Ulangan Harian Pai Bab Adab Berbusana, Wakaf, Dakwah Rasul Periode Madinah

25 Pertanyaan | Total Attempts: 195

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian Pai Bab Adab Berbusana, Wakaf, Dakwah Rasul Periode Madinah

Questions and Answers
 • 1. 
  Fungsi berpakaian menurut syariat Islam adalah....
  • A. 

   Menutup Aurat

  • B. 

   Menunjukkan kemewahan

  • C. 

   Meningkatkan gengsi

  • D. 

   Menunjukkan kecantikan

  • E. 

   Menunjukkan ketinggian budaya

 • 2. 
  Setiap Muslim harus berbusana dan berhias sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini yang diperbolehkan bagi laki-laki adalah ....
  • A. 

   Memakai baju sutera

  • B. 

   Memakai cincin emas

  • C. 

   Memakai sarung

  • D. 

   Memakai kalung emas

  • E. 

   Bertato

 • 3. 
  Perhatikan Qs. al-Ahzab: 59 berikut ini يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا perintah Allah SWT dalam ayat tersebut adalah ....
  • A. 

   Kewajiban bagi wanita Muslim untuk berjilbab

  • B. 

   Kewajiban berbakti kepada orang tua

  • C. 

   Membantu fakir miskin

  • D. 

   Mendirikan Shalat wajib 5 waktu dengan tertib

  • E. 

   Berkata jujur dan benar

 • 4. 
  Hukum bertato menurut syariat Islam adalah ...
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Mubah

  • C. 

   Makruh

  • D. 

   Haram

  • E. 

   Wajib

 • 5. 
  Pada masa sekarang ini, para remaja lebih suka berpakaian seperti model pakaian artis di TV. Hukum bagi wanita yang berbusana ketat dan mengenakan celana pendek di atas lutut adalah ...
  • A. 

   Sunah muakad

  • B. 

   Sunah

  • C. 

   Fardu kifayah

  • D. 

   Makruh

  • E. 

   Haram

 • 6. 
  Batasan Aurat laki-laki adalah ...
  • A. 

   Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan

  • B. 

   Pusar sampai lutut

  • C. 

   Dada dan perut

  • D. 

   Dada sampai mata kaki

  • E. 

   Pundak sampai lutut

  • F. 

   Pundak sampai lutut

 • 7. 
  Batasan Aurat wanita adalah ...
  • A. 

   Pusar sampai lutut

  • B. 

   Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan

  • C. 

   Dada dan perut

  • D. 

   Dada sampai mata kaki

  • E. 

   Pundak sampai lutut

  • F. 

   Pundak sampai lutut

 • 8. 
  Memberikan suatu benda atau harta yang tahan lama dzatnya kepada pengelola yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat disebut ....
  • A. 

   Wakaf

  • B. 

   Hadiah

  • C. 

   Fidyah

  • D. 

   Zakat

  • E. 

   Sedekah

 • 9. 
  Pahala Wakaf sangat besar. Orang yang berwakaf disebut ...
  • A. 

   Nazir

  • B. 

   Maukuf

  • C. 

   Waqif

  • D. 

   Dermawan

  • E. 

   Mauquf alaihi

 • 10. 
  Salah satu amal ibadah yang pahalanya kekal adalah wakaf. Harta benda yang diwakafkan disebut ...
  • A. 

   Nazir

  • B. 

   Dermawan

  • C. 

   Mauquf

  • D. 

   Mauquf alaihi

  • E. 

   Waqif

 • 11. 
  Salah satu amal ibadah yang pahalanya kekal adalah wakaf.  Penerima wakaf disebut ...
  • A. 

   Mauquf lahu

  • B. 

   Waqif

  • C. 

   Mauquf

  • D. 

   Muhlish

  • E. 

   Musin

 • 12. 
  Pedoman pelaksanaan wakaf di indonesia diatur dalam ....
  • A. 

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2008

  • B. 

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007

  • C. 

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2006

  • D. 

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2005

  • E. 

