Ekologi Quizz Till Uppdrag Nr 1

5 Questions | Total Attempts: 1369

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ekologi Quizz Till Uppdrag Nr 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad är Carl von Linné känd för?
  • A. 

   Han upptäckte cellen

  • B. 

   Han har gett varje djur/växt tvådelade namn

  • C. 

   Han upptäckte DNA

  • D. 

   Han var en känd kunglighet som var mycket intresserad av naturen

 • 2. 
  Vilka av organismerna är ryggradslösa?
  • A. 

   Abbore

  • B. 

   Sjöborre

  • C. 

   Huggorm

  • D. 

   Bi

  • E. 

   Människa

  • F. 

   Groda

  • G. 

   Toffeldjur

  • H. 

   Mördarsnigel

 • 3. 
  Vad har en växtcell och en djurcell gemensamt? Kryssa för allt som finns i både en djur och en växtcell.
  • A. 

   Cellkärna

  • B. 

   Mitokondrie

  • C. 

   Kloroplast

  • D. 

   Cellvägg utanför cellmembranet

  • E. 

   Vakuol

  • F. 

   Cytoplasma

 • 4. 
  Vilka uppgifter har ryggraden?
  • A. 

   Utgör fäste för musklerna, håller dig upprätt

  • B. 

   Är en del av balanssinnet

  • C. 

   Skyddar inre organ, röd benmärg inuti vissa ben bildar blodceller

  • D. 

   Avgör om du blir kallblodig eller varmblodig

 • 5. 
  Vad menas med en art?
  • A. 

   Det är bara arter som har DNA inuti sina cellkärnor

  • B. 

   Om man tillhör samma art så är man förutbestämd att bli exakt lika långa

  • C. 

   Alla som tillhör samma art kan få barn ihop och dess barn i sin tur kan också få barn.

  • D. 

   Art är ett annat ord för djur

Back to Top Back to top