Mnożenie Pisemne Liczb Wielocyfrowych.

12 Pyta | Total Attempts: 27

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mnoenie Pisemne Liczb Wielocyfrowych.

dla klasy 4 szkoły podstawowej


Questions and Answers
 • 1. 
  Wynik mnożenia to:
  • A. 

   Suma

  • B. 

   Różnica

  • C. 

   Iloczyn

  • D. 

   Iloraz

 • 2. 
  Wskaż wynik mnożenia 23 x 7.
  • A. 

   41

  • B. 

   141

  • C. 

   161

  • D. 

   261

 • 3. 
  Jaką cyfrę zasłonił kwadrat w poprawnie wykonanym działaniu? Wskaż poprawną odpowiedź. 4  0 x 8 = 3280
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 4. 
  Wybierz iloczyny, których wynik wynosi 420.
  • A. 

   21 x 20

  • B. 

   85 x 4

  • C. 

   84 x 5

  • D. 

   22 x 20

 • 5. 
  9 minut to 540 sekund.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Dwa kwadranse to 1800 sekund.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Zaznacz wszystkie działania, których wynik jest większy niż 1000.
  • A. 

   70 x 30

  • B. 

   9 x 100

  • C. 

   20 x 40

  • D. 

   3 x 400

 • 8. 
  Uporządkuj podane działania w kolejności od najmniejszego do największego wyniku. a)  40 x 60 b)  7 x 30 c)  26 x 10
  • A. 

   C, b, a

  • B. 

   B, a, c

  • C. 

   A, c, b

  • D. 

   B, c, a

 • 9. 
  Przez jaką liczbę należy pomnożyć 40, aby otrzymać 240.
  • A. 

   60

  • B. 

   24

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 10. 
  Jaką cyfrę jedności ma liczba, która jest wynikiem mnożenia 154 x 23
  • A. 

   7

  • B. 

   2

  • C. 

   0

  • D. 

   1

 • 11. 
  Ile zer ma liczba, która jest wynikiem mnożenia 400 x 50. 
Back to Top Back to top