ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

60 | Total Attempts: 276

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 2013/2014 НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ Организатор Сдружение „България си ти!"   Начало: 9 юни 2014 (понеделник) 14:00 часа Край: 9 юни 2014 (понеделник) 15:00 часа 60 въпроса Успех!  


Questions and Answers
 • 1. 
  В кой ред всички думи са написани правилно?
  • A. 

   тридесет годишен, двадесет и две годишен, десетгодишен

  • B. 

   насам-натам, народо-психолог, зидаро-мазач

  • C. 

   балетмайстор, тонрежисьор, уеб-страница

  • D. 

   ски състезание, асистент-режисьор, хотдог

 • 2. 
  В коя от думите е допусната правописна грешка?
  • A. 

   безспокойствие

  • B. 

   безспорно

  • C. 

   безсмислица

  • D. 

   безсъвестен

 • 3. 
  В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
  • A. 

   Изискванията към пропусквателния режим на летищата са засилени.

  • B. 

   Той не предполагаше колко безкрупулен е бизнесменът.

  • C. 

   Сменените министри щели да са по-малко от петима души.

  • D. 

   Трябва да имаш впредвид всички аргументи на опонента си.

 • 4. 
  В кой ред е допусната правописна грешка?
  • A. 

   Мъжът, недочул какво говорят, излезе напред.

  • B. 

   Старецът не довиждал и трябвало да го упътят.

  • C. 

   Ненавиждайки своя враг, Петър го погледна.

  • D. 

   Не знаейки кого да попита, Елена се отдалечи.

 • 5. 
  В кой ред  е допусната правописна грешка?
  • A. 

   пустошта , анекдотът, пианото

  • B. 

   автентичен, екзалтация, фотьойл

  • C. 

   фоайе, фойерверк, фулмастер

  • D. 

   венецианец, плеяда, софиянец

 • 6. 
   В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
  • A. 

   именник, рожденик, въстаник

  • B. 

   безсмисленни, невинни, искрени

  • C. 

   местност, словесност, опастност

  • D. 

   отърсвам , оттогава , отенък

 • 7. 
  В кое от изреченията  са допуснати две правописни грешки?
  • A. 

   Видяхме се за малко един следобед преди време и оттогава не сме се срещали.

  • B. 

   Догодина ще се сбъднат всичките ни мечти, ако лека полека се захванем за работа.

  • C. 

   По умник ли беше от него, не знаеше, но така по харесваше поведението му.

  • D. 

   И тази година има много зрелосници, които бързат да завършат и да започнат своя самостоятелен живот.

 • 8. 
  В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
  • A. 

   съвокупност, констатирам, предвид

  • B. 

   недоглеждащ, учередителен, надясно

  • C. 

   безнадеждност, вследствие, юрисконсулт

  • D. 

   физико-химичен, къща-музей, заместник-ректор

 • 9. 
  В кой ред има грешно написана дума?
  • A. 

   опорочавам, уголемявам, одобрявам

  • B. 

   сграбчвам, сдвоявам, сдържам

  • C. 

   безсмислие, безпокойство, безстрашие

  • D. 

   лайстна, шпертплат, отвертка

 • 10. 
  В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
  • A. 

   Неразбрал намеците на приятелите си, младежът продължи да критикува разпалено филма.

  • B. 

   Непосмях да му се обадя, защото се страхувах, че няма да си спомни за мен.

  • C. 

   Впуснах се в това приключение, непредвиждайки колко опасно може да е то.

  • D. 

   Натъкнах се на груби, не допустими грешки, за които някой трябва да поеме отговорност.

 • 11. 
  Кое от изброените словосъчетания е написано грешно?
  • A. 

   байганьовско поведение

  • B. 

   Елин-Пелинови герои

  • C. 

   Иван-Вазовски патос

  • D. 

   алековски хумор

 • 12. 
  В коя от думите е допусната правописна грешка?
  • A. 

   двоеточие

  • B. 

   двойствен

  • C. 

   двоетажен

  • D. 

   двутактов

 • 13. 
  Коя дума е написана вярно:
  • A. 

   чаршав

  • B. 

   сфера

  • C. 

   анцунг

  • D. 

   рикушет

 • 14. 
  В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
  • A. 

