Ανάκλαση του φωτός - Φυσική Γ' Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 114

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Φυσική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 7ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για το είδωλο που σχηματίζεται από έναν επίπεδο καθρέφτη;
  • A. 

   Σχηματίζεται από προεκτάσεις ανακλώμενων ακτίνων.

  • B. 

   Έχει μέγεθος μεγαλύτερο από το αντικείμενο.

  • C. 

   Είναι φανταστικό.

  • D. 

   Η αριστερή πλευρά του ειδώλου αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του αντικειμένου.

  • E. 

   Σχηματίζεται σε μικρότερη απόσταση από τον καθρέφτη σε σχέση με την απόσταση αντικείμενο-καθρέφτης.

  • F. 

   Σχηματίζεται σε μικρότερη απόσταση από τον καθρέφτη σε σχέση με την απόσταση αντικείμενο-καθρέφτης.

 • 2. 
  Μια φωτεινή δέσμη προσπίπτει σε ένα επίπεδο καθρέφτη, όπως στο σχήμα. Η γωνία ανάκλασης είναι:
  • A. 

   30ο

  • B. 

   60ο

  • C. 

   90ο

  • D. 

   150ο

 • 3. 
  Κατοπτρική ανάκλαση του φωτός έχουμε όταν το φως κατά τη διάδοσή του:
  • A. 

   συναντήσει μια τραχιά επιφάνεια.

  • B. 

   συναντήσει μια λεία επιφάνεια.

  • C. 

   περάσει από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο.

 • 4. 
  Διάχυση του φωτός έχουμε όταν το φως κατά τη διάδοση του:
  • A. 

   συναντήσει μια τραχιά επιφάνεια.

  • B. 

   συναντήσει μια λεία επιφάνεια.

  • C. 

   περάσει από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο.

 • 5. 
  Σύμφωνα με το νόμο της κατοπτρικής ανάκλασης:
  • A. 

   η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.

  • B. 

   η γωνία διάθλασης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.

  • C. 

   η προσπίπτουσα, η ανακλώμενη και η κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

  • D. 

   μόνο η προσπίπτουσα και η ανακλώμενη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Back to Top Back to top