Ιστορία Β΄ Λυκείου - ΙΙΙ Κεφάλαιο

27 | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ιστορία Β΄ Λυκείου - ΙΙΙ Κεφάλαιο

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ&Upsil on;ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟ& Upsilon;Σ (1054-1204)


Questions and Answers
 • 1. 
  Στα μέσα του 11ου αιώνα παρουσιάζονται στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ιταλία οι πρώτες ενδείξεις ακμής. Κάποιες από αυτές είναι οι ακόλουθες:
  • A. 

   Ο πληθυσμός αυξάνεται

  • B. 

   Συγκροτούνται ναυτικές εταιρείες

  • C. 

   Γίνονται ανακαλύψεις νέων περιοχών

  • D. 

   Δημιουργούνται εμποροπανηγύρεις

  • E. 

   Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις επεκτείνονται με εκχερσώσεις και αποξηράνσεις

  • F. 

   Ζωντανεύουν το εμπόριο και η βιοτεχνία

  • G. 

   Ιδρύονται νέες πόλεις

  • H. 

   Αυξάνεται η φορολογία των πλουσίων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων

  • I. 

   Γίνονται ανακαλύψεις νέων περιοχών

  • J. 

   Το χρήμα χρησιμοποιείται και πάλι στις συναλλαγές

 • 2. 
  Η εμφανιζόμενη γεωργική επανάσταση εκφράζεται με
  • A. 

   την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων

  • B. 

   την αύξηση ι της συγκομιδής

  • C. 

   την τριζωνική καλλιέργεια

  • D. 

   τις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως είναι το τροχοφόρο άροτρο και η τετράτροχη άμαξα

 • 3. 
  Κατά την περίοδο αυτή ιδρύονται πολλές νέες πόλεις και επεκτείνονται οι παλαιοί οικιστικοί πυρήνες, ενώ ανεγείρονται φρούρια.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Ο ανεμόμυλος, του οποίου η χρήση επεκτείνεται στη Δύση, γίνεται πλέον η κύρια πηγή ενέργειας. Στα τέλη του 12ου αιώνα προστίθεται ο νερόμυλος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Οι πόλεις αναλαμβάνουν τον κοινωνικοοικονομικό και πνευματικό ρόλο που διαδραμάτιζαν τα σχολεία στον Πρώιμο Μεσαίωνα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Αυτή την εποχή σημειώνεται πρόοδος του εμπορίου, αφού η μεσαία τάξη έχει αναπτυχθεί και δυναμώσει.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Να επιλέξετε τις σωστές θέσεις για το εμπόριο:
  • A. 

   Οι εμπορικές δραστηριότητες εμφανίζονται στα μέσα του 11ου αιώνα και αναπτύσ-σονται ιδιαίτερα στη διάρκεια του 12ου αιώνα. Ακόμη ωστόσο είναι ένα εμπόριο με περιορισμένη ακτίνα δράσης

  • B. 

   Το εμπόριο την εποχή αυτή αναπτύσσεται κατά μήκος των οδικών αξόνων που συν-δέουν τα έσχατα σημεία της Χριστιανοσύνης, ενώ άλλοι δρόμοι κατευθύνονται προς τα μεγάλα μουσουλμανικά και βυζαντινά κέντρα της Μεσογείου

  • C. 

   Μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι οι ιταλικές ναυτικές πόλεις, ενώ στο Βορρά ακμάζουν το Άμστερνταμ και η Μπρυζ

  • D. 

   Πρωταγωνιστούν εβραίοι και χριστιανοί έμποροι από την Ανατολή, οι οποίοι διακινούν κυρίως δούλους, προϊόντα πολυτελείας και καταναλωτικά αγαθά (γούνες, μπαχαρικά, χρωματιστά υφάσματα της Φλάνδρας, αλάτι, ξύλο, σίδηρος, σιτάρι κ.ά.)

  • E. 

   Για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στην ξηρά χρησιμοποιούνται μεγάλες τετρά-τροχες άμαξες ή καραβάνια ημιόνων

  • F. 

   Στη θάλασσα το εμπόριο διεξάγεται με γαλέρες και κόγκες (τύπος πλοίων του Βορρά)

 • 8. 
  Από τα τέλη του 12ου αιώνα αρχίζει να διαδίδεται ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων, ιδιαίτερα στη Μπρυζ και στη Βρέμη.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Στο μεσογειακό κόσμο, και ιδιαίτερα στη Βερόνα και στη Φλωρεντία, γενικεύεται από το 12ο αιώνα η πρακτική της συγκρότησης ναυτικών εταιρειών
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Οι εμποροπανηγύρεις αποτελούν τις πρώτες εκδηλώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος γιατί:
  • A. 

   Οι τραπεζίτες υπήρξαν πρώτα απ΄ όλα έμποροι

  • B. 

   Γίνονται ανταλλαγές και νομισμάτων

  • C. 

   Γίνονται ανταλλαγές εμπορευμάτων

  • D. 

   Συμμετέχουν σ΄ αυτές ειδικευμένοι αργυραμοιβοί

 • 11. 
  Οι αιτίες των Σταυροφοριών:
  • A. 

