Θερμότητα - Φυσική Β' Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 257

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Θερμότητα - Φυσική Β

Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 6ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Κάθε φορά που ζεστό νερό αναμειγνύεται με πιο κρύο, η θερμοκρασία του ζεστού ελαττώνεται και η θερμοκρασία του κρύου αυξάνεται μέχρι να διαμορφωθεί μια σταθερή θερμοκρασία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Εφόσον η θερμοκρασία ενός χάλκινου αντικειμένου αυξηθεί, το αντικείμενο διαστέλλεται, αυξάνεται δηλαδή η μάζα του. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Μόνο τα στερεά σώματα όταν θερμαίνονται διαστέλλονται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Φέραμε σε επαφή δύο μεταλλικά σώματα Α και Β, από τα οποία το Α βρισκόταν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση µε το Β. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στην επαφή των σωμάτων, είναι σωστή; 
  • A. 

   Μεταφέρθηκε ενέργεια από το Α στο Β.

  • B. 

   Μεταφέρθηκε θερμοκρασία από το Α στο Β.

  • C. 

   Μεταφέρθηκε και θερμοκρασία και θερμότητα από το Α στο Β.

  • D. 

   Η θερμοκρασία του Α αυξήθηκε, ενώ του Β μειώθηκε.

 • 5. 
  Αναμιγνύουμε, σε ένα ποτήρι, νερό από τη βρύση θερμοκρασίας περίπου 100 C µε ίση ποσότητα νερού θερμοκρασίας 600 C. Όταν αποκατασταθεί θερμική ισορροπία στις ποσότητες του νερού, τότε η κοινή θερμοκρασία θα είναι: 
  • A. 

   70ο

  • B. 

   8ο C 

  • C. 

   35ο C 

Back to Top Back to top