Računalne Mreže - 3. Kolokvij

35 Pitanja | Total Attempts: 1089

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Raunalne Mree - 3. Kolokvij

Questions and Answers
 • 1. 
  IP adresa 128.12.37.2 pripada po inicijalnoj IP specifikaciji u mrežu klase:
  • A. 

   B

  • B. 

   E

  • C. 

   D

  • D. 

   A

  • E. 

   C

 • 2. 
  Ako prema slici računalo s adrese 10.1.1.5 šalje paket prema standardnom WEB poslužitelju na adresi 10.1.100.5, koji su mogući brojevi izvorišnih (S) i odredišnih (D) priključaka (portova) mogući:
  • A. 

   S=80 i D=56000

  • B. 

   S=5600 i D=80

  • C. 

   S=2554 i D=800

  • D. 

   S=400 i D=80

  • E. 

   S=23000 i D=21

  • F. 

   S=80 i D=80

 • 3. 
  Ispravan redoslijed okvira prilikom slanja podataka putem 802.11:
  • A. 

   Podaci, CTS, ACK

  • B. 

   RTS, CTS, Podaci, ACK

  • C. 

   Podaci, ACK

  • D. 

   RTS, Podaci, ACK

  • E. 

   RTS, CTS, ACK, Podaci

  • F. 

   RTS, ACK, CTS, ACK, Podaci, ACK

  • G. 

   RTS, Podaci, CTS, ACK

 • 4. 
  Izaberi ispravne kombinacije IP MASKA <-> ADRESA MREŽE:
  • A. 

   45.98.65.160 255.255.255.192

  • B. 

   23.54.67.48 255.255.255.240

  • C. 

   38.123.43.160 255.255.255.224

  • D. 

   12.78.94.128 255.255.255.0

  • E. 

   211.23.58.104 255.255.255.224

 • 5. 
  Na koji način protokol podatkovne razine određuje kojem protokolu mrežne razine treba proslijediti primljenu informaciju?
  • A. 

   Prema informaciji unutar same enkapsulacije mrežne razine

  • B. 

   Prema ID protokola mrežne razine koji je jedinstveno definiran za dotičan protokol podatkovne razine (npr. ethernet)

  • C. 

   Svaki protokol mrežne razine uspostavlja virtualnu vezu prema podatkovnoj razini s kojom izmjenjuje potrebne informacije

  • D. 

   Prosljeđuje se svim protokolima mrežne razine, a informaciju obradi samo onaj koji prepozna svoju enkapsulaciju

 • 6. 
  Prema slici koja predstavlja LLC/MAC enkapsulaciju:
  • A. 

   Ako je B LLC, onda je C sadrži MAC

  • B. 

   Ako je B LLC, onda je A mrežna razina

  • C. 

   Ako je B LLC, onda je C mrežna razina

  • D. 

   Ako je B LLC, onda je A prijenosna razina

 • 7. 
  Prema slici, DSAP, SSAP i ostala polja:
  • A. 

   Dio su mrežne razine

  • B. 

   Pripadaju djelu MAC zaglavlja

  • C. 

   Dio su transportne razine

  • D. 

   Dio su podatkovne razine

  • E. 

   Pripadaju LLC dijelu zaglavlja

 • 8. 
  Ako želimo omogućiti da određeni promet ima veći prioritet u mreži (npr. VOIP), koje ćemo polje u zaglavlju IP paketa pri tom koristiti?
  • A. 

   Protokol

  • B. 

   VER

  • C. 

   IHL

  • D. 

   Indikatori

  • E. 

   TTL

  • F. 

   Identifikacija paketa

  • G. 

   Vrsta usluge

 • 9. 
  Ako na mreži prema slici paket A krena prema B, a u mreži se koristi RIP usmjerivački protokol, koji će put usmjernik izabrati kao optimalan:
  • A. 

   C

  • B. 

   B

  • C. 

   Dokle su svi linkovi ispravni, stvar je slučajnog odabira puta, budući svaki ima vezu do odredišta

  • D. 

   A

  • E. 

   Ovisi o tome koji je susjedni usmjernik prvi poslao informaciju o mreži B

 • 10. 
  Što je točno s obzirom na polja u paketu prema slici:
  • A. 

   PAD se ne korist kada imamo LLC

  • B. 

   PAD polje predstavlja nadopunu na minimalnu veličinu paketa

  • C. 

   SY polje se odbacuje i nije vidljivo u snimkama prometa na mreži

  • D. 

   LLC + PAD moraju uvijek ima 1500 okteta

  • E. 

   PAD polje sadržava podatke korisnika

 • 11. 
  Posložite po redoslijedu polja zaglavlja 802.11 okvira (samo ona koja su stvarno uključena u zaglavlje): 1) MAC zaglavlje, 2) početni niz, 3) 802.1q VLAN tag, 4) LLC zaglavlje, 5) CRC, 6) PLCP zaglavlje:
  • A. 

   1,2,4

  • B. 

   3,1,5

  • C. 

   2,5,1

  • D. 

   6,1,5

  • E. 

   3,1,5

  • F. 

