Ατομικά Φαινόμενα - Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας

8 | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ατομικά Φαινόμενα - Φυσική Β

Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Σύμφωνα με το πρότυπο του Rutherford τα άτομα θα έπρεπε να εκπέμπουν συνεχές και όχι γραμμικό φάσμα.     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο J.J. Thomson  ( Nόμπελ Φυσικής 1906)  πρότεινε το λεγόμενο πλανητικό μοντέλο για το άτομο.       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Νeils Bohr (Nόμπελ Φυσικής 1922) πρότεινε το κβαντικό μοντέλο για το άτομο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Ε. Rutherford με τα πειράματα σκέδασης ανακάλυψε τον πυρήνα που έχουν τα άτομα στο κέντρο τους.       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Σύμφωνα με το πρότυπο του Βοhr, το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπει ακτινοβολία όταν κινείται σε επιτρεπόμενη τροχιά. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Rutherford:
  • A. 

   τα φάσματα απορρόφησης των αερίων είναι γραμμικά.

  • B. 

   τα ηλεκτρόνια κατά την κίνησή τους γύρω από τον πυρήνα δεν θα ακτινοβολούν ενέργεια.

  • C. 

   τα άτομα θα εκπέμπουν συνεχές φάσμα.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

 • 7. 
  Ο Λόρδος Ernest Rutherford (Νόμπελ Χημείας 1908) στα πειράματά του, κατά το βομβαρδισμό λεπτού φύλλου χρυσού με σωμάτια αlpha (σταθεροί πυρήνες Ηλίου) παρατήρησε ότι:
  • A. 

   τα σωμάτια α++ δεν εκτρέπονται καθόλου.

  • B. 

   τα σωμάτια α++  εκτρέπονται κατά 180o.

  • C. 

   τα σωμάτια α++ είναι αρνητικά φορτισμένα.

  • D. 

   λίγα από τα σωμάτια α++  εκτρέπονται κατά 180o.                       

 • 8. 
  Η απομάκρυνση των ηλεκτρονίων ενός ατόμου υδρογόνου σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον πυρήνα, σε περιοχή πρακτικά εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα, ονομάζεται μετάπτωση του ατόμου.  
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top