Tema 5 : Malaysia Negara Berdaulat

30 Soalan | Total Attempts: 185

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tema 5 : Malaysia Negara Berdaulat

Jawab Semua Soalan 1 -30


Questions and Answers
 • 1. 
  Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen.  Siapakah yang menjadi Ketua Negara? 
  • A. 

   DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

  • B. 

   Timbalan Perdana Menteri

  • C. 

   Perdana Menteri

  • D. 

   Sultan

 • 2. 
  Proses ____________membolehkan rakyat memilih pentadbir negara
  • A. 

   Demokrasi

  • B. 

   Pilihanraya

  • C. 

   Persidangan parlimen

  • D. 

   Perundangan

 • 3. 
  Kerajaan Malaysia terdiri daripada _______________dan ______________________
  • A. 

   Kerajaan campuran, kerajaan negeri

  • B. 

   Kerajaan pusat, kerajaan negeri

  • C. 

   Kerajaan pusat, Dewan Negara

  • D. 

   Kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri

 • 4. 
  Siapakah yang bertanggungjawab dalam hal-ehwal perundangan peringkat Persekutuan
  • A. 

   Parlimen

  • B. 

   Kerajaan negeri

  • C. 

   Mahkamah

  • D. 

   Dewan Undangan Negeri

 • 5. 
  Pilihan raya di negara kita diadakan ____________tahun sekali
  • A. 

   Dua

  • B. 

   Empat

  • C. 

   Tiga

  • D. 

   Lima

 • 6. 
  Setiap negeri di Malaysia mempunyai struktur pentadbiran dan kuasa kerajaan masing-masing yangdinamakan kerajaan negeri.  Namun, kerajaan negeri masih perlu mengekalkan kuasa__________ yang tertentu. 
  • A. 

   Kehakiman

  • B. 

   Menteri Besar

  • C. 

   Kerajaan pusat

  • D. 

   Ketua Menteri

 • 7. 
  Kerajaan demokrasi bermaksud
  • A. 

   Kerajaan yang diperintah oleh raja

  • B. 

   Kerajaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong

  • C. 

   C kerajaan yang mengamalkan sistem monarki

  • D. 

   Kerajaan yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk membuat keputusan

 • 8. 
  Negara ___________tidak mengamalkan sistem demokrasi
  • A. 

   India

  • B. 

   Afrika Selatan

  • C. 

   Australia.

  • D. 

   Brunei Darussalam

 • 9. 
  Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia adalah berpandukan
  • A. 

   Perdana Menteri.

  • B. 

   Undang-undang.

  • C. 

   Perlembagaan Malaysia.

  • D. 

   Yang di-Pertuan Agong.

 • 10. 
  Apakah kepentingan Perlembagaan Malaysia kepada pemerintahan negara
  • A. 

   Kerajaan bebas memimpin rakyat

  • B. 

   Hak asasi dan kebebasan rakyat.

  • C. 

   Rakyat tidak berpeluang menjadi pemimpin.

  • D. 

   Kerajaan negeri bersaing dengan kerajaan persekutuan

 • 11. 
   Dalam proses pilihan raya, pengiraan undi akan dijalankan selepas
  • A. 

   Hari berkempen

  • B. 

   Hari penamaan calon.

  • C. 

   Hari pengundian

  • D. 

   Pembentukan kerajaan.

 • 12. 
  Ahli Suruhanjaya Pilihanraya yang hendak meletak jawatan perlu menyerahkan surat peletakan jawatan kepada
  • A. 

   Wakil rakyat.

  • B. 

   Perdana Menteri

  • C. 

   Yang di-Pertuan Agong

  • D. 

   Pengerusi Suruhanjaya Pilihanraya

 • 13. 
  Calon yang mendapat undi terbanyak dalam pilihan raya akan
  • A. 

   Dinaikkan pangkat

  • B. 

   Memerintah kerajaan

  • C. 

   Diisytiharkan menang

  • D. 

   Dilantik sebagai ketua kerajaan

 • 14. 
  Parlimen merupakan _________________bagi negara Malaysia.
  • A. 

   Badan eksekutif

  • B. 

   Badan kewangan

  • C. 

   Badan kehakiman

  • D. 

   Badan perundangan

 • 15. 
  Berapakah tempoh masa pentadbiran Ahli Dewan Undangan Negeri
  • A. 

   Tiga tahun

  • B. 

   Empat tahun

  • C. 

   Lima tahun

  • D. 

   Enam tahun

 • 16. 
  Senator dilantik oleh _____________daripada setiap negeri
  • A. 

   Perdana Menteri

  • B. 

   Yang di-Pertuan Agong

  • C. 

   Yang di-Pertuan Negeri

  • D. 

   Ketua Setiausaha Negara

 • 17. 
  Di negeri Sabah dan Sarawak, Ketua Menteri akan dibantu oleh
  • A. 

   Kabinet

  • B. 

   Wakil rakyat

  • C. 

   Jemaah Menteri

  • D. 

   Ahli Majlis Kerja Negeri (EXCO)

 • 18. 
   Jawatan Yang di-Pertuan Agong disandang oleh sembilan raja Melayu secara __________setiap lima tahun.
  • A. 

   Undian

  • B. 

   Pilihan raya

  • C. 

   Bergilir-gilir

  • D. 

   Pemilihan

 • 19. 
  Siapakah yang boleh memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan urusan pemerintahan negara?
  • A. 

   Hakim

  • B. 

   Perdana Menteri

  • C. 

   Menteri Kabinet

  • D. 

   Raja Permaisuri Agong

 • 20. 
  Setiausaha Majlis Raja-raja juga dikenali sebagai
  • A. 

   Sultan

  • B. 

   Yang Dipertua Negeri

  • C. 

   Penyimpan Mohor Besar Raja-raja

  • D. 

   Timbalan Yang di-Pertuan Agong

 • 21. 
   Siapakah yang mempengerusikan persidangan Majlis Raja-raja yang diadakan tiga atau empat kali setahun?
  • A. 

   Perdana Menteri

  • B. 

   Menteri Besar

  • C. 

   Raja Melayu

  • D. 

   Yang di-Pertuan Agong

 • 22. 
  _____________akan mengiringi Yang di-Pertuan Agong ke persidangan atau mesyuarat Majlis Raja-raja.
  • A. 

   Perdana Menteri

  • B. 

   Menteri Besar

  • C. 

   Raja Permaisuri Agong

  • D. 

   Timbalan Yang di-Pertuan Agong

 • 23. 
  Kerajaan membangunkan kemudahan dan perkhidmatan dalam negara semata-mata untuk
  • A. 

   Meningkatkan keuntungan negara

  • B. 

   Bersaing dengan negara jiran

  • C. 

   Menjamin kesejahteraan rakyat

  • D. 

   Membelanjakan wang dengan berhemat

 • 24. 
  Setiap pandangan atau pendapat yang dikemukakan perlu melalui
  • A. 

   Saluran yang betul

  • B. 

   Tindakan yang agresif

  • C. 

   Penulisan surat rasmi

  • D. 

   Perbincangan yang matang

 • 25. 
  Warganegara Malaysia boleh menjaga nama baik negara sekiranya
  • A. 

   Memuji-muji keistimewaan negara

  • B. 

   Mengancam keselamatan pelancong asing

  • C. 

   Menunjukkan tingkah laku yang negatif

  • D. 

   Mengamalkan sikap bersopan santun kepada pelancong asing

Back to Top Back to top