שחזור מקצועית א יוני 2014 כולל פתרונות מאת עוז שמש

20 | Total Attempts: 75

SettingsSettingsSettings
Please wait...
שחזור מקצועית א יוני 2014 כולל פתרונות מאת עוז שמש

Questions and Answers
 • 1. 
  איזו מהטענות הבאות, המתייחסות להנפקת זכויות, נכונה בהכרח?
  • A. 

   אם מחיר רכישת המנייה בזכויות נמוך באופן משמעותי ממחיר המנייה בבורסה, אקס זכויות, אזי הרכב הבעלות בחברה לא ישתנה.

  • B. 

   אם מחיר רכישת המנייה בזכויות גבוה ממחירה בבורסה, אקס זכויות, אזי הגיוס לא יתבצע.

  • C. 

   אם מחיר הסגירה של הזכות ביום המסחר בזכויות היה גבוה מ-0, אזי כל הזכויות תמומשנה.

  • D. 

   אם בסיום יום המסחר בזכויות היה עודף גדול של מוכרים בשער הסגירה, אז אין כדאיות במימוש הזכות.

  • E. 

   אם מחיר רכישת המניה בזכויות גבוה באופן משמעותי ממחיר המניה בבורסה, אקס זכויות, אזי ישנה עדיפות כלכלית לרכישה בבורסה.

 • 2. 
   תיק איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד, המהווה 99% מקרן הנאמנות "אשלים אג"ח קונצרני צמוד מדד (00)", נסחר בתשואה שנתית ממוצעת לפדיון של 1.45%. מח"מ התיק המשוקלל עומד על 3.3 שנים.להלן חמש טענות המתייחסות לתשואת ההחזקה של הקרן ב- 12 החודשים הקרובים. יש להתעלם מדמי ניהול.איזו מהטענות נכונה בהכרח?
  • A. 

   ככל שמדד המחירים לתקופה יהיה גבוה יותר, השואה תהיה גבוהה יותר.

  • B. 

   אם התשואה הממוצעת לפדיון של תיק האג"ח של הקרן תהיה גבוהה מ- 2% בסוף התקופה, אזי הקרן הניבה הפסדים למשקיעים בתקופה זו.

  • C. 

   אם התשואה הממוצעת לפדיון של תיק האג"ח של הקרן תהיה נמוכה מ- 1.45% בסוף התקופה, אזי הקרן הניבה רווחים למשקיעים בתקופה זו.

  • D. 

   ד. משקיעים שיחזיקו את הקרן 3.3 שנים יזכו לתשואה שנתית צמודת מדד של 1.45%.

  • E. 

   משקיעים שיחזיקו את הקרן 3.3 שנים יזכו לתשואה שנתית צמודת מדד של 1.45%.

  • F. 

   כיוון שהרכב תיק האג"ח של הקרן יכול להשתנות באופן יומי, לא ניתן לקבוע מה תהיה תשואת ההחזקה.

 • 3. 
  Which one do you like?משקיע רכש בתחילת השנה תעודת סל מנייתית "שווקים מתעוררים" ב- 65% מכספו וקרן אג"ח ללא מניות בשאר הכסף. לאחר שמפולת בשווקים הורידה את שערה של תעודת הסל ב- 30% החליט המשקיע להקטין סיכונים ומכר מחצית מהשקעתו בתעודת הסל, ובתמורה רכש את קרן האג"ח, ששערה נותר ללא שינוי מתחילת השנה. בסיכום השנה התברר שתעודת הסל ירדה ב- 15% ואילו קרן האג"ח הסבה הפסד של 1.5%.בהתעלם מעלויות וממיסוי, מה הייתה התשואה השנתית שהשיג המשקיע?
  • A. 

   15.5%-.

  • B. 

   17.3%-.

  • C. 

   19.5%-.

  • D. 

   14.5%-.

  • E. 

   16.5%-.

 • 4. 
  לקוח הופתע לגלות ששווי תיק ההשקעות שלו בסוף השנה היה נמוך משוויו בתחילתה, בתוספת הפקדה שבוצעה במהלך השנה, למרות זאת התשואה שדווחה לו ע"י מנהל תיק ההשקעות(תשואה להשוואה TWR) הייתה דווקא חיובית.בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר? 
  • A. 

