Anatomie - Kurz Pohyb

18 otzek | Total Attempts: 23

Settings
Please wait...
Anatomie - Kurz Pohyb

Test obsahuje tvrzení true/false.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osteoblasty se podílejí na novotvorbě kosti, kdežto osteocyty na jejím odbourávání.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Sharpeyova vlákna připevňují okostici ke kosti, Volkmanova vlákna jsou součástí Haversova systému a jsou důležitá pro výživu kosti.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Arcus zygomaticus je tvořen horní čelistí a os temporale (její částí proc. zygomaticus) a z vnějšku ohraničuje topografické místo fossa temporalis.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Stálý chrup obvykle obsahuje 8 řezáků, 4 špičáky, 8 třenových zubů a 12 stoliček, přičemž 3. stolička může chybět, oproti tomu dočasný chrup neobsahuje žádné třenové zuby a má jen 6 stoliček.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Lebka muže se liší od lebky ženské skloněným čelem (žena ho má ve frontální rovině), zalomeným nazofrontálním přechodem a processus alveolares nevytváří alveolární prognatii.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Krční obratle mají oválné tělo a trojúhelníkovité foramen vertebrale, hrudní obratle mají kulaté tělo a kulaté foramen vertebrale a bederní obratle mají ledvinovité tělo a trojúhelníkovité foramen vertebrale, výjimkou je atlas a axis.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Kost pánevní je skloubena s kostí křížovou tuhým kloubem, kloubní plocha na kosti pánevní i na kosti křížové se nazývá facies lunata.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Ossa cuneifomia jsou kosti nohy, nachází se mediálně od os cuboideum, distálně od os naviculare a proximálně od ossa metacarpi, os cuneiforme mediale et leterale klínem směřují do planty, ale os cuneiforme intermedium do dorsa.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Kost stehenní je největší kost člověka, proximálně je skloubena s pánevní kostí a distálně s tibií a fibulou.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Fascie zad jsou dvě: fascia dorsi superficialis a fascia thoracolumbalis, ta má tři části (lamina posterior, lamina media a lamina anterior).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Mezi pomocné nádechové svaly patří např. mm. pectorales, mm. intercostales externi, m. subclavius, m. serratus anterior a mezi výdechové mm. intercostales interni et intimi a mm. subcostales.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Mezi svaly umožňující pronaci patří např. m. pronator teres, m. pronator quadratus, m. brachioradialis.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Diaphragma pelvis je tvořena m. levator ani, m. ischiococcygeus a m. sphincter ani externus.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Na tuberositas pterygoidea na mandibule se upíná m. pterygoideus medialis, do fovea pterygoidea se upíná m. pterygoideus lateralis.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Podélná nožní klenba je tvořena pouze svaly: m. tibialis ant., m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus et brevis a krátké svaly chodidla. Ligamenta se na tvorbě podélné klenby nepodílí.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Příčná nožní klenba je tvořena těmito svaly: m. tibialis posterior, m. fibularis longus, m. adductor hallucis a krátké svaly chodidla.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Musculus scalenus anterior a m. scalenus medius začínají na 1. žebru, kdežto m. scalenus posterior na 2. žebru.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Vnitřní rotátory paže (m.pectoralis major, m. subscapularis, m. latissimus dorsi a m. teres minor) bývají často v převaze proti vnějším rotátorům paže (m. infraspinatus, m. teres major).
  • A. 

   True

  • B. 

   False