Capitolul 14

33 ţntrebri | Total Attempts: 231

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Capitolul 14

Questions and Answers
 • 1. 
  Mecanismele monetare evolueaz─â în societate chiar ┼či în lipsa asisten┼úei sau a autoriz─ârii guvernelor, pentru c─â
  • A. 

   în absenţa banilor, dobânda nu poate ii încasată

  • B. 

   Doar atunci când bunurile au valoare monetară este posibilă estimarea avuţiei totale a societăţii.

  • C. 

   Societ─â┼úile din toat─â lumea au devenit subiectul ÔÇ×spiritului capitalismului".

  • D. 

   utilizarea banilor le permite oamenilor s─â ├«┼či m─âreasc─â avu┼úia prin intermediul comer┼úului.

 • 2. 
  Banii
  • A. 

   Sunt autorizaţi de guvern, care controlează societatea.

  • B. 

   Sunt susţinuţi de bunuri care au o valoare intrinsecă.

  • C. 

   E de a┼čteptat s─â-┼či men┼úin─â o valoare constant─â ├«n viitor.

  • D. 

   Reprezint─â un mijloc de schimb general acceptat.

 • 3. 
  Modalitatea de baz─â prin care oferta de bani cre┼čte este prin  
  • A. 

   Extinderea capacit─â┼úii de produc┼úie, pentru c─â produc┼úia este ├«n mod simultan ┼či venit.

  • B. 

   Emiterea de moned─â suplimentar─â de c─âtre Banca Central─â.

  • C. 

   Economii f─âcute de public sau decizia de a nu cheltui o parte din venitul c├ó┼čtigat.

  • D. 

   O cre┼čtere de ansamblu a volumului ├«mprumuturilor acordate de b─âncile comerciale.

 • 4. 
  Fiecare dolar adunat la rezervele totale ale sistemului comercial bancar
  • A. 

   Oblig─â b─âncile s─â ├«┼či reduc─â ├«mprumuturile cu 1 $.

  • B. 

   Permite b─âncilor s─â ├«┼či extind─â ├«mprumuturile cu 1 $.

  • C. 

   Oblig─â b─âncile s─â ├«┼či reduc─â ├«mprumuturile cu mai mult de 1 $.

  • D. 

   Permite b─âncilor s─â ├«┼či extind─â ├«mprumuturile cu mai mult de 1 $.

 • 5. 
  Dacă Banca Centrală cumpără obligaţiuni de la populaţie, atunci banca
  • A. 

   Reduce rezervele sistemului bancar comercial.

  • B. 

   Reduce oferta de bani.

  • C. 

   M─âre┼čte oferta de bani ┼či rezervele b─âncilor comerciale.

  • D. 

   Are efect de atragere a avu┼úiei ┼či astfel de a retrage banii din sectorul privat.

 • 6. 
  Rata solicitat─â a rezervelor
  • A. 

   Funcţionează ca o constrângere asupra împrumuturilor acordate de bănci.

  • B. 

   împiedică retragerile masive operate de către deponenţii care se tem că aceasta nu dispune de active suficiente pentru a egala garanţiile lor.

  • C. 

   Nu are o semnifica┼úie special─â, pentru c─â b─âncilor nu li se cere s─â ├«┼či justifice garan┼úiile la cererea deponen┼úilor

  • D. 

   Este un substitut pentru sistemul monetar care folosea ca baz─â de referin┼ú─â aurul ┼či care le cerea b─âncilor s─â p─âstreze rezerve ├«n aur.

 • 7. 
  Istoria banilor arat─â c─â multe societ─â┼úi au ales metale precum cuprul, argintul ┼či aurul ca mijloc preferat de schimb pentru c─â aceste metale
  • A. 

   Erau atractive.

  • B. 

   Erau divizibile.

  • C. 

   Erau durabile.

  • D. 

   Erau transportabile.

  • E. 

   Erau rare.

  • F. 

   îndeplineau toate condiţiile menţionate mai sus.