   לאחר ההפקדה התיק הניב תשואה חיובית.

  • B. 

   לפני ההפקדה התיק הניב תשואה שלילית.

  • C. 

   בערכים מוחלטים, התשואה השלילית שהניב התיק אחרי ההפקדה הייתה גבוהה מהתשואה החיובית שהניב לפניה.

  • D. 

   בערכים מוחלטים, התשואה החיובית שהניב התיק לפני ההפקדה הייתה גבוהה מהתשואה השלילית שהניב אחריה.

  • E. 

   יש טעות בחישוב התשואה ע"י מנהל התיקים.

 • 5. 
  איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס למח"מ של איגרת חוב?
  • A. 

   מח"מ של איגרת חוב יורד אם שער האיגרת עולה.

  • B. 

   מח"מ של איגרת חוב יורד לאחר אקס ריבית.

  • C. 

   מח"מ של איגרת חוב עולה אחרי אקס ריבית וקרן.

  • D. 

   מח"מ של איגרת חוב יורד אם התשואה לפדיון יורדת.

  • E. 

   מח"מ של איגרת חוב משתנה רק בתשלומי קרן וריבית.

 • 6. 
  איזו מהטענות הבאות, המתייחסות לאג"ח להמרה, היא הנכונה ביותר? 
  • A. 

   אג"ח להמרה היא מכשיר השקעה מועדף המאפשר הנאה משני העולמות::ריבית גבוהה ואפשרות המרה למניה.

  • B. 

   אג"ח להמרה עדיפה בכל מקרה על אג"ח סטרייט של אותה חברה באותו מח"מ.

  • C. 

   אג"ח להמרה כוללת בתוכה אופציית Call לרכישת המניה.

  • D. 

   אג"ח להמרה נסחרת תמיד בפרמיית המרה משמעותית.

  • E. 

   אג"ח להמרה נהנית בדרך כלל מביטחונות טובים יותר מאילו של אג"ח סטרייט.

 • 7. 
  בהנפקת "אינרום בנייה", חברה בעלת פעילות יציבה בתחום הבנייה בישראל, הוצעה לציבור חבילה הכוללת 40 מניות ו- 8 אופציות במחיר כולל של 312 שקל. האופציה ניתנת למימוש למשך 18 חודשים בתוספת מימוש של 7.8 שקלים.מהו בקירוב מחיר המניה האפקטיבי הנגזר  ממחיר החבילה?
  • A. 

   7.8

  • B. 

   8

  • C. 

   7.6

  • D. 

   תלוי באיזה מחיר תיסגר ההנפקה.

  • E. 

   6.6

 • 8. 
  אג"ח ממשלתית שקלית לא צמודה מסדרה 0118 נסחרה ביום הקום בנתונים הבאים: מחיר 111.1, קופון שנתי 4%, תשואה לפדיון ברוטו 1.27%. מח"מ 3.4, מס 15%. יש להתעלם מעלמת קנייה ומכירה ולהתייחס לכך כהשקעה יחידה וראשונה בתיק.בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
  • A. 

   משקיע פרטי, משלם מס במקור, שיקנה את האג"ח ביום הקום וימכור את האג"ח למחרת בתשואה לפדיון ברוטו זהה, יפסיד על השקעתו.

  • B. 

   עדיף למשקיע פרטי, משלם מס במקור, לקנות את האג"ח ביום הקום וליהנות מריבית גבוהה.

  • C. 

   משקיע מוסדי, פטור ממס במקור, יעדיף תמיד לקנות את האג"ח ביום האקס.

  • D. 

   אין חשיבות ליום הקנייה ולסוג המשקיע- פרטי או מוסדי.

  • E. 

   משקיע מוסדי, פטור ממס במקור, יעדיף תמיד לקנות את האג"ח ביום הקום.

  • F. 

   משקיע מוסדי, פטור ממס במקור, יעדיף תמיד לקנות את האג"ח ביום הקום.

