ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

20 | Total Attempts: 496

SettingsSettingsSettings
Please wait...

2013/2014 НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ Организатор Сдружение „България си ти!"   Начало: 9 юни 2014 (понеделник) 14:00 часа Край: 9 юни 2014 (понеделник) 15:00 часа 20 въпроса Успех!  


Questions and Answers
 • 1. 
  Получавате e-mail със subject: Update your data. В този e-mail е написано, че трябва да изпратите вашата парола, защото се извършва обновяване на системата и е възможно вашият акаунт да бъде премахнат. Какво ще направите:
  • A. 

   Ще изпратя нужната информация

  • B. 

   Ще изпратя e-mail до подателя, за да попитам защо трябва да се обновява системата.

  • C. 

   Ще изтрия получения e-mail.

  • D. 

   Ще препратя получения e-mail до всички мой приятели, за да ги предпазя от премахване на акаунтите им.

 • 2. 
  Картинка в уеб-страница, която позволява чрез кликване върху различни места от нея да извикваме различни уеб-страници се нарича:
  • A. 

   Image map

  • B. 

   Hot spot

  • C. 

   Picture menu

  • D. 

   Multi drop

 • 3. 
  Когато преместваме икона на десктопа, ние извършваме:
  • A. 

   Clicking

  • B. 

   Highlighting

  • C. 

   Dragging

  • D. 

   Pointing

 • 4. 
  Кое не е компонент на цветовия модел HSB (Hue, Saturation, Brightness)?
  • A. 

   наситеност на цвета

  • B. 

   яркост

  • C. 

   цветови тон

  • D. 

   контраст

 • 5. 
  Какво означава CSS ?
  • A. 

   Creative Style Sheets

  • B. 

   Computer Style Sheet

  • C. 

   Colorful Style Sheets

  • D. 

   Cascading Style Sheets

 • 6. 
  Кое означава коментар при програма на JavaScript:
  • A. 

   < !--This-->

  • B. 

   //This

  • C. 

   'This

  • D. 

   %This

 • 7. 
  При JavaScript, как ще промените датата, за да показва една седмица напред:
  • A. 

   MyDate.chgDate(7);

  • B. 

   MyDate.setDate(myDate.getDate()+7);

  • C. 

   MyDate.setDate(+7);

  • D. 

   MyDate.chgDate(myDate.getDate()+7);

 • 8. 
  Дадена е следната система от резервоари с вода, тръби и кранчета:     Кранчетата са означени с A, B, C и D, и всяка от тези букви, разглеждаме като променлива, която приема стойност true или false, според това, дали кранчето е отворено или затворено. Кой от следните логически изрази има стойност true, тогава и само тогава, когато зеленото дърво е полято с вода:
  • A. 

   ((not A ) and B) or (C and D)

  • B. 

   B and (C and D)

  • C. 

   (not A) and B

  • D. 

   Not (A and B) or (C and D)

 • 9. 
  В мрежа от 50 компютъра, днес един компютър е заразен с нов вирус. Вирусът е такъв, че не се разпространява към друг компютър на следващия ден от заразяването, а от по-следващия ден започва да заразява по един незаразен компютър на ден и това не може да бъде спряно от наличните антивирусни защити. Ако денят след заразяването на първия компютър броим като 1, на кой ден ще бъдат заразени всички компютри в тази мрежа:
  • A. 

   6

  • B. 

   10

  • C. 

   25

  • D. 

   49

 • 10. 
  В клас от 22 ученици, всеки има само монета от 1 лев. Учениците решават да отидат на гребната база, където да наемат лодки. Лодките са 6 вида, съответно с 1, 2, 4, 8, 16 и 32 места. От всеки вид има само една свободна лодка. Цената в левове за наемане на лодка е равна на броя на местата в нея. Колко лодки трябва да наемат учениците, така че всички да участват в гребането:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 11. 
  В дадения на рисунката лабиринт влизаме от мястото, посочено със стрелка и може да се движим еднопосочно според посоката на изобразените врати. Всяко число показва колко бисера има поставени в съответната стая на лабиринта.       Колко най-много бисери може да съберем:
  • A. 

