Simulare Admitere Drept Unibuc 17 Mai 2014.

100 ntrebri | Total Attempts: 605

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Simulare Admitere Drept Unibuc 17 Mai 2014.

Ora publicării: 08:00 (dimineață)Ora afișării rezultatelor (clasamentului): 20:00, în aceeași zi, pe grup.Se poate participa și reparticipa la această simulare, la orice oră din zi, dar chiar și în zilele următoare, link-ul rămânând publicat.La fel ca la admiterea oficială, sunt 60 de grile de limba română și 40 de economie.Detalii despre admitere (drept.unibuc.ro)Autorul simulatorului: Grupul de Facebook "Admitere Drept Unibuc"Web site: https://simulareadmitere.wordpress.com/Succes!


Questions and Answers
 • 1. 
  A. Marcaţi interpretarea corectă a structurii frazelor de mai jos. (Propoziţiile sunt date în ordinea în care se succedă predicatele lor [exprimate sau subînţelese] în frază.) 1. Nu mă încântă deloc să-l aud mereu lăudându-se că ce-a scris el e mai valoros decât tot ce-au scris confraţii lui.
  • A. 

   principală + compl. directă + subiectivă + compl. indirectă + atributivă;

  • B. 

   Principală + subiectivă + subiectivă + compl. directă + atributivă;

  • C. 

   Principală + subiectivă + subiectivă + compl. indirectă + compl. indirectă;

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 2. 
  2. Poate că m-aş obliga să dau curs invitaţiei lui în cazul că mi-ar oferi vreo garanţie, fie ea oricât de mică. 
  • A. 

   Principală + subiectivă + compl. indirectă + atributivă + circ. concesivă;

  • B. 

   Principală + subiectivă + compl. directă + atributivă + circ. concesivă;

  • C. 

   Principală + subiectivă + compl. indirectă + circ. condiţională + circ. concesivă;

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 3. 
  3. Desigur că voi veni şi eu, dar poate că nu singur, ci însoţit de câţiva prieteni, pe care, sunt convins, îi cunoşti şi tu.
  • A. 

   Principală + subiectivă + principală + subiectivă + principală + atributivă;

  • B. 

   Principală + subiectivă + principală + subiectivă + subiectivă + principală + atributivă;

  • C. 

   Principală + subiectivă + principală + subiectivă + subiectivă + atributivă + principală;

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 4. 
  4. În momentul când îţi spun toate acestea, nu te acuz că intenţionat m-ai jignit, ci doar că nu mă aşteptam să mă tratezi ca şi când n-am fi prieteni de-o viaţă.
  • A. 

   Circ. de timp + principală + compl. indirectă + principală + compl. indirectă + compl. indirectă + circ. de mod;

  • B. 

   Atributivă + principală + compl. directă + principală + compl. directă + compl. directă + circ. de mod;

  • C. 

   Atributivă + principală + compl. indirectă + principală + compl. indirectă + compl. indirectă + circ. de timp;

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 5. 
  B. Marcaţi răspunsul corect: 5. Fie enunţurile: (1) Pe care ai pariat? (2) Nu ştiu pe cine a văzut la ştrand. (3) De ce te-ai supărat pe mine? (4) Şi pe tine te-a rugat să-i împrumuţi bani? (5) Pe mine să nu contaţi! Cuvintele subliniate au funcţia de:
  • A. 

   Compl. directe în (2), (4), compl. indirecte în (1), (3), (5);

  • B. 

   compl. directe în (1), (2), (4), compl. indirecte în (3), (5);

  • C. 

   Compl. directe în toate enunţurile;

  • D. 

   Compl. indirecte în toate enunţurile.

 • 6. 
  6.  Fie enunţurile: (1) Mi-am cumpărat un pix şi două caiete. (2) O singură palmă i-a dat.(3) Mai e o zi până la examen. (4) Pacheţ elul costă un euro. Cuvintele subliniate sunt: 
  • A. 

   Art. nehot. în (3), num. card. în (1), (2), adj. pron. nehot. în (4);

  • B. 

   art. nehot. în toate enunţurile;

  • C. 

   num. card. în toate enunţurile;

  • D. 

   Num. card. în (1), (3), (4), adj. pron. nehot. în (2).

 • 7. 
  7.       Pune şaua pe cal şi dă-i bătaie! 
  • A. 

   Subst., Ac. /compl. circ. de loc;

  • B. 

   Subst., Ac. / compl. direct;

  • C. 

   Subst., Ac. / compl. indirect;

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 8. 
  8.  Chiar nu poţi fi şi tu măcar o dată sigur pe tine? 
  • A. 

   Adv. de mod / nume predicativ;

  • B. 

   Adj., N. / nume predicativ;

  • C. 

   Adv. de mod / fără funcţie sintactică autonomă (= face parte din loc. verbală a fi sigur);

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 9. 
  9. Cum nu-i din Ardeal, nu se prea pricepe la calitatea ţuicii. 
  • A. 

   Adv. rel. de mod / circ. de mod;

  • B. 

   Conj. subord. cauzală (= cum „cauzal”) / fără funcţie sint.;

  • C. 

   Adv. rel. de cauză / circ. de cauză;

  • D. 

   adv. rel. de mod cu val. cauzală / circ. de cauză.

 • 10. 
  C. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile de mai jos: 10.   Bogat cum e, îşi permite cam multe.
  • A. 

   Adv. rel. de mod / nume predicativ;

  • B. 

   Conj. subord. cauzală (cum "cauzal") / fără funcţie sint.;

  • C. 

   Adv. rel. de cauză / compl. circ. de cauză;

  • D. 