   Разновидността на един-единствен ген лишава човешкият организъм от способността да разлага ацеталдехида.

  • B. 

   Учителя ви има задължението да изпрати на ръководителя регистрационния формуляр за състезанието.

  • C. 

   Когато и шестият участник приключи, напуснете и бързо се върнете в района на офиса.

  • D. 

   Директорът го няма в кабинета, но можете да говорите със секретарката му.

 • 15. 
  В кое изречение е допусната граматична грешка?
  • A. 

   В Искренското и Кресненското дефиле има много завои.

  • B. 

   Едно време един беден рибар имал трима сина.

  • C. 

   Срещнахме се с писателя, чиито книги оглавяват класациите.

  • D. 

   Членовете на комисията се колебаеха кого да посочат за победител.

 • 16. 
  Посочете в коя от подчертаните думи има граматична грешка? В своя /1/ роман писателят /2/ разкрива /3/ и се прекланя /4/ пред подвига на героите.
  • A. 

   своя

  • B. 

   писателят

  • C. 

   разкрива

  • D. 

   се прекланя

 • 17. 
  В кое изречение НЯМА граматична грешка?
  • A. 

   Тренът беше готов, на гарата нямаше почти никой.

  • B. 

   Хората видяха как младият офицер се поклони на момичето.

  • C. 

   Сега идеше големият и от никой неоспорван успех.

  • D. 

   Над полята се спусна прохладната и свежата вечер.

 • 18. 
  В кой ред НЯМА граматична грешка?
  • A. 

   няколко биволи

  • B. 

   пет вълци

  • C. 

   колко войника

  • D. 

   десет артисти

 • 19. 
  В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
  • A. 

   Търсеха някого, който да се справи бързо с надвисналата опасност.

  • B. 

   Художникът, с когото те запознах, открива нова изложба.

  • C. 

   Никому няма да кажа колко много се вълнувах преди премиерата.

  • D. 

   Посетих Боянската църква, чийто пътеписи са известни в цяла Европа.

 • 20. 
  В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
  • A. 

   Владетелят имал трима сина – Владимир, Гавраил и Симеон.

  • B. 

   След няколко отчаяни опити за победа византийската войска се оттегля.

  • C. 

   Борис разгромява бунтовниците и унищожава 52 български рода.

  • D. 

   За тези няколко десетилетия на българския престол се възкачват трима хана.

 • 21. 
  В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
  • A. 

   Възрожденският идеал изисква от твореца да подчини таланта си на родината.

  • B. 

   Героят, който има най-противоречиви прояви, обсъждахме най-дълго.

  • C. 

   Цитираният монах е единственият източник, който разказва за промяната в българския княжески двор.

  • D. 

   Мирновременният етап обхваща периода от подписването на Санстефанския мирен договор до юни 1879 г.

 • 22. 
  В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
  • A. 

   Щом се мръкнало, децата започвали да играят на криеница.

  • B. 

   Когато майка му се прибрала, той все още четял в стаята си.

  • C. 

   Всички се чудели защо очакваните гости не идват.

  • D. 

   Хората дочули, че в селото им имало гости от града.

 • 23. 
  В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
  • A. 

   Уважаема Госпожо, Вие бихте ли присъствали на нашето тържество, ако имате възможност?

  • B. 

   Уважаеми Господине, бихме искали да Ви уведомим, че Вие сте били предпочетени от комисията.

  • C. 

   Уважаеми Господине, Вие сте били дошли на тържеството, но сте предпочели да си тръгнете бързо.

  • D. 

   Уважаема Госпожо, Вие сте били допусната до финалния кръг на викторината.

 • 24. 
  В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
  • A. 

   Бялата и сивата кола му изглеждаха еднакво.

  • B. 

   Той учи едновременно френски и японски език.

  • C. 

   Момичето получи своята грамота и своята награда.

  • D. 

   И френският, и японският езици са трудни за изучаване.

 • 25. 
  В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
  • A. 

   Всички деца можем да пишеме без умора цял ден.

  • B. 

   Бягаме за здраве, а играеме за удоволствие

  • C. 

   Дали казваме нещо, като говориме много и за всичко.

  • D. 

   Да можем да рисувамe, не е лесна работа.

Back to Top Back to top