Eruul Mending Sanhuugiin Udirdlaga

31 Questions | Total Attempts: 36

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Eruul Mending Sanhuugiin Udirdlaga

Сайн байна уу. Энэ өдрийн мэнд хүргье,  Нийт хугацаа 60 минут. Нийт оноо 50.  Танд амжилт хүсье! 


Questions and Answers
 • 1. 
  Хүн бүр үнэ төлбөргүй тусламж үйлчилгээ хүртэх эрхтэй гэж ямар загвар ЭМ-ийн санхүүжилтын загвар үздэг вэ?
  • A. 

   Бевридж загвар

  • B. 

   Бисмарк загвар

  • C. 

   Семашко загвар

  • D. 

   Дээрх бүх загвар

 • 2. 
  ЭМД-ын байгууллагаас эмнэлгүүдэд шилжүүлж буй төлбөрийг юу гэж нэрлэх вэ?
  • A. 

   Нөхөн төлбөр

  • B. 

   Хураамж

  • C. 

   Санхүүжилт

  • D. 

   Хамтын төлбөр

 • 3. 
  Аль нь төлбөрийн аргын ерөнхий зарчимд нийцэхгүй вэ?
  • A. 

   Хэрэгжих боломжтой

  • B. 

   Санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх

  • C. 

   Тооцоход энгийн байх

  • D. 

   Хяналт тавих боломжтой байх

 • 4. 
  Аль нь эрэлтэнд тулгуурласан төлбөрийн арга вэ?
  • A. 

   Зардлын зүйл ангиар тооцох

  • B. 

   Нийт төсвөөр тооцох

  • C. 

   Үйлчилгээнд тулгуурласан арга

  • D. 

   Нэг иргэнээр тооцох

 • 5. 
  Аль нь эмчийн ёсзүйн гажуудал болох вэ?
  • A. 

   Шаардлагагүй шинжилгээ хийх

  • B. 

   Шаардлагагүй эмнэлэгт хандах

  • C. 

   Эмийн зохиосгүй хэрэглээ

  • D. 

   Олон дахин эмчид хандах

 • 6. 
  Аль нь хувьсах зардал вэ?
  • A. 

   Эмийн зардал

  • B. 

   Халаалтын зардал

  • C. 

   Дулааны зардал

  • D. 

   Цахилгаан

 • 7. 
  ЭМ-ийн эдийн засгийн үнэлгээ нь ямар элементүүдэд суурилах вэ? 
  • A. 

   Орц - зардал

  • B. 

   гарц - ЭМ-ын байдал сайжрах

  • C. 

   орц, гарц, үйл явц

  • D. 

   Орц (өртөг, зардал), гарц (үр нөлөө)

 • 8. 
  II шатлалд ор хоногийн хэдэн хувийг хувь хүн өөрөө хариуцдаг вэ? 
  • A. 

   5%

  • B. 

   10%

  • C. 

   15%

  • D. 

   20%

 • 9. 
  Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн стратегийн гол санал болгож буй зөвлөмж юу вэ?
  • A. 

   Үр ашгийг нэмэгдүүлэх

  • B. 

   Бүх нийтийг ЭМД-д хамруулах

  • C. 

   Санхүжилтийг нэмэгдүүлэх

  • D. 

   Санхүүжилтийг тэгш хуваарилах

 • 10. 
  Өвчний дарамтыг ямар үзүүлэлтээр хэмжих вэ?
  • A. 

   Эрүүл мэндэд гарсан сөрөг үр нөлөө

  • B. 

   Санхүүжилтэнд гарсан сөрөг нөлө

  • C. 

   Нийгэм, эрүүл мэндэд үзүүлсэн сөрөг нөлөө

  • D. 

   Хувь хүний эрүүл мэндэд үзүүлсэн сөрөг нөлөө

 • 11. 
  Өртөг тооцох үе шатын эхний алхам юу вэ?
  • A. 

   Нөхцөл байдлаг тодорхойлох

  • B. 

   Мэдээлэл цуглуулах

  • C. 

   Өртгийн обьектыг тодорхойлох

  • D. 

   Өртөг тооцох аргыг сонгох

 • 12. 
  Эмнэлгийн туслах салбарт аль нь хамаарах вэ?
  • A. 

   Эмийн сан

  • B. 

   Мэс засал

  • C. 

   Гал тогоо

  • D. 

   Ор хоног

 • 13. 
  Чанартай амьдрасан он жилүүдийг ямар үзүүлэлтээр хэмжих вэ?
  • A. 

   YL

  • B. 

   DALY

  • C. 

   QALY

  • D. 

   QALY net

 • 14. 
  YLL+YLD= ?
  • A. 

   Дундаж наслалт

  • B. 

   QALY

  • C. 

   DALY

  • D. 

