วงโยธวาทิต

10

Settings
Please wait...

ความรู้เหมาะกับนักเรียน ะดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความ นใจความรู้ทางด้านดนตรี โดย ครูสมเกีบรติ เวชภูติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราข


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  วงโยธวาทิต มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร
  • A. 

   Bilitary band

  • B. 

   Pilitary band

  • C. 

   Military band

  • D. 

   Nilitary band

 • 2. 
  วงโยธวาทิต ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องดนตรีทั้งหมด กี่กลุ่ม
  • A. 

   1 กลุ่ม

  • B. 

   2 กลุ่ม

  • C. 

   3 กลุ่ม

  • D. 

   4 กลุ่ม

 • 3. 
  คำว่า "โยธวาทิต" ในภาษาไทยนั้น บัญญัติขึ้นโดยใคร
  • A. 

   ครูบุญยงค์ เกตุคง

  • B. 

   นายมนตรี ตราโมท

  • C. 

   หลวงประดิษฐไพเราะ

  • D. 

   หลวงชาญ เชิงระนาด (เงิน ผลารักษ์)

 • 4. 
  มีแตรวง เป็นวงดนตรีขนาดย่อม คล้ายๆวงโยธวาทิต และเป็นต้นแบบให้พัฒนาวงโยธวาทิตเกิดขึ้นประกอบด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ ทราบหรือไม่ว่าเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่เท่าไหร่
  • A. 

   กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

  • B. 

   กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18

  • C. 

   กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19

  • D. 

   กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20

 • 5. 
  เจ้านายเยอรมันแห่งแบรนแดนเบิร์ก ให้จัดตั้งโยธวาทิตทหารขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีเครื่องดนตรีชื่อว่าอะไร ที่ได้รับการจัดให้มีในวงเป็นครั้งแรก
  • A. 

   Flute

  • B. 

   Tenor

  • C. 

   Clarinet

  • D. 

   Trumpet

 • 6. 
  "หลัง"ศตวรรษที่ 18 มีเครื่องดนตรีเกิดขึ้นใหม่หลายชนิด อยากทราบว่าครื่องเป่าชนิดใด ที่นำเข้ามาใช้ในวงโยธวาทิตครั้งนี้
  • A. 

   โอโบ

  • B. 

   คลาริเน็ต

  • C. 

   บาสซูน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  เป็นโยธวาทิตที่มีลักษณะการเดินบรรเลง เป็นแถวตอนลึก อาจบรรเลงเฉพาะวงหรือนำหน้าขบวนต่างๆ ที่ต้องการรูปแบบที่เป็นระเบียบ เข้มแข็ง เร้าใจ ส่วนมากจะนิยมบรรเลงเพลงมาร์ช เป็นความหมายของข้อใด
  • A. 

   Marching band

  • B. 

   Concert band

  • C. 

   Show Band

  • D. 

   Display

 • 8. 
  การนำโยธวาทิตมานั่งบรรเลงเป็นลักษณะของคอนเสิร์ต โดยนำบทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับโยธวาทิตมาบรรเลง ลักษณะคล้ายวงออร์เคสตราหรืออาจนำเอาบทเพลงบรรเลงของวงออร์เคสตรามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับโยธวาทิ เป็นความหมายของข้อใด
  • A. 

   Marching band

  • B. 

   Concert band

  • C. 

   Show Band

  • D. 

   Display

 • 9. 
  การนำโยธวาทิตมาบรรเลงประกอบการแปรแถว โดยผู้บรรเลงต้องเดินแปรรูปขบวนเป็นรูปต่างๆ ซึ่งเพลงที่ใช้บรรเลงต้องเหมาะสมกับรูปแบบที่แปรขบวนด้วย เป็นความหมายของข้อใด
  • A. 

   Symphonic Band

  • B. 

   Marching band

  • C. 

   Concert band

  • D. 

   Display

 • 10. 
  ประเภทของเครื่องดนตรีชนิดใด ไม่มีในวงโยธวาทิต
  • A. 

   เครื่องเป่าทองเหลือง

  • B. 

   เครื่องเป่าลมไม้

  • C. 

   เครื่องกระทบ

  • D. 

   เครื่องสาย