   5,3,4

 • 12. 
  Kod TCP veze, bitovi status (Flags) imaju značenje/ponašanje: (preporucam preskociti xD)
  • A. 

   SYN počinje s uspostavom veze i pojavljuje se u svakom paketu osim pri raskidu veze

  • B. 

   Dva uzastopna paketa sa FIN flag-om znači neregularni prekid veze

  • C. 

   ?URG znači da ti paketi imaju veći prioritet na mreži;(pogledati e) )

  • D. 

   SYN se pojavljuje samo pri uspostavi veze (dva paketa) i nikad više u istoj vezi

  • E. 

   ?PSH znači da ti paketi imaju veći prioritet na mreži; (pogledati b) )

  • F. 

   Zadnji paket pri regularnom prekidu logičkog kanala ima postavljen RST.

 • 13. 
  Što je točno s obzirom na metode prijelaska sa IPv4 na IPv6 protokol(s obzirom na skriptu nisam mogao vise :D)
  • A. 

   IPv6 tunel preko IPv4 mreže omogućava da svi IPv4 korisnici transparentno koriste i IPv4 i IPv6 resurse

  • B. 

   IPv6 vanjska specifikacija je tako posložena da korisnici koji su na IPv4 transparentno mogu koristiti i IPv6 mrežu

  • C. 

   Prijenos IPv4 adrese unutar IPv6 adrese se pokazao kao najbolje rješenje za migraciju sa IPv4 na IPv6

  • D. 

   IPv6 omogućava veći „window“ te nudi veće brzine na vezama sa većim kašnjenjem

  • E. 

   Najšire se koristi „Dual stack“ metoda koja podrazumijeva paralelnu podršku i za v4 i v6 na svim dijelovima mreže pa tako i korisničkim računalima; (dual stack shema postoji, ali ima ovece problemcice pa sumnjam da se najsire koristi)

  • F. 

   Glavni razlog prijelaska na IPv6 mrežu je veća efikasnost IPv6 protokola što omogućava veće brzine

 • 14. 
  Neka prema slici računalo A ima MAC adresu „A“ i IP adresu „A“, sučelje usmjernika MAC „B“ i IP „B“, te MAC „C“ i IP „C“, a računalo D MAC „D“ i IP „D“. Ako računalo D šalje paket A, kako će izgledati paket pri dolasku na A:
  • A. 

   Izvorišna MAC „C“ i IP „D“ te odredišna MAC i IP „A“

  • B. 

   Izvorišna MAC „B“ i IP „D“ te odredišna MAC i IP „A“

  • C. 

   Izvorišna MAC i IP „C“ te odredišna MAC i IP „A“

  • D. 

   Izvorišna MAC i IP „B“ te odredišna MAC i IP „A“

  • E. 

   Izvorišna MAC i IP „D“ te odredišna MAC i IP „A“

 • 15. 
  Za navedene mreže odaberi isprave broadcast adrese 7.8.9.16/28, 7.8.9.224/27:
  • A. 

   7.8.9.255; (za drugu, 32 racunala, znaci 224+31 (224 vec ukljucuje 1 adresu))

  • B. 

   7.8.9.127

  • C. 

   7.8.9.63

  • D. 

   7.8.9.31; za prvu 16+15

  • E. 

   7.8.9.32

  • F. 

   7.8.9.248

  • G. 

   7.8.9.192

  • H. 

   7.8.9.254

 • 16. 
  Privatne mreže Intranet:
  • A. 

   Da bi se spojila na Internet, mora koristiti neki od mehanizama kao što su NAT translacija i proxy uslužne veze

  • B. 

   Ne mogu biti spojene na Internet ako ne koriste javne adrese

  • C. 

   Mogu koristiti bilo koji adresni prostor

  • D. 

   Koriste adrese 172.16.0.0/12

  • E. 

   Koriste adrese 172.0.0.0/16

 • 17. 
  Odaberi ispravna značenja TCP stanja veza:
  • A. 

   LISTEN – čeka se na potvrdu SYN paketa;(malo upitno, ali na slici iza listena ide primljen SYN, znaci moglo bi biti)

  • B. 

   TIME WAIT – čeka se da udaljena strana pošalje zahtjev za prekidom veze;

  • C. 

   FIN WAIT2 – čeka se kako bi smo se uvjerili da su svi zaostali segmenti (paketi) izašli iz mreže;

  • D. 

   CLOSE-WAIT – čekanje na zahtjev za raskidom od strane lokalnog korisnika;

  • E. 

   LAST ACK – čeka se kako bi smo se uvjerili da su svi zaostali segmenti (paketi) izašli iz mreže.

 • 18. 
  Ako paket prema slici iz Intraneta sa adrese A ide prema adresi B na Internetu koji su mogući točni podaci o IP adresi i portovima koji će se vidjeti na B strani?
  • A. 

   Src IP A src port 3000 dst port 80

  • B. 

   Src IP D src port 3000 dst port 80

  • C. 

   Src IP A src port 80 dst port 80

  • D. 

   Src IP D src port 4000 dst port 80;(ako uzmemo u obzir da je gore naglaseno src 3000 tesko moze biti onda 4000, ali ako bude 4000 tisuce onda je to to :D)

  • E. 

