Διάθλαση του φωτός - Φυσική Γ' Γυμνασίου

14 | Total Attempts: 82

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Φυσική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 8ο 


Questions and Answers
 • 1. 
  Κατά τη διάθλαση το φως αλλάζει μέσο διάδοσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Μια μονοχρωματική ακτίνα διαδίδεται αρχικά στον αέρα και κάποια στιγμή συναντά την ελεύθερη επιφάνεια νερού σε σημείο Σ, οπότε ένα μέρος της ανακλάται και το υπόλοιπο διαθλάται. Η διαθλώμενη ακτίνα θα ακολουθήσει την πορεία:
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

 • 3. 
  Αιτία της διάθλασης είναι η διαφορετική ταχύτητα διάδοσης του φωτός στα διάφορα υλικά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Αν μια φωτεινή ακτίνα πέσει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, τότε διαθλάται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Αν μεταξύ δύο υλικών Α και Β το φως διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα στο μέσο Α, τότε αυτό θα χαρακτηρίζεται ως οπτικά πυκνότερο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Σύμφωνα με τους νόμους της διάθλασης, η προσπίπτουσα ακτίνα, η διαθλώμενη ακτίνα και η κάθετη δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Για να συμβεί το φαινόμενο της διάθλασης, θα πρέπει το ένα από τα δύο υλικά να είναι το κενό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το φαινόμενο της διάθλασης εμφανίζεται μόνο όταν μια ακτίνα φωτός περνά από τον αέρα σε κάποιο άλλο υλικό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με το μηδέν, η γωνία διάθλασης είναι επίσης ίση με το μηδέν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Μια ακτίνα φωτός διέρχεται από τον αέρα στο γυαλί. Η γωνία διάθλασης εξαρτάται μόνο από τη γωνία πρόσπτωσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές σύμφωνα με την εικόνα;
  • A. 

   Το μέσο (2) είναι οπτικά πυκνότερο από το μέσο (1).

  • B. 

   Το μέσο (1) είναι οπτικά πυκνότερο από το μέσο (2).

  • C. 

   Η ταχύτητα του φωτός στο μέσο (2) είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός στο μέσο (1).

  • D. 

   Η ταχύτητα του φωτός στο μέσο (1) είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός στο μέσο (2).

 • 12. 
  Όταν η λεπτή δέσμη φωτός ενός προβολέα πέσει πλάγια από τον αέρα στο νερό, τι γίνεται στην επιφάνεια του νερού;
  • A. 

   Το φως ανακλάται μόνο και διασκορπίζεται στον αέρα.

  • B. 

   Το φως εισέρχεται στο νερό και διασκορπίζεται.

  • C. 

   Το φως απλώς εισέρχεται στο νερό και αλλάζει πορεία.

  • D. 

   Το φως εν μέρει ανακλάται και εν μέρει εισέρχεται στο νερό και αλλάζει πορεία.

 • 13. 
  Όταν το φως περνά πλάγια από ένα διαφανές υλικό σε άλλο στο οποίο κινείται με μικρότερη ταχύτητα, τότε:
  • A. 

   οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης είναι ίσες.

  • B. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία διάθλασης.

  • C. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία διάθλασης.

  • D. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από τη γωνία διάθλασης.

 • 14. 
  Όταν το φως περνά πλάγια από ένα διαφανές υλικό σε άλλο στο οποίο κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, τότε:
  • A. 

   οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης είναι ίσες.

  • B. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία διάθλασης.

  • C. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία διάθλασης.

  • D. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από τη γωνία διάθλασης.

Back to Top Back to top