ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА – МАТЕМАТИКА

14 | Total Attempts: 160

SettingsSettingsSettings
Please wait...

2013/2014 НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ Организатор Сдружение „България си ти!"   Начало: 9 юни 2014 (понеделник) 14:00 часа Край: 9 юни 2014 (понеделник) 15:00 часа 11 въпроса Успех!  


Questions and Answers
 • 1. 
  Write text here
 • 2. 
  There is no document available yet, please upload the document
 • 3. 
  There is no video available yet, please upload the video
 • 4. 
  There is no document available yet, please upload the document
 • 5. 
  Type response below
 • 6. 
   Най-малката стойност на функцията  в интервала  е равна на:
  • A. 

   - 2

  • B. 

   - 2,25

  • C. 

   - 2,5

  • D. 

   - 2,75

 • 7. 
  Ако петте квадрата на чертежа имат страна 1 и точките D и E лежат съответно на AC и BC, то страната на равностранния триъгълник ABC е равна на:
  • A. 

   4

  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  Градусната мярка на ъгъла между минутната и часовата стрелка в 9 часа и 10 минути е:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  Ако , колко е ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 10. 
  За кои стойности на параметъра а уравнението  има два различни положителни корена?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 11. 
  На страната CD на правоъгълника ABCD e избрана точката P така, че  и . Ако BP = 2, лицето на правоъгълника ABCD е равно на:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 12. 
  Решенията на неравенството  са:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 13. 
  За кои стойности на параметъра a уравненията   и    имат общ корен?
  • A. 

   -6 и -3

  • B. 

   6 и -2

  • C. 

   -6, -3 и 2

  • D. 

   -2 и -3

 • 14. 
  За триъгълника ABC е известно, че AC = BC= 1, AL, BF и CD са ъглополовящи и точките C, F, D и L лежат на една окръжност. Страната AB е равна на:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 15. 
  Решете неравенството  .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 16. 
  Комплект от кубчета има следните свойства:
  • на всяка стена на всяко кубче е написана цифра от 0 до 9;
  • цифрите на всяко шестцифрено число могат да се получат като се избере по една цифра от шест различни кубчета.
  Колко най-малко са кубчетата в комплекта?
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 17. 
  Select the ones you like
  • A. 

   Option1

  • B. 

   Option2

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

Back to Top Back to top