   Αναβίωση αρχαίας παράδοσης προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους

  • B. 

   Οι ωμότητες σε βάρος των προσκυνητών από τους Άραβες και τους Τούρκους

  • C. 

   Ο Πάπας στη διαμάχη του με τους Γερμανούς ηγεμόνες ένιωθε αδύναμος και ήθε¬λε με τις Σταυροφορίες να ενισχύσει τη θέση του.

  • D. 

   Ευκαιρία στους «πιστούς» της Δύσης να σώσουν την ψυχή τους και παράλληλα να βελτιώσουν τη δεινή οικονομική τους θέση περιοχές όπως η Ιταλία, η Φλάνδρα, η Προβηγκία (από όπου προήλθαν οι στρα-τιές της Α' Σταυροφορίας) είχαν μεγάλη αύξηση πληθυσμού, πείνα, επιδημίες

 • 12. 
  Το Νοέμβριο του 1091 ο πάπας Ουρβανός Β' κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Ο πάπας κάλεσε τους πιστούς σε ιερό πόλεμο κατά των Αράβων για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων και έκλεισε το λόγο του με το σύνθημα: "Ο Θεός το θέλει κι εσείς μπορείτε"  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Να επιλέξετε τις προτάσεις εκείνες που περιγράφουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκδηλώθηκε η 4η Σταυροφορία:
  • A. 

   Πολιτική, στρατιωτική, οικονομική αδυναμία του Βυζαντίου κατά τον 12ο αιώνα

  • B. 

   Απειλές από τους Άραβες

  • C. 

   Οξυμένες σχέσεις με τους Βενετούς

  • D. 

   Επεκτατικά σχέδια του γερμανού αυτοκράτορα Ερρίκου ΣΤ' σε βάρος της αυτοκρατορίας

 • 15. 
  Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε:
  • A. 

   στον αρχηγό τον φεουδαρχών Βονιφάτιο Μομφερατικό

  • B. 

   στον φιλόδοξο πάπα Ιννοκέντιο Γ΄

  • C. 

   στον δόγη της Βενετίας, Ερρίκο Δάνδολο

  • D. 

   στον έκπτωτο βυζαντινό αυτοκράτορα Ισαάκιο Β' Άγγελο

 • 16. 
  Ο σκοπός της 4ης Σταυροφορίας ήταν:
  • A. 

   η κατάληψη των Αγίων Τόπων

  • B. 

   η διάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας

  • C. 

   ασαφής, διάχυτος με ένα θρησκευτικό και ιπποτικό πνεύμα

  • D. 

   το καίριο χτύπημα κατά των Νορμανδών

 • 17. 
  Αρχηγός της 4ης Σταυροφορίας ορίστηκε
  • A. 

   ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας

  • B. 

   ο Βονιφάτιος Μομφερατικός

  • C. 

   ο Ερρίκος Δάνδολος

  • D. 

   ο Γουλιέλμος Βιλεαρδουίνος

 • 18. 
  Τόπος συγκέντρωσης και προορισμός της 4ης Σταυροφορίας ήταν:
  • A. 

   τόπος συγκέντρωσης ήταν η Βενετία και προορισμός η Αίγυπτος ή η Συρία

  • B. 

   τόπος συγκέντρωσης ήταν η Γένουα και προορισμός η Αίγυπτος ή η Κέρκυρα

  • C. 

   τόπος συγκέντρωσης ήταν η Βενετία και προορισμός η Κέρκυρα

  • D. 

   τόπος συγκέντρωσης ήταν η Γένουα και προορισμός η Κωνσταντινούπολη

 • 19. 
  Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε στη Βενετία τον Απρίλιο του 1201, η Γενουα ανέλαβε, έναντι αμοιβής, να μεταφέρει με το στόλο της στην Ανατολή και να εφοδιάζει με τρόφιμα τα στρατεύματα επί ένα έτος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Τον Ιανουάριο του 1203 οι σταυροφόροι αποδέχθηκαν την πρόταση του έκπτωτου βυζαντινού αυτοκράτορα Ισαακίου Α' Αγγέλου για την αποκατάστασή του στο θρόνο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Η απόφαση της επίθεσης κατά της Κωνσταντινούπολης φαίνεται ότι οριστικοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ενδιάμεσο σταθμό της εκστρατείας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Οι σταυροφόροι έφθασαν μπροστά στα τείχη της Βασιλεύουσας τον Απρίλιο του 1203.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Οι Λατίνοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη στις 17 Ιουλίου του 1203 και αποκατέστησαν τον Ισαάκιο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Στα τέλη Μαρτίου του 1204 οι σταυροφόροι συνυπέγραψαν τη συμφωνία για τη διανομή της Ρωμανίας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Ο Αλέξιος Δ΄, εκμεταλλευόμενος τη λαϊκή δυσαρέσκεια από τους βα­ρείς φόρους, ανατρέπει τον Αλέξιο Μούρτζουφλο, αναλαμβάνει ο ίδιος το θρόνο και στρέφεται κατά των Δυτικών,
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top