   Adv. rel. de mod cu val. cauzală / compl. circ. de cauză.

 • 11. 
  11.  N-am înţeles niciodată cum poţi fi tu mereu posomorât şi totuşi atât de apreciat
  • A. 

   verb, infinitiv, d. pasivă / compl. direct;

  • B. 

   Adj. part., sg., masc., N. / nume predicativ;

  • C. 

   Adj. part., sg., masc., N. / compl. circ. de mod;

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 12. 
  12.    Făcându-i-se foame după atâta drum, a tras la un motel.
  • A. 

   Subst., N. / nume predicativ;

  • B. 

   Subst., Ac. / compl. direct;

  • C. 

   Subst., N. / subiect;

  • D. 

   altă interpretare.

 • 13. 
  13.  Nu-ţi stă bine cu pălărie.
  • A. 

   Pron. pers., f. neacc., D. / compl. indirect;

  • B. 

   Pron. refl., f. neacc., D. / fără funcţie sintactică;

  • C. 

   Pron. pers., f. neacc., D. / subiect (excepţie de la subiectul în N.);

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 14. 
  14.   E unanim acceptat că politica nu e o treabă uşoară. 
  • A. 

   Verb, ind. prez., d. pasivă / pred. verbal;

  • B. 

   Verb cop., impers. + nume pred. (adv. de mod, prov. din part.) / pred. nominal;

  • C. 

   Verb cop., impers. + nume pred. (adj. part., sg., masc., N.) / pred. nominal;

  • D. 

   altă interpretare.

 • 15. 
  15.  Tare i-i greu românului cu atâtea impozite! 
  • A. 

   adv. de mod / compl. circ. de mod;

  • B. 

   Adj., N. / nume predicativ;

  • C. 

   Adv. de mod (parte componentă a unei loc. verbale) / pred. verbal (împreună cu –i)

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 16. 
  16.  Poate o să plouă iar zile în şir. 
  • A. 

   Adv. predicativ / pred. verbal;

  • B. 

   adv. de mod / circ. de mod;

  • C. 

   verb pred., impers. (pers. a III-a sg.) / pred. verbal;

  • D. 

   Adv. de mod / fără funcţie sintactică.

 • 17. 
  17.  Celǎlalt prieten al vostru nu mǎ intereseazǎ.
  • A. 

   Pron. pos., N. / atr. pron.;

  • B. 

   adj. pron. pos., Ac. / atr. adj.;

  • C. 

   Adj. pron. pos., N. / atr. adj.;

  • D. 

   Pron. pos., G. / atr. pron. gen.

 • 18. 
  18.  Spune-mi care carte ziceai că te-ar interesa din cele expuse.
  • A. 

   Pron. rel., N. / subiect;

  • B. 

   Pron. rel., Ac. / compl. direct;

  • C. 

   Adj. pron. rel., Ac. / atr. adj.;

  • D. 

   Adj. pron. rel., N. / atr. adj.

 • 19. 
  19.  Cartea profesorului Popescu a avut un mare succes de librărie.
  • A. 

   Subst. propriu, G. / atr. subst. gen.;

  • B. 

   Subst. propriu, N. / atr. subst. apoziţional (= apoziţie neizolată);

  • C. 

   Subst. propriu cu valoare adjectivală, N. / atr. adj.;

  • D. 

   altă interpretare.

 • 20. 
  20.  Ioane, vezi că ţi-ai parcat maşina în loc nepermis! 
  • A. 

   Pron. refl., D. / atr. pron. datival (= în dativ);

  • B. 

   Pron. refl., D. / compl. indirect;

  • C. 

   Pron. refl., D. / fără funcţie sintactică (= marcă a diatezei reflexive);

  • D. 

   Pron. pers., D. (posesiv) / atr. pron. datival (= în dativ).

 • 21. 
  21.  De astea nu-mi mai trebuie, că am deja suficiente.
  • A. 

   pron. dem., N. / subiect;

  • B. 

   pron. dem., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.;

  • C. 

   Adj. pron. dem., Ac. / atr. adj.;

  • D. 

   Pron. nehot., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.

 • 22. 
  22.  Toţi au votat împotrivă-ţi
  • A. 

   Pron. pos., D. cu prep. / compl. indirect;

  • B. 

   Pron. pers., D. cu prep. / compl. indirect;

  • C. 

   Pron. pers., G. cu prep. / compl. indirect;

  • D. 

   altă interpretare.

 • 23. 
  23.   Înainte de a fi venit tu, credeam că totul e pierdut. 
  • A. 

   Verb pred., inf. cu val. de conjunctiv, perfect / pred. verbal;

  • B. 

   verb nepred., inf., perfect / circ. de timp;

  • C. 

   Verb pred., inf., perfect / circ. de timp;

  • D. 

   Altă interpretare.

 • 24. 
  24.  Uite că a venit şi domnul Escu!
  • A. 

   interjecţie (predicativă), pers. a II-a sg. / pred. verbal;

  • B. 

   verb predicativ, imperativ, pers. a II-a sg. / pred. verbal;

  • C. 

   adverb predicativ (provenit din verb) / pred. verbal;

  • D. 

   altă interpretare.

 • 25. 
  25.  Jos cu ai voştri, trăiască ai noştri! 
  • A. 

   verb pred., indic. prezent / pred. verbal;

  • B. 

   verb pred., imperativ, pers. a III-a pl. / pred. verbal;

  • C. 

   Verb pred., conjunctiv prez., pers. a III-a pl. / pred. verbal;

  • D. 

   altă interpretare.

Back to Top Back to top