รอบรู้ ชุด 296 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ. ประยุทธ์ 1

11 Questions | Total Attempts: 697

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 296 .. 1

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 296  นโยบายการศึกษา รมว.ศธ. ประยุทธ์ 1 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของ รมว.ศธ.
  • A. 

   5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน

  • B. 

   3 นโยบายทั่วไป 5 นโยบายเฉพาะ และ 7 นโยบายเร่งด่วน

  • C. 

   5 นโยบายทั่วไป 10 นโยบายเฉพาะ และ 7 นโยบายเร่งด่วน

  • D. 

   3 นโยบายทั่วไป 5 นโยบายเฉพาะ และ 7 นโยบายเร่งด่วน

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายทั่วไปของ รมว.ศธ.
  • A. 

   การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา

  • B. 

   การส่งเสริมและพัฒนาครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา

  • C. 

   การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย

  • D. 

   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา

 • 3. 
   7 นโยบายเฉพาะของ รมว.ศธ. ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • B. 

   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการดำรงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  • C. 

   การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  • D. 

   การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

 • 4. 
   การแก้ไขปัญหานักเรียนอาชีวตีกันอยู่ในนโยบายใดของ รมว.ศธ.
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   เฉพาะ

  • C. 

   เร่งด่วน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
   ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ.
  • A. 

   ค่านิยม 12 ประการ

  • B. 

   แผนการศึกษาชาติ

  • C. 

   เงินอุดหนุนรายหัว

  • D. 

   การบรรจุครู

 • 6. 
   การจัดกิจกรรมรับน้อง อยู่ในนโยบายใดของ รมว.ศธ.
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   เฉพาะ

  • C. 

   เร่งด่วน

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
   Smart Classroom อยู่ในนโยบายใดของ รมว.ศธ. ประยุทธ์ 1
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   เฉพาะ

  • C. 

   เร่งด่วน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
   สรุปรวมแล้ว รมว.ศธ.มีนโยบายในการทำงานกี่ข้อในสมัยรัฐบาล ประยุทธ์ 1
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   12

  • D. 

   22

 • 9. 
   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในนโยบายใดของ รมว.ศธ. ประยุทธ์ 1
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   เฉพาะ

  • C. 

   เร่งด่วน

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

 • 10. 
   คสช. ชุดใหม่มีกี่คน
  • A. 

   6

  • B. 

   9

  • C. 

   14

  • D. 

   15

 • 11. 
   รอง.หน.คสช. ชุดใหม่ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

  • B. 

   พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  • C. 

   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

  • D. 

   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

Back to Top Back to top