ข้อสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2557 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

15 | Total Attempts: 304

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 2557 .5

  จำนวน 15 ข้อ  15 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
    ข้อใดกล่าวถึงความหมายของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ

  • B. 

   การส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) สามารถส่งให้ได้หลายๆคนพร้อมกัน

  • C. 

   การส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านโดยผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ที่สามารถเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้

  • D. 

   การส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งผ่านโดยผ่านทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น ผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่ (e-mail address) ของผู้ส่งและผู้รับ

 • 2. 
    ข้อใดคือรูปแบบที่ถูกต้องของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail)
 • 3. 
    ข้อใดไม่ใช่ชนิดของการรับส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) 
  • A. 

   รับส่งโดยใช้โปรแกรม Eudora

  • B. 

   รับส่งโดยผ่าน Web site

  • C. 

   รับส่งโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

  • D. 

   รับส่งโดยผ่าน Internet Exploer

 • 4. 
    ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail)
  • A. 

   อีเมล์สามารถ forward mail ได้

  • B. 

   อีเมล์สามารถเข้าถึงได้ทุกคน

  • C. 

   อีเมล์มีความสะดวกและรวดเร็วในการส่ง

  • D. 

   ช่วยในการประหยัดเงิน

 • 5. 
    ข้อใดคือข้อจำกัดของจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail)
  • A. 

   อาจมีอีเมล์ขยะ หรือโฆษณาแอบแฝง

  • B. 

   รับส่งจดหมายได้ไม่เกิน 1,000 ฉบับ

  • C. 

   มีความปลอดภัยสูง

  • D. 

   ส่งไฟล์วีดิโอไม่ได้

 • 6. 
    ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนรูปแบบและสีสรร ให้กับ SmartArt ต้องเลือกเครื่องมือหมายเลขใด
  • A. 

   หมายเลข 1

  • B. 

   หมายเลข 2

  • C. 

   หมายเลข 3

  • D. 

   หมายเลข 4

 • 7. 
    ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอวงจรการเจริญเติบโตของหนอนไหม  โดยใช้เครื่องมือ SmartArt นักเรียนต้องเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   แบบรายการ (List)

  • B. 

   แบบวงกลม (Cycle)

  • C. 

   แบบกระบวนการ (Process)

  • D. 

   แบบเมทริกซ์ (Matrix)

 • 8. 
    การแทรกเสียงใน Microsoft PowerPoint 2007 ไฟล์เสียงรูปแบบใดที่สามารถใช้ได้
  • A. 

   Mp3 และ mp4

  • B. 

   Mp3 และ mpeg

  • C. 

   Midi และ mov

  • D. 

   Mpeg และ midi

 • 9. 
    ถ้านักเรียนต้องการปรับระดับเสียงของคลิปวีดิโอ  ต้องเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Loop Until Stopped

  • B. 

   Play across Slides

  • C. 

   Slide Show Volume

  • D. 

   Preview

 • 10. 
    ริวต้องการแทรกคลิปเสียงในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007  ริวต้องเลือกแท็บ Ribbon  ตั้งค่าที่ใด
  • A. 

   Insert

  • B. 

   Design

  • C. 

   Home

  • D. 

   Animation

 • 11. 
     ลันตาต้องการลิงค์ไปยังเว็บไซต์โรงเรียน  ต้องเลือกหมายเลขใด
  • A. 

   หมายเลข 1

  • B. 

   หมายเลข 2

  • C. 

   หมายเลข 3

  • D. 

   หมายเลข 4

 • 12. 
    นักเรียนต้องการลิงค์ไปยังสไลด์สุดท้ายของการนำเสนอ นักเรียนต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
  • A. 

   Next Slide

  • B. 

   First Slide

  • C. 

   Last Slide

  • D. 

   Last Slide Viewed

 • 13. 
    ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นรูปภาพ  ต้องเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   หมายเลข 1

  • B. 

   หมายเลข 2

  • C. 

   หมายเลข 3

  • D. 

   หมายเลข 4

 • 14. 
    ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของ Microsoft PowerPoint 2007 
  • A. 

   การแทรกคลิปวีดิโอ

  • B. 

   การคำนวนสูตร

  • C. 

   การนำเสนอรายงาน

  • D. 

   การลิงค์ไปยังอีเมล์

 • 15. 
    ถ้านักเรียนต้องการให้ไฟล์เสียงเล่นต่อเนื่องจนถึงสไลด์สุดท้าย  ต้องเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Hide During Show

  • B. 

   Play Sound

  • C. 

   Slide Show Volume

  • D. 

   Play across slides

Back to Top Back to top