รอบรู้ ชุด 260 คสช. ประกาศ สพฐ. 8 แนวปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพ แผ่นดินไหว 57 เด่นน่าออก

17 | Total Attempts: 742

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 260 คสช. ประกาศ สพฐ. 8 แนวปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพ แผ่นดินไหว 57 เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 260  คสช. ประกาศ สพฐ. 8 แนวปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพ แผ่นดินไหว 57 เด่นน่าออก   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ National Peace and order Maintaining Council ประกอบด้วยกี่เหล่าทัพ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้าควบคุมอำนาจในวันเวลาใด
  • A. 

   วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.

  • B. 

   วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น.

  • C. 

   วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.

  • D. 

   วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น.

 • 3. 
  ใครเป็นประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
  • A. 

   ผบ.ตร.

  • B. 

   ผบ.ทอ.

  • C. 

   ผบ.ทบ.

  • D. 

   ผบ.ทร.

 • 4. 
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอักษรย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   คสช.

  • B. 

   ค.ส.ช.

  • C. 

   ครส.

  • D. 

   ค.ร.ช.

 • 5. 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 6. 
  ใครเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  • A. 

   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

  • B. 

   พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร

  • C. 

   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • D. 

   พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

 • 7. 
  รองหัวหน้าคณะรักาาความสงบแห่งชาติมีกี่คน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 8. 
  ใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  • A. 

   พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  • B. 

   พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

  • C. 

   พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร

  • D. 

   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

 • 9. 
  คณะรักาาความงบแห่งชาติ แต่งตั้งตามประกาศฉบับใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   6

 • 10. 
  ประกาศ สพฐ. แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เม.ย.2557 มีกี่ข้อ
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 11. 
  ประกาศ สพฐ. แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   กิจกรรมหน้าเสาธง

  • B. 

   กิจกรรมแห้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก

  • C. 

   PISA

  • D. 

   การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางจาก สพฐ.

 • 12. 
  ประกาศ สพฐ. แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เพิ่มข้อสอบแบบเขียนตอบในการสอบระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนร้อยละ
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   70

 • 13. 
  ประกาศ สพฐ. แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน .ให้ใช้ข้อสอบกลางจาก สพฐ.ในการสอบปลายปีร้อยละ
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   80

 • 14. 
  ชั้นใดไม่ต้องใช้ข้อสอบกลางจาก สพฐ.ในการสอบปลายปี
  • A. 

   ป.2

  • B. 

   ป.4

  • C. 

   ป.6

  • D. 

   ม.1

 • 15. 
  ชั้นใดที่ใช้ข้อสอบกลางจาก สพฐ. ในการสอบปลายปี ครบทุกวิชาในกลุ่มสาระหลัก
  • A. 

   ป.3

  • B. 

   ป.5

  • C. 

   ม.1

  • D. 

   ม.5

 • 16. 
  แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายบริเวณอำเภอพาน ปี 2557 มีขนาดเท่าใด
  • A. 

   6.1 ริคเตอร์

  • B. 

   6.2 ริคเตอร์

  • C. 

   6.3 ริคเตอร์

  • D. 

   6.4 ริคเตอร์

 • 17. 
  ฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล จัดเป็นครั้งที่เท่าใด
  • A. 

   17

  • B. 

   20

  • C. 

   21

  • D. 

   27

Back to Top Back to top