Α. Β. Γ. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

6 | Total Attempts: 237

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Physics Quizzes & Trivia

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 9-29


Questions and Answers
 • 1. 
  Ελληνικό θαύμα είναι:
  • A. 

   τα έργα του Ομήρου.

  • B. 

   η φιλοσοφία.

  • C. 

   η τραγωδία.

  • D. 

   η συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

 • 2. 
  Όταν οι Ευρωπαίοι λένε ότι είμαστε όλοι Έλληνες  εννοούν:
  • A. 

   την κοινή ινδοευρωπαϊκή καταγωγή.

  • B. 

   την προτεραιότητα στην εμφάνιση των διαφόρων φύλων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

  • C. 

   την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά.

  • D. 

   τις κοινές λέξεις.

 • 3. 
  Η μέγιστη συνεισφορά της αρχαίας Ελλάδας στα ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι:
  • A. 

   η πόλις-κράτος.

  • B. 

   η ισονομία.

  • C. 

   η ισηγορία.

  • D. 

   η ισοπολιτεία.

 • 4. 
  Η φιλοσοφία αναπτύσσεται από:
  • A. 

   θαυμασμό.

  • B. 

   άγνοια.

  • C. 

   φόβο.

  • D. 

   αμφιβολία.

 • 5. 
  Οι Ίωνες φιλόσοφοι ασχολούνται με:
  • A. 

   την αρχή του κόσμου.

  • B. 

   τον άνθρωπο.

Back to Top Back to top