AutoCAD Tests

10 Jautjumi | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
AutoCAD Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Kā var nomainīt polilīnijas platumu tās zīmēšanas laikā?
  • A. 

   Ar opcijas WIDTH palīdzību;

  • B. 

   Ar dialoga loga PROPERTIES palīdzību;

  • C. 

   Ar opcijas Lineweight palīdzību;

  • D. 

   Ar komandas EDIT POLYLINE palīdzību.

 • 2. 
  Kādu funkciju izpilda palīgrežīms ORTO?
  • A. 

   Ļauj pārvietot peles kursoru no vienas polilīnijas virsotnes uz otru;

  • B. 

   Ļauj pārvietot peles kursora ar noteiktu soliu;

  • C. 

   Ļauj kursoram pārvietoties tikai horizontālā vai vertikālā virzienā;

  • D. 

   Parāda uz ekrāna punktu tīkla ar noteiktu intervālu.

 • 3. 
  Ar kādu komandu var modificēt esošā vienrindas teksta parametrus?
  • A. 

   PROPERTIES;

  • B. 

   EDIT TEXT;

  • C. 

   DTEXT;

  • D. 

   TEXT.

 • 4. 
  Kādas rediģēšanas komandas izpildīt ar activizēto GRIPS palīdzību?
  • A. 

   Visas rediģēšanas komandas;

  • B. 

   Komandas STRETCH, MOVE, MIRROR, SCALE, ROTATE;

  • C. 

   Tikai komandas STRETCH;

  • D. 

   Komandas MOVE,COPY, MIRROR, SCALE, ROTATE;

 • 5. 
  Zīmējot nogriezni, komandas rindiņā parādās uzaicinājums "COMMAND:". Kā Jūms jārīkojas vispirms?
  • A. 

   Jāievada sākumpunkta koordinātes;

  • B. 

   Jānorāda nogriežņa garums;

  • C. 

   Jāizvēlas komandas nosaukums vai attiecīgā ikona;

  • D. 

   Neviena no atbildēm nav pareiza.

 • 6. 
  Ar kādu komandu var mainit izvēlēto objektu izmēru proporcionāli?
  • A. 

   Ar komandu STRETCH;

  • B. 

   Ar komandu SCALE;

  • C. 

   Ar dialoga loga PROPERTIES palīdzību;

  • D. 

   Ar komandu MOVE.

 • 7. 
  Lai izdzēstu objekta daļu līdz krustojuman ar citu objektu, Jus izmantosiet komandu ...?
  • A. 

   DELETE;

  • B. 

   ERASE;

  • C. 

   TRIM;

  • D. 

   EXTEND.

 • 8. 
  Kuru asi Jūs neizmantosiet veidojot objektu 2D plaknē?
  • A. 

   X;

  • B. 

   Y;

  • C. 

   Z;

  • D. 

   X un Y.

 • 9. 
  Kur atrodas koordinātu sistēma pēc noklusēšanas?
  • A. 

   Pirmajā punktā,kuru Jūs iezīmēsiet;

  • B. 

   0,0;

  • C. 

   Jebkurā punktā uz ekrāna;

  • D. 

   10,10.

 • 10. 
  Cik slāņiem jābūt rasējumā?
  • A. 

   Vienam;

  • B. 

   Desmit;

  • C. 

   Priekš katra objekta pa vienam;

  • D. 

   Tik cik vajag, lai skaidri atspuguļot visus objektus.