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004

 • 13. 
  Madinah adalah kota suci di mana Nabi Muhammad SAW disemayamkan. Sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah, kota tersebut bernama ....
  • A. 

   Yaman

  • B. 

   Persia

  • C. 

   Thaif

  • D. 

   Qainuqa

  • E. 

   Yatsrib

 • 14. 
  Sahabat Nabi Muhammad SAW yang menemani beliau Hijrah adalah ...
  • A. 

   Utsman bin Affan

  • B. 

   Umayyah bin Abi Sofyan

  • C. 

   Ali bin Abi Talib

  • D. 

   Abu Bakar

  • E. 

   Zaid bin Haritsah

 • 15. 
  Dalam perjalanan hijrah, Nabi Muhammad beristirahat di ....
  • A. 

   Gua Hira'

  • B. 

   Gua Tsur

  • C. 

   Jabal Rahmah

  • D. 

   Arafah

  • E. 

   Kufah

 • 16. 
  Sahabat Nabi Muhammad yang merupakan penduduk Madinah disebut ...
  • A. 

   Mualaf

  • B. 

   Mukalaf

  • C. 

   Mumayiz

  • D. 

   Muhajirin

  • E. 

   Anshar

 • 17. 
  Sahabat Nabi Muhammad yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut .... 
  • A. 

   Mukalaf

  • B. 

   Mumayiz

  • C. 

   Mualaf

  • D. 

   Muhajirin

  • E. 

   Anshar

 • 18. 
  Masjid yang pertama kali didirikan Nabi Muhammad SAW adalah ...
  • A. 

   Masjid Kuba

  • B. 

   Masjid Nabawi

  • C. 

   Masjid al-aqsha

  • D. 

   Masjid al-haram

  • E. 

   Masjid al-Ihlash

 • 19. 
  Tujuan Nabi Muhammad mempersaudarakan Sahabat Muhajirin dan Anshar adalah ...
  • A. 

   Agar mereka bisa hidup rukun dan damai

  • B. 

   Agar mereka bisa bekerjasama dalam perdagangan

  • C. 

   Agar mendapat warisan

  • D. 

   Untuk menakut-nakuti kaum Quraisy

  • E. 

   E. Untuk menyerang kaum Yahudi

 • 20. 
  Salah satu hikmah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah ...
  • A. 

   Dapat mengusir Yahudi

  • B. 

   Mengurangi penderitaan kaum Muslim

  • C. 

   Menguasai Arab

  • D. 

   Membalas kafir Quraisy

  • E. 

   Perluasan wilayah

 • 21. 
  Yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah ...
  • A. 

   Memerangi kaum kafir

  • B. 

   Membangun istana

  • C. 

   Membangun masjid

  • D. 

   Membangun benteng

  • E. 

   Membuat perjanjian perang

 • 22. 
  Piagam Madinah dibuat untuk ...
  • A. 

   Kaum Yahudi

  • B. 

   Kaum Quraisy

  • C. 

   Seluruh penduduk Madinah

  • D. 

   Seluruh penduduk Makkah

  • E. 

   Seluruh penduduk Arab

  • F. 

   Seluruh penduduk Arab

 • 23. 
  Berikut ini yang bukan termasuk strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah ...
  • A. 

   Membangun masjid

  • B. 

   Mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar

  • C. 

   Memerangi bangsa Yahudi

  • D. 

   Membuat piagam Madinah

  • E. 

   Memperkuat hukum Islam

 • 24. 
  Masjid yang didirikan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah ...
  • A. 

   Masjid al-haram

  • B. 

   Masjid al-aqsha

  • C. 

   Masjid kubah

  • D. 

   Masjid kufah

  • E. 

   Masjid nabawi

 • 25. 
  Penduduk Madinah yang berbeda-beda agama, suku dan budayanya dapat hidup rukun, hal ini karena dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ...
  • A. 

   Piagam madinah

  • B. 

   Hukum Islam

  • C. 

   Hukum pidana

  • D. 

   Hukum perdata

  • E. 

   Perjanjian hudaibiyah

Back to Top Back to top