 • 9. 
  נתון תזרים אג"ח לא צמוד של חברת "החמדן", נכון לתאריך 15 ביוני 2014תאריך תשלום שנתי קבועתזרים31/12/2014קופון+  שליש קרן31/12/2015קופון+  שליש קרן31/12/2016קופון+  שליש קרן             נתונים נוספים: קופון שנתי 6.3%  , שער בורסה, 109.53            מהי תשואתו השנתית לפידיון ברוטו של האג"ח ומהו המח"מ? תשואת האג"ח                                                 המח"מ
  1. 2.6%                                                                   2
  2. 3.1%                                                                   2
  3. חסרים נתונים בשאלה לחישוב תשואה לפידיון ברוטו ומח"מ של האג"ח.
  4. 1.9%                                                                  1.5   
  5. 1.1%                                                                  2.5
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 10. 
  עלייה חדה מפתיעה במדד המחירים לצרכן בחודשיים הקרובים תגרום קרוב לוודאי:- 
  • A. 

   לעלייה במחירי האג"ח השקליות לכל טווחי הפדיון.

  • B. 

   לירידה במחירי האג"ח הצמוד לכל טווחי הפדיון.

  • C. 

   לעליה במחיר האג"ח השקלי הארוך וירידה בקצר.

  • D. 

   לעליה במחיר האג"ח הצמוד הקצר וירידה במחיר האג"ח השקלי הארוך.

  • E. 

   לפיחות מחיר של השקל.

 • 11. 
  להלן נתוני תשואות שנתיות לפדיון של שתי סדרות אג"ח קופון אפס של ממשלת ברזיל, הנקובות במטבע מקומי(ריאל ברזילאי), כפי שנסחרו במהלך שנת 2014, ונתוני שער החליפין שקל/ריאל:טווח בשנים/תאריך01/01/201430/06/201431/12/2014אג"ח לפירעון ב- 31/12/20188.5%7.2%7%אג"ח לפירעון ב- 31/12/202011%10.5%12%שער חליפין 1 ריאל ברזילאי1.581.551.4 משקיע ישראלי המיר שקלים ורכש 100,000  ריאל ברזילאי בתחילת השנה, באמצעותם השקיע בשתי הסדרות בסכומים שווים (50,000 ריאל בכל סידרה).בסוף 2014 מימש המשקיע את התיק והמיר את הריאל לשקלים.לאור נתוני השאלה, ובהתעלם מעמלות ומיסים, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?
  • A. 

   שווי התיק בסוף 2014 עמד על 115,458 ריאל ברזילאי.

  • B. 

   תשואת התיק השקלית ב- 30/06/2014 הייתה יותר מ- 12%.

  • C. 

   שווי התיק בסוף 2014 עמד על 138,965 ₪.

  • D. 

   תשואת התיק במונחי ריאל ברזילאי ב-2014 עמדה על 9.25%.

  • E. 

   כתוצאה משינויי שער החליפין, תשואת המשקיע השקלית ב- 2014 שלילית.

 • 12. 
  מדד ת"א-25 עומד על 1400 נקודות. בשוק נסחרות אופציות הפוקעות בעוד חודש והריבית השקלית 1%.השווי של איזו מן הפוזיציות הבאות יקטן למחרת, אם נתוני השוק הרלוונטיים לשווי הפוזיציה נותרו ללא שינוי?
  1. Call (1390) בשורט ו- Call (1430) בלונג.
  2. Call (1400) בשורט ו- Put (1450) בלונג.
  3. Call (1400) בלונג ו- Call (1380) בשורט.
  4. Call (1350) בלונג ו- Put (1400) בשורט.
  5. Call (1390) בלונג ו- Call (1360) בשורט.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 13. 
  למה מהבאים תגרום עלייה בסטיית תקן?
  1. להגדלת הערך הפנימי של אופציה
  2. להגדלת ערך הזמן של אופציית Call  בלבד.
  3. להקטנת המחיר של חוזה עתידי.
  4. להפסד של בעל פוזיציית שורט באופציה.
  5. להקטנת ערך הזמן של אופציות.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 14. 
  איזו מהפעולות הבאות מתאימה בצורה הטובה ביותר למשקיע שכתב אוכף בכסף וחושש מהפסדים במקרה של ירידה חדה במחיר נכס הבסיס?
  1. רכישת חוזה עתידי
  2. מכירת חוזה עתידי
  3. רכישת אופציית Put  מחוץ לכסף
  4. רכישת אופציית Call בתוך הכסף ורכישת אופציית Put בתוך הכסף
  5. רכישת אופציית Call מחוץ לכסף ורכישת אופציית Put מחוץ לכסף. 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 15. 
  נתון כי מדד ת"א 25 עומד על 1300 והריבית השקלית הינה 2%.מה מהבאים נכון בהתייחס לאופציות הפוקעות בעוד שנה?
  1. מחיר של Call(1300) שווה למחיר Put(1300).
  2. מחיר של Call(1330) גבוה ממחיר של Put(1330).
  3. מחיר של Call(1330) נמוך ממחיר של Put(1300).
  4. בעת יצירת חוזה עתידי סינטטי בשורט במחיר 1,320 נוצר תזרים חיובי.
  5. בעת יצירת חוזה עתידי סינטטי בלונג במחיר 1,340 נוצר תזרים שלילי.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 16. 
   ריבית הבנק המרכזי עומדת על 25 נקודות בסיס, נכון לחודש יוני 2014.בהנחה שבחודש יוני 2015 תעמוד ריבית זו בפועל על 75 נקודות בסיס, איזו מהטענות הבאות היא נכונה בהכרח בהתייחס לאג"ח ממשלת ארה"ב?
  • A. 