   Src IP A src port 5000 dst port 80

  • F. 

   Src IP D src port 3000 dst port 4000

 • 19. 
  Dolaskom paketa u čvor, vrše se sljedeće operacije:
  • A. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, radi proračun optimalnog puta, te na temelju izračuna prosljeđuje paket

  • B. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, uspoređuje je s tablicom usmjeravanja, te ako je ne nađe u tablici usmjeravanja, gleda postoji li default route (0.0.0.0);

  • C. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, zatim pita susjedne usmjernike za informaciju o odredišnoj mreži, te po povratu odgovora šalje paket na najpovoljnije sučelje;

  • D. 

   Usmjernik gleda odredišnu adresu, uspoređuje je s tablicom usmjeravanja, te ako nađe poklapanje adrese sa mrežom u tablici, prosljeđuje paket na izlazno sučelje prema podatku iz tablice;

  • E. 

   Usmjernik gleda izvorišnu adresu, uspoređuje je s tablicom usmjeravanja, te ako nađe poklapanje adrese sa mrežom u tablici, prosljeđuje paket na izlazno sučelje prema podatku iz tablice

 • 20. 
  Polja IP v4 protokola predstavljaju:
  • A. 

   Ukupna duljina uključuje zaglavlje i korisnikove podatke

  • B. 

   Prema vrijednosti polja Vrsta usluge znamo da li se koriste Opcije;? Ne znam bas za ovo, nisam nasao ali Domnjak je zazutio kao tocno

  • C. 

   Indikatori predstavljaju status veze – SYN, ACK, FIN,…..

  • D. 

   Opcije su dio standardnog zaglavlja i ne mogu biti dulje od 32 bita

  • E. 

   Izvorišna i odredišna adresa su MAC adrese podatkovne razine

 • 21. 
  U fazi izbjegavanja zagušenja TCP protokola (aktualna specifikacija)ludo i veselo
  • A. 

   Početne postavke su: SSTHRESH = CWND/2; CWND = SSTHRESH+3

  • B. 

   Početne postavke su: SSTHRESH = max(2*MSS; CWND/2), CWND = 1*MSS

  • C. 

   Početne postavke su: SSTHRESH = CWND/2; CWND = SSTHRESH

  • D. 

   CWND se povećava za 1*MSS svakih RTT vremena

  • E. 

   CWND se povećava za 2*MSS za svaku primljenu potvrdu

 • 22. 
  Imamo na raspolaganju mrežu 45.7.223.0/24 i potrebno je podijeliti (subnetirati) na dvije podmreže na kojima imamo 8 i 32 računala uz uvjet da se koriste najmanje moguće mreže zbog štednje adresnog prostora (nije bitan redoslijed mreža)?
  • A. 

   45.7.223.0/255.255.255.248 45.7.223.8/255.255.255.192

  • B. 

   45.7.223.0/255.255.255.192 45.7.223.64/255.255.255.240

  • C. 

   45.7.223.0/28 45.7.223.0/27

  • D. 

   45.7.223.0/255.255.255.240 45.7.223.64/255.255.255.192

  • E. 

   45.7.223.0/255.255.255.240 45.7.223.32/255.255.255.192

  • F. 

   45.7.223.0/255.255.255.128 45.7.223.64/255.255.255.192

 • 23. 
  Što je istinito za UDP protokol?
  • A. 

   Protokol je mrežne razine

  • B. 

   Gubitak paketa neće izazvati nikakvu reakciju

  • C. 

   Kontrolna suma koristi i zaglavlje i podatke isključivo prijenosne razine

  • D. 

   Nema standardnih portova, izvorišni i odredišni se koristi kao dinamički

  • E. 

   Koristi mehanizam prozora za kontrolu toka

  • F. 

   Koristi kontrolu toka

 • 24. 
  CLOSE – WAIT stanje kod TCP protokola znači:
  • A. 

   Da je udaljeni korisnik zatvorio vezu i da lokalni korisnik još mora zatvoriti vezu

  • B. 

   Veza je zatvorena, ali se priključnica ne može koristiti dok ne isteknu dva vremena života segmenta

  • C. 

   Veza je zatvorena i čeka se na SYN da bi se uspostavila veza

  • D. 

   čeka se na samo zadnju potvrdu da bi veza bila u potpunosti zatvorena

  • E. 

   Da je lokalni korisnik zatvorio vezu i da udaljeni korisnik još mora zatvoriti vezu

 • 25. 
  TCP protokol:
  • A. 

   TCP ne koristi potvrde, na „session“ razini se brine o kompletnosti pristigle poruke

  • B. 

   Može koristiti selektivne negativne potvrde, ako oba korisnika komunikacije dogovore kroz TCP opcije

  • C. 

   Može koristiti selektivne pozitivne potvrde, ako oba korisnika komunikacije dogovore kroz TCP opcije

  • D. 

   Koristi kumulativne pozitivne potvrde

  • E. 

   TCP šalje potvrde samo za izgubljene pakete

  • F. 

   Koristi negativne potvrde

Back to Top Back to top