυψη και ερμηνεία των πρώτων αρχών των όντων.

 • 5. 
  Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ασχολούνται με:
  • A. 

   τον άνθρωπο.

  • B. 

   τη φύση.

  • C. 

   τους πολιτικούς θεσμούς.

  • D. 

   τους κοινωνικούς θεσμούς.

Back to Top Back to top