   28

  • B. 

   27

  • C. 

   29

  • D. 

   30

 • 12. 
  Имате функция R7, която връща случайно цяло число със стойност между 1 и 7 с еднаква вероятност за всяка от тези седем стойности. Коя  от следните функции не връща с еднаква вероятност двете стойности YES и NO:
  • A. 

   Function R2() { while (true) { tmp:= R7(); if (tmp

  • B. 

   Function R2() { while (true) { tmp:= R7(); if (3

  • C. 

   Function R2() { while (true) { tmp:= R7(); if (tmp == 6) return "YES"; if (tmp == 7) return "NO"; }}

  • D. 

   Function R2() { while (true) { tmp:= R7(); if (4

 • 13. 
  Скулптура е тройка (m, s, list) съставена от материал m, форма s и списък от по-малки скулптури, поставени върху основната. [] означава празен списък, [a] е списък от една скулптура a и  [a, b] е списък от две скулптури a и b.   Например:   (glass, cylinder, []) (concrete, cylinder, [(bricks, sphere, [])])       Кои израз описва следната скулптура
  • A. 

   (bricks, cubicle, [ (steel, cylinder, [ (wood, sphere, [ ] ) ] ), (steel, cylinder, [ ] )] )

  • B. 

   (bricks, cubicle, [ (steel, cylinder, [ ] ), (wood, sphere), [ ] ),(steel, cylinder, [ ] )] )

  • C. 

   (bricks, cubicle, [ (steel, cylinder), [ ], (wood, sphere), (steel, cylinder, [ ] )] )

  • D. 

   (bricks, cubicle, [steel, cylinder, [ ], wood, sphere,steel, cylinder, [ ]] )

 • 14. 
  Колко най-много предмета мога да преброя чрез използване на моите 10 пръста на ръцете: 
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   1000

  • D. 

   1024

 • 15. 
  Най-бързият алгоритъм за определяне,  дали дадена стойност е измежду стойностите на елементите на растяща редици от n цели числа, извършва аритметични операции и сравнения, чийто брой е пропорционален на:
  • A. 

   Log n

  • B. 

   N

  • C. 

   N log n

  • D. 

   константа, не зависеща от n

 • 16. 
  Най-бързият алгоритъм за намиране на сумата на всички цели числа от 1 до n, извършва аритметични операции и сравнения, чийто брой е пропорционален на:
  • A. 

   Log n

  • B. 

   N

  • C. 

   N log n

  • D. 

   константа, не зависеща от n

 • 17. 
  Дадена е стойност а и е разрешено да използваме само действие умножение. С колко най-малко умножения може да пресметнем а8 ? (в процеса на пресмятането може да използваме пресметнатите до момента стойности)
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   7

 • 18. 
  Дадена е стойност а и е разрешено да използваме само действие умножение. С колко най-малко умножения може да пресметнем а15 ? (в процеса на пресмятането може да използваме пресметнатите до момента стойности)
  • A. 

   6

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 19. 
  Даден е граф с 8 върха и с равни целочислени тегла на ребрата. Минималното покриващо дърво на този граф може да има сумарно тегло:
  • A. 

   8

  • B. 

   21

  • C. 

   15

  • D. 

   7

 • 20. 
  Елементи с индекси от 1 до 10 на четири масива са заредени съответно със следните стойности (‘*’ означава незареден елемент): Масив 1: 28   4  11  6  3  9  8  2  5   1 Масив 2: 28  11   9  8  6  5  4  1  3   2 Масив 3: 28  11   9  8  6  5  4  1  *   * Масив 4: 28  11   9  8  6  5  4  *  *   1   Кои масиви представят структурата от данни „Приоритетна опашка“, реализирана чрез пирамида:
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (1) и (2)

  • C. 

   (2) и (3)

  • D. 

   (2) и (4)

Related Topics
Back to Top Back to top