1. Mijloace SI Resurse

21 Óntrebri | Total Attempts: 413

SettingsSettingsSettings
Please wait...
1. Mijloace SI Resurse

Capitolul 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Care dintre urmatorii utilizatori sunt interesati, cu precadere, de informatii privind continuitatea activitatii:
  • A. 

   Creditorii financiari

  • B. 

   Clientii

  • C. 

   Investitorii

 • 2. 
  Care dintre principiile sau conventiile contabile are legatura directa cu imaginea fidela a performantelor financiare?
  • A. 

   Continuitatea activitatii

  • B. 

   Evaluarea separata a elementelor de activ si datorii

  • C. 

   Independenta exercitiului

  • D. 

   Pragul de semnificatie

 • 3. 
  Aplicarea principiului (conventiei) necompensarii presupune: 1) nu este admisa compensarea intre elementele de activ si cheltuieli; 2) nu este admisa compensarea intre elemente de datorii si venituri; 3) nu este admisa compensarea intre elemente de activ si datorii; 4) nu este admisa compensarea intre elemente de venituri si cheltuieli.
  • A. 

   1 si 4

  • B. 

   1 si 2

  • C. 

   2 si 4

  • D. 

   3 si 4

 • 4. 
  Dubla reprezentare in contabilitate se realizeaza prin ecuatia:
  • A. 

   Activ = Capital propriu +Datorii

  • B. 

   Debitul conturilor = Creditul conturilor

  • C. 

   Capital propriu = Active - Datorii

  • D. 

   Rezultat financiar = Venituri - Cheltuieli

 • 5. 
  Duba inregistrare in contabilitate se realizeaza prin ecuatia:
  • A. 

   Activ = Capital propriu + Datorii

  • B. 

   Debitul conturilor = Creditul conturilor

  • C. 

   Capital propriu = Active - Datorii

  • D. 

   Rezultat financiar = Venituri - Cheltuieli

 • 6. 
  Care dintre relatiile de calcul ale activului net contabil este corecta?
  • A. 

   Capitalurile proprii + datorii

  • B. 

   Activ bilantier - active fictive - datorii

  • C. 

   Capitaluiri proprii + datorii pe termen lung

  • D. 

   Activ bilantier + posturi de regularizare - datorii

 • 7. 
  Dispuneti de urmatoarele informatii: furnizori - debitori:1.000 lei; materii prime: 5.000; clienti: 6.000; cheltuieli inregistrate in avans:1.500 lei; furnizori:800 lei; profit: 400 lei; clienti -creditori: 500 lei. Precizati care este valoarea  activelor circulante in bilant:
  • A. 

   11.500 lei

  • B. 

   12.000 lei

  • C. 

   13.400 lei

  • D. 

   12.500 lei

  • E. 

   12.900 lei

 • 8. 
  Prin ce relatie se obtine capitalul propriu?
  • A. 

   Activ - cheltuieli

  • B. 

   Activ - pasiv

  • C. 

   Activ - datorii

  • D. 

   Venituri - cheltuieli

  • E. 

   Activ - venituri

 • 9. 
  Dispunem de urmatoarele solduri finale ale conturilor: instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii: 100.000 lei, amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor: 40.000 lei, produse finite: 8.000 lei, ajustari pentru deprecierea produselor: 2.000 lei, cheltuieli cu materiale consumabile: 30 lei, contributia unitatii la asigurarile sociale: 600 lei. Precizati care este vlaoarea activului in bilant:
  • A. 

   66.900 lei

  • B. 

   108.300 lei

  • C. 

   68.300 lei

  • D. 

   66.600 lei

  • E. 

   66.000 lei

 • 10. 
  Precizati care element nu a fost incadrat corect in bilant:
  • A. 

   Avansuri acordate furnizorilor (active circulante)

  • B. 

   Timbre fiscale si postale (active circulante)

  • C. 

   Avansuri de trezorerie (active circulante)

  • D. 

   Decontari cu asociatii privind capitalul (active circulante)

  • E. 

   Avansuri primite de la clienti (active circulante)

 • 11. 
  Care elemente nu au fost incadrate corect?
  • A. 

   Timbre fiscale si postale (datorii fiscale)

  • B. 

   Timbre fiscale si postale (active circulante)

  • C. 

   Imprumuturi acordate pe termen lung (imobilizari financiare)

  • D. 

   Decontari cu asociatii privind capitalul (active circulante)

 • 12. 
  Care dintre urmatoarele active nu este clasificat ca activ curent:
  • A. 

