Το Φως - Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας

8 | Total Attempts: 252

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Το Φως - Φυσική Β

Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα φωτόνια είναι σαν φωτεινά ηλεκτρόνια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η θεωρία των κβάντα:
  • A. 

   δέχεται ότι κάθε άτομο της ύλης απορροφά και εκπέμπει ενέργεια με συνεχή τρόπο.

  • B. 

   ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την κυματική φύση του φωτός.

  • C. 

   δεν ερμηνεύει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

  • D. 

   δέχεται ότι η ενέργεια των φωτονίων είναι ανάλογη με τη συχνότητά τους.

 • 3. 
  Κατά την ανάκλαση του φωτός σε λείο κάτοπτρο:
  • A. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη της γωνίας ανάκλασης.

  • B. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.

  • C. 

   η γωνία ανάκλασης είναι μικρότερη της γωνίας ανάκλασης.

  • D. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία διάθλασης.

 • 4. 
  Το ερυθρό εκτρέπεται περισσότερο από το ιώδες όταν διέρχονται από πρίσμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλεί χημική δράση και βλάπτει το δέρμα μας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το ανθρώπινο μάτι διακρίνει συχνότητες ακτινοβολίας που στο κενό έχουν μήκη κύματος κάτω από το ερυθρό και πάνω από το ιώδες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Τα ραδιοκύματα έχουν μικρότερη ταχύτητα διάδοσης στο κενό από ότι οι ακτίνες Χ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαδίδεται  σε  ένα οπτικά ενεργό διαφανές υλικό που έχει δείκτη διάθλασης  1,4 έχοντας μήκος κύματος στο υλικό 500 nm. Το χρώμα της ακτίνας φωτός είναι: Δίνονται τα μήκη κύματος των τριών χρωμάτων στο κενό: ερυθρό 700nm, πράσινο 500nm, μπλε 450nm.
  • A. 

   Ερυθρό

  • B. 

   Πράσινο

  • C. 

   Μπλε

Back to Top Back to top