   שערי אג"ח בריבית משתנה יהיו גבוהים יותר בעוד שנה.

  • B. 

   תשואת שטרי אוצר ל- 10 שנים בריבית קבועה יהיו גבוהות יותר בעוד שנה.

  • C. 

   התשואות לפדיון של אג"ח בריבית משתנה יהיו גבוהות יותר בעוד שנה.

  • D. 

   שערי אג"ח מסוג TIP הצמוד למדד יהיו גבוהים יותר בעוד שנה.

  • E. 

   אף אחת מהטענות האחרות אינה נכונה בהכרח.

 • 17. 
  חברה ישראלית המייצאת לגוש האירו, רכשה אופציה מחוץ לכסף בעלת מחיר מימוש 4.6 ש"ח.כביטוח כנגד שינויים לרעתה בשע"ח אירו/שקל. החברה מעוניינת להפוך ביטוח זה לאסטרטגיית צילינדר בעלות אפס.איזו מן הפעולות הבאות יכולה להתאים למטרה זו?
  1. כתיבת Call(4.80).
  2. כתיבת Put(4.60).
  3. כתיבת Call(4.50).
  4. כתיבת Put(4.80).
  5. כתיבת Call(4.60).
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 18. 
  לפי PCP, פוזיציית שורט באופציית Put  שקולה ל:-
  1. פוזיציית לונג במק"מ, פוזיציית לונג בנכס בסיס ופוזיציית לונג באופציית Call.
  2. פוזיציית שורט במק"מ, פוזיציית לונג בנכס בסיס ופוזיציית שורט באופציית Call.
  3. פוזיציית שורט במק"מ, פוזיציית שורט בנכס בסיס ופוזיציית שורט באופציית Call.
  4. פוזיציית לונג במק"מ, פוזיציית שורט בנכס בסיס ופוזיציית לונג באופציית Call.
  5. פוזיציית לונג במק"מ, פוזיציית לונג בנכס בסיס ופוזיציית שורט באופציית Call.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 19. 
  באיזו מן הפוזיציות הבאות באופציות על מדד ת"א- 25 דרישת הביטחונות תהיה הגבוהה ביותר?
  1. כתיבת אוכף המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש השווה למדד.
  2. כתיבת אוכף המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש הגבוה ב- 10 נקודות מהמדד.
  3. חוזה עתידי סינטטי לונג המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש הנמוך מהמדד ב- 40 נקודות.
  4. פוזיציית שורט באופציית Put  בעלת דלתא 80-.
  5. פוזיציית שורט באופציית Call  בעלת דלתא 40.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 20. 
  אסטרטגיית "רכישת שוקת" תהיה יקרה יותר ככל ש:-
  1. מחיר מימוש של אופציית Call  גבוה יותר ומחיר מימוש של אופציית Put גבוה יותר.
  2. מחיר מימוש של אופציית Call  נמוך יותר ומחיר מימוש של אופציית Put גבוה יותר.
  3. מחיר מימוש של אופציית Call  נמוך יותר ומחיר מימוש של אופציית Put נמוך יותר.
  4. מחיר מימוש של אופציית Call  גבוה יותר ומחיר מימוש של אופציית Put נמוך יותר.
  5. כל התשובות האחרות שגויות.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

Back to Top Back to top