 • 8. 
  Principalul avantaj pe care îl aveau monedele de metal asupra pieselor din metal neprelucrat era
  • A. 

   Gradul mai mare de atractivitate al monedelor.

  • B. 

   Acela c─â monedele purtau sigiliul statului.

  • C. 

   Acela că monedele aveau valoare pentru colecţionari.

  • D. 

   Acela c─â era mult mai u┼čor s─â determini cantitatea ┼či calitatea metalului con┼úinut de monede.

 • 9. 
  Cei mai vechi bani din hârtie erau cei emi┼či de banc─â, tip─âri┼úi cu ornamente pentru a împiedica falsificarea lor ┼či  
  • A. 

   Acceptaţi de către stat la plata taxelor.

  • B. 

   Susţinuţi de garanţii ale statului.

  • C. 

   Promiteau s─â pl─âteasc─â o sum─â anume de monede metalice la cerere.

  • D. 

   utilizaţi pe scară largă în comerţul internaţional.

 • 10. 
  Bancnotele din rezervele federale func┼úioneaz─â ast─âzi eficient în calitate de bani pentru c─â
  • A. 

   Toată lumea este dispusă să le accepte în schimbul unor bunuri valorificabile.

  • B. 

   Statul a decretat c─â ele reprezint─â bani.

  • C. 

   Sunt amortizabile în aur.

  • D. 

   Sunt amortizabile în argint.

 • 11. 
  Ceea ce utiliz─âm ast─âzi ca „mijloc de schimb" este format în întregime din
  • A. 

   Depozite bancare care pot fi transferate prin scrierea unui cec.

  • B. 

   Bancnote.

  • C. 

   Articole care au valoare intrinsec─â pentru c─â au fost certificate de c─âtre stat.

  • D. 

   Obligaţiile instituţiilor de încredere.

 • 12. 
  Alternativa la utilizarea banilor ca mijloc de schimb este
  • A. 

   Utilizarea depozitelor verificabile.

  • B. 

   Utilizarea monedei.

  • C. 

   Utilizarea depozitelor verificabile sau a monedei.

  • D. 

   Barterul.

 • 13. 
  Cel mai important mijloc de schimb utilizat în prezent în Statele Unite este reprezentat de
  • A. 

   Monedele rare.

  • B. 

   Bancnotele din rezervele federale.

  • C. 

   Depozitele verificabile.

  • D. 

   Depozitele de economii.

 • 14. 
  B─âncilor comerciale li se permite s─â creeze bani pentru c─â
  • A. 

   Publicul este dispus să accepte garanţiile băncii în schimbul altor bunuri.

  • B. 

   Constituţia Statelor Unite le garantează această putere.

  • C. 

   Sunt autorizate s─â fac─â acest lucru de c─âtre Banca Central─â.

  • D. 

   Nu sunt reglementate efectiv de guvernele federale sau de stat.

 • 15. 
  B─âncile comerciale creeaz─â bani
  • A. 

   împrumutând de la deponenţi.

  • B. 

   Făcând împrumuturi.

  • C. 

   Tip─ârind bancnote.

  • D. 

   Prin toate metodele descrise mai sus.

 • 16. 
  A┼úi putea crea bani folosind acelea┼či metode utilizate de b─âncile comerciale, dac─â a┼úi putea
  • A. 

   Construi sau achizi┼úiona o ma┼čin─â de tip─ârit suficient de performant─â.

  • B. 

   Transforma metalele în monede.

  • C. 

   Obţine o autorizaţie din partea guvernului pentru înfiinţarea unei instituţii de emitere a banilor.

  • D. 

   Convinge oamenii să utilizeze banii creaţi de voi ca mijloc de schimb.

 • 17. 
  Ce limiteaz─â capacitatea unei b─ânci nereglementate de a continua s─â creeze bani pe perioad─â nedeterminat─â?
  • A. 

   Abilitatea sa de a menţine încrederea oamenilor în valoarea constantă a garanţiilor sale.

  • B. 

   Numărul oamenilor pe care îi poate convinge să împrumute de la ea.

  • C. 

