მართვის მოწმობის სავარჯიშოები Quiz

30 | Total Attempts: 136

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   მხოლოდ a

  • B. 

   მხოლოდ b

  • C. 

   A და b

  • D. 

   B და g

 • 2. 
  PreTestebi.Ga --> რა ინფორმაციას აწვდის მძღოლს შუქნიშნის მოციმციმე ყვითელი სიგნალი?
  • A. 

   აფრთხილებს, რომ შუქნიშანი გაუმართავია

  • B. 

   რთავს მოძრაობის ნებას, აფრთხილებს არარეგულირებადი გზაჯვარედინის ან ქვეითთა გადასასვლელის არსებობის შესახებ

  • C. 

   კრძალავს შემდგომ მოძრაობას

 • 3. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

 • 4. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

 • 5. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

 • 6. 
  • A. 

   გზისპირზე გადასვლა სახიფათოა მასზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო

  • B. 

   გზაზე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები

 • 7. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   დიახ, თუ სატვირთო ავტომობილი მოძრაობს 30 კმ/სთ-ზე ნაკლები სიჩქარით

  • C. 

   არა

 • 8. 
  PreTestebi.Ga --> შეგიძლიათ თუ არა გააგრძელოთ მოძრაობა სადგომ ადგილამდე, დღე-ღამის ბნელ დროს, გამორთული ფარებითა და გაბარიტული ნათურებით?
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

  • C. 

   დიახ, მაგრამ განსაკუთრებული სიფრთხილით

 • 9. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

 • 10. 
  • A. 

   არა

  • B. 

   დიახ

  • C. 

   დიახ, თუ ავტომობილები მოძრაობენ მთავარ გზაზე

 • 11. 
  • A. 

   მხოლოდ A,C და D

  • B. 

   ყველა

  • C. 

   არცერთი

  • D. 

   მხოლოდ D

  • E. 

   მხოლოდ D და E

 • 12. 
  • A. 

   ყველა სატრანსპორტო საშუალებას

  • B. 

   ორივე ტრამვაის

  • C. 

   მეორე ტრამვაის და მსუბუქ ავტომობილს

  • D. 

   არცერთს

 • 13. 
  PreTestebi.Ga --> ჩამოთვლილთაგან რომელი უწესრიგობების დროს იკრძალება სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია?
  • A. 

   ფარების რეგულირება არ შეესაბამება სახსტანდარტის მოთხოვნებს

  • B. 

   არ მუშაობს დადგენილი რეჟიმით ან გაჭუჭყიანებულია გარე მაშუქი ხელსაწყოები და შუქამრეკლები

  • C. 

   ორივე ზემოთ ჩამოთვლილი უწესრიგობის დროს

 • 14. 
  • A. 

   მხოლოდ 1

  • B. 

   მხოლოდ 2

  • C. 

   1 და 2

  • D. 

   1 და 3

 • 15. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

  • C. 

   დიახ, თუ გზა თავისუფალია

 • 16. 
  • A. 

   წითელი ავტომობილის

  • B. 

   ყვითელი ავტომობილის

  • C. 

   ორივე ავტომობილის

 • 17. 
  • A. 

   არცერთი

  • B. 

   ნებისმიერი

  • C. 

   მხოლოდ A

  • D. 

   მხოლოდ A და B

 • 18. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

 • 19. 
  • A. 

   სატვირთო ავტომობილის მძღოლმა

  • B. 

   მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა

 • 20. 
  • A. 

   მხოლოდ 1

  • B. 

   მხოლოდ 2

  • C. 

   მხოლოდ 3

  • D. 

   მხოლოდ 2 და 3

 • 21. 
  • A. 

   მხოლოდ 1

  • B. 

   მხოლოდ 2

  • C. 

   მხოლოდ 3

  • D. 

   არცერთი

  • E. 

   სამივე

 • 22. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

 • 23. 
  • A. 

   ის უხვევს მარჯვნივ

  • B. 

   ის აგრძელებს მოძრაობას პირდაპირ

  • C. 

   ამუხრუჭებს, რათა გზა დაუთმოს მოტოციკლს

 • 24. 
  • A. 

   დიახ

  • B. 

   არა

 • 25. 
  PreTestebi.Ga --> შეიძლება თუ არა ავტომობილის ბუქსირება გაუმართავი მუხრუჭებით, როდესაც მისი ფაქტიური მასა აღემატება მაბუქსირებელი ავტომობილის მასის ნახევარს?
  • A. 

   არა

  • B. 

   დიახ, ხისტი გადაბმულობით

  • C. 

   დიახ

Back to Top Back to top