   Хөдөлмөрийн чадвар алдалт

 • 15. 
  DALY ба  QALY нь хоорондоо ямар хамааралтай вэ?
  • A. 

   Шууд

  • B. 

   Урвуу

  • C. 

   Нийлбэр үзүүлэлт

  • D. 

   хамааралгүй үзүүлэлттүүд

 • 16. 
  Эрүүл мэндийн нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг сонгоно уу?
  • A. 

   Боловсрол

  • B. 

   Төлбөрийн чадвар

  • C. 

   Ор хоног, эмийн хангамж

  • D. 

   Өвчлөл, нийтийг хамарсан халдвар

 • 17. 
  Иргэний ЭМД-ийн тухай хуульд зааснаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан нь ямар байдлаар шимтгэл төлөхөөр заасан байдаг вэ? 
  • A. 

   Сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувиар, үүнээс ажил олгогч 3 %-ийг, даатгуулагч өөрөө 1 %-ийг төлнө

  • B. 

   Сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувиар, үүнээс ажил олгогч 1 %-ийг, даатгуулагч өөрөө 3 %-ийг төлнө

  • C. 

   Сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын хэмжээнээс хамааруулж төлнө

  • D. 

   Сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувиар, үүнээс ажил олгогч 2 %-ийг, даатгуулагч өөрөө 2 %-ийг төлнө.

  • E. 

   Сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувиар төлнө.

 • 18. 
  Аль нь ЭМД-ын сангийн орлогыг бүрдүүлэх вэ?
  • A. 

   даатгуулагчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл

  • B. 

   ажил олгогчийн төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл

  • C. 

   төр даатгалыг нь хариуцах иргэдэд Хүний хөгжил сангийн төсвөөс төлсөн шимтгэл

  • D. 

   сангийн чөлөөт үлдэгдлийг банкинд хадгалуулсны хүү

  • E. 

   эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх хугацааг хэтрүүлсэнд оногдуулсан алданги;

 • 19. 
  Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээнд аль нь хамаарах вэ?
  • A. 

   Дотрын өвчин

  • B. 

   мэдрэлийн тогтолцооны өвчин

  • C. 

   нүд, чих, арьс ба халимын, яс, булчин, холбох нэхдэсийн өвчин

  • D. 

   яаралтай бус гэмтэл, мэс заслын өвчин

  • E. 

   Амьсгалын замын өвчин

 • 20. 
  Ази номхон далайн бүсийн Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн стратеги /2010-2015/-д санал болгож буй гол шалгууруудыг сонгоно уу? 
  • A. 

   Хувь хүнээс гарах нийт ЭМЗ нь нийт ЭМЗ-ын 30%-40% хэтрэхгүй байх

  • B. 

   Нийт ЭМЗ нь ДНБ-ны 4%-5% доошгүй байх

  • C. 

   Хүн амын 90-ээс доошгүй хувь нь урьдчилсан төлбөрт хамрагдсан байх

  • D. 

   Эмзэг бүлгийн хүн амын 100 дөхсөн хувийг нийгмийн хамгаалал, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах

  • E. 

   Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрт хамруулах

 • 21. 
  Аль нь эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн гадаад эх үүсвэр вэ? 
  • A. 

   Эрүүл мэндийн даатгал

  • B. 

   Гадаадын зээл тусламж

  • C. 

   Хувь хүний төлбөр

  • D. 

   НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэг

  • E. 

   "Говь" ХХК дэмжлэг

 • 22. 
  Аль нь эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн дотоод эх үүсвэр вэ? 
  • A. 

   Улсын төсөв

  • B. 

   Хувь хүний төлбөр

  • C. 

   ЭМД-ын сангийн төлбөр

  • D. 

   Орон нутгийн төсөв

  • E. 

   "Говь" ХХК дэмжлэг

 • 23. 
  ЭМД-ийн хэлбэрийг сонгоно уу? 
  • A. 

   Сайн дурын даатгал

  • B. 

   Давхар даатгал

  • C. 

   Албан журмын даатгал

  • D. 

   Тэтгэлэгт даатгал

  • E. 

   Төрөөс даах даатгал

 • 24. 
  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төрлийг сонгоно уу? 
  • A. 

   Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ

  • B. 

   Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

  • C. 

   Урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээ

  • D. 

   Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

  • E. 

   Нарйин мэргэжлийн тусламж үйлчлгээ

 • 25. 
  Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоо нь ямар зорилготой вэ? 
  • A. 

   Эрүүл мэндийн салбарын тасралтгүй хөгжлийг хангах

  • B. 

   Санхүүжилтийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх

  • C. 

   Хүн амыг санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах

  • D. 

   хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах, хүн амд тэгш, хүртээмжтэй, чанартай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

  • E. 

   Хүн амыг ядуурлаас авран хамгаалах

Back to Top Back to top