   Numărul oamenilor pe care îi poate convinge să depună bani în conturi de economii.

  • D. 

   Numărul filialelor pe care le operează într-o anumită zonă.

 • 18. 
  B─âncile aflate sub reglementarea statului sunt limitate în capacitatea lor de a crea bani prin
  • A. 

   Limite maxime pe care statul le stabile┼čte pentru fiecare banc─â.

  • B. 

   Limite maxime pe care statul le stabile┼čte pentru sistemul bancar ├«n ansamblu.

  • C. 

   Cantitatea rezervelor lor ┼či cerin┼úele privind rezervele stabilite de stat.

  • D. 

   Rata inflaţiei la nivelul naţiunii în ansamblu.

 • 19. 
  Principala funcţie a rezervelor care sunt solicitate a fi păstrate de către bănci este aceea de
  • A. 

   A le constrânge capacitatea de a crea bani.

  • B. 

   A menţine încrederea deponenţilor.

  • C. 

   A ├«mpiedica o pr─âbu┼čire a pie┼úei valorilor.

  • D. 

   A proteja proprietarii băncilor împotriva falimentului.

 • 20. 
  Cel mai bun argument pentru restabilirea etalonului în aur, în Statele Unite, este acela c─â
  • A. 

   Astfel ar putea fi limitată capacitatea guvernului de a mări cantitatea de bani aflată în circulaţie.

  • B. 

   Aurul este durabil, divizibil, ┼či implicit valoros.

  • C. 

   Alte ┼ú─âri nu ar economisi ├«n dolari dac─â ace┼čtia nu ar fi convertibili ├«n aur.

  • D. 

   Restul lumii utilizeaz─â deja acest etalon.

 • 21. 
  Dintre urm─âtoarele argumente împotriva restabilirii etalonului în aur în Statele Unite, cel mai conving─âtor este probabil acela c─â
  • A. 

   I-ar s─âr─âci pe produc─âtorii de aur.

  • B. 

   Ar face mai dificilă estimarea preţurilor viitoare.

  • C. 

   Argintul este un metal preferat în Statele Unite.

  • D. 

   Statul ar putea foarte u┼čor anula etalonul ├«n aur oric├ónd i-ar constr├ónge politicile.

 • 22. 
  O cre┼čtere a cererii pentru garan┼úiile la depozite oferite de b─âncile comerciale, în condi┼úiile în care alte variabile r─âmân constante, determin─â o cre┼čtere
  • A. 

   A (cantit─â┼úii de) moned─â, dar nu ┼či pentru Ml.

  • B. 

   Pentru Ml, dar nu ┼či pentru M2

  • C. 

   Pentru M2, dar nu ┼či pentru Ml.

  • D. 

   At├ót pentru Ml, c├ót ┼či pentru M2.

 • 23. 
  Atunci când publicul depune bani în conturile de economii în b─âncile comerciale,
  • A. 

   Ml ┼či M2 cresc.

  • B. 

   Ml ┼či M2 cresc.

  • C. 

   M2 cre┼čte, dar Ml nu se modific─â.

  • D. 

   Ml scade, dar M2 nu se modific─â.

 • 24. 
  Băncile comerciale extind creditele acordate clienţilor prin
  • A. 

   Sc─âderea cantit─âtii de moned─â din casele lor de bani.

  • B. 

   Acordarea de împrumuturi din rezervele în exces.

  • C. 

   Acordarea de împrumuturi folosind sumele din conturile de tranzacţionare ale altor deponenţi.

  • D. 

   Acordarea de împrumuturi folosind sumele din conturile de economii ale altor deponenţi.

 • 25. 
  Banca Central─â poate m─âri rezervele excedentare ale b─âncilor comerciale prin
  • A. 

   Diminuarea cerinţelor privind rezervele legale.

  • B. 

   Extinderea creditelor pentru b─âncile comerciale.

  • C. 

   Achiziţionarea de obligaţiuni de la stat.

  • D. 

   Oricare dintre metodele enumerate mai sus.

Back to Top Back to top