   Stocurile achizitionate

  • B. 

   Stocurile realizate (produse) de unitate

  • C. 

   Creantele comerciale

  • D. 

   Titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate in 12 luni de la data bilantului

  • E. 

   Titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada ce depaseste 12 luni de la data bilantului

 • 13. 
  Care este obiectivul principal al contabilitatii financiare?
  • A. 

   Furnizarea informatiilor pentru necesitati proprii

  • B. 

   Determinarea relatiilor unitatii cu ceilalti angajati economici (furnizori, clienti, organe fiscale, banci, public)

  • C. 

   Furnizarea informatiilor necesare tertilor (clienti, furnizori, banci, salariati,, organe fiscale)

  • D. 

   Furnizarea informatiilor necesare atat pentru cerintele interne ale entitatilor, cat si relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori

  • E. 

   Niciun raspuns nu este corect

 • 14. 
  Ce elemente se vor inscrie in bilantul societatii comerciale in situatia cunoasterii urmatoarelor date: materii prime reprezentand aport in natura: 20.000 lei, numerar depus in caseria unitatii ca aport: 10.000 lei si capital social subscris nevarsat: 2.000 lei:
  • A. 

   Materii prime: 20.000 lei, casa in lei: 10.000 lei si capital social: 30.000 lei

  • B. 

   Materii prime: 20.000 lei, decontari cu asociatii privind capitalul: 2.000 lei si capital social: 22.000 lei

  • C. 

   Materii prime: 20.000 lei, decontari cu asociatii privind capitalul: 2.000 lei, casa in lei 10.000 lei si capital social: 32.000 lei, din care: capital subscris varsat: 30.000 lei

 • 15. 
  Rezultatul exercitiului se stabileste la sfarsitul perioadei de gestiune si apare:
  • A. 

   Ca efect al inchiderii conturilor de cheltuieli si a celor de venituri ale exercitiului financiar respectiv

  • B. 

   Sub forma profitului, daca veniturile perioadei de gestiune sunt mai mari decat cheltuielile aceleiasi perioade

  • C. 

   Sub forma pierderii, cand cheltuielile perioadei depasesc veniturile aceleiasi perioade

  • D. 

   Intotdeauna in capitalurile proprii

 • 16. 
  Investitiile financiare pe termen sucrt cuprind:
  • A. 

   Actiunile achizitionate de unitate la entitatile afiliate, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare cumparate de agentul economic in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt

  • B. 

   Drepturile sub forma de actiuni sau alte titluir de valoare in capitalul altor unitati, care asigura unitatii detinatoare exercitatea uni control sau a unei influiente notabile, respectiv realizarea unui profit

  • C. 

   Acele titluir pe care unitatea le dobandeste, in vederea realizarii unor venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii emitente

 • 17. 
  Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): Furnizori - debitori : 100 lei,, Materii prime: 500 lei, Cleinti: 600 lei, Cheltuieli inregistrate in avans: 150 lei, Furnizori: 80 lei, Profit: 40 lei, Clienti - creditori: 50 lei, Ajustari pentru deprecierea materiilor prime: 300 lei. Care este valoarea activelor circulante in bilant?
  • A. 

   1.150

  • B. 

   900

  • C. 

   1.340

  • D. 

   1.250

  • E. 

   1.200

 • 18. 
  Independenta financiara a intreprinderilor este ilustrata de urmatoarea relatie:
  • A. 

   Capital strain mai mic decat capital propriu

  • B. 

   Capital strain egal cu capitalul propriu

  • C. 

   Capital strain mai mare decat capitalul propriu

 • 19. 
  Care sunt structurile situatiilor financiare?
  • A. 

   Active, datorii, active nete

  • B. 

   Active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli

  • C. 

   Datorii nete, active nete, venituri, cheltuieli

  • D. 

   Active, datorii, capitaluri proprii

 • 20. 
  Termenul de pasiv cuprinde:
  • A. 

   Activ brut

  • B. 

   Capitaluri proprii

  • C. 

   Datorii pe termen lung

  • D. 

   Datorii pe termen scurt

  • E. 

   Datorii totale

  • F. 

   Datorii totale

 • 21. 
  Capitalul propriu este posibil sa aiba valoare negativa?
  • A. 

   Da, daca datoriile sunt mai mari decat capitalurile proprii

  • B. 

   Da, daca pierderile sunt mai mari decat celelalte resurse proprii

  • C. 

   Nu

Back to Top Back to top