Capitolul 2

35 întrebri | Total Attempts: 1172

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Capitolul 2

Grilele integral.


Questions and Answers
 • 1. 
  Structura de date reprezinta:
  • A. 

   O modalitate de organizare a datelor care acopera data elementara propriu-zisa si relatiile acesteia cu alte date

  • B. 

   O modalitate de organizare a controlului in prelucrarea prin programeAproceduri a datelor

  • C. 

   O modalitate de organizare a structurilor de prelucrare a datelor

  • D. 

   O modalitate de organizare a algoritmului de prelucrare a datelor prin programe

 • 2. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Structurile de prelucrare reprezinta modalitati de organizare a controlului in prelucrarea prin programe a structurilor de date

  • B. 

   Structurile de date sunt strans legate de structurile de prelucrare

  • C. 

   Structurile de date sunt independente de structurile de prelucrare

  • D. 

   Structurile de date se mai numesc si structuri algoritmice

 • 3. 
  Structurile algoritmice eficientizeaza operatiile de:
  • A. 

   Creare si actualizare a structurilor de date

  • B. 

   Cautare si sortare a datelor

  • C. 

   Intretinere hardware

  • D. 

   Configurare a retelelor de calculatoare

 • 4. 
  Compozitia interna a datelor impune gruparea acestora in:
  • A. 

   Date elementare

  • B. 

   Date structurate

  • C. 

   Date interne

  • D. 

   Date externe

 • 5. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Data elementara este un atribut care nu mai poate fi descompus din punct de vedere logic

  • B. 

   Data elementara este un atribut care nu mai poate fi descompus din punct de vedere fizic

  • C. 

   Datele structurate se definesc ca fiind grupe de date elementare si/sau alte date compuse

  • D. 

   Toate datele din BD sunt declarate in dictionarul de date, pe ultimul nivel, ca fiind date structurate

  • E. 

   Toate datele din BD sunt declarate in dictionarul de date, pe ultimul nivel, ca fiind date elementare

 • 6. 
  Datele structurate se grupeaza in:
  • A. 

   Date structurate de nivel redus

  • B. 

   Date structurate de nivel mediu

  • C. 

   Date structurate de nivel inalt

 • 7. 
  In categoria datelor elementare, se includ
  • A. 

   Numere intregi

  • B. 

   Numere reale

  • C. 

   Valori booleene

  • D. 

   Caractere

  • E. 

   Valori logice

  • F. 

   Numere rationale

 • 8. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Tabloul este cea mai simpla data structurata

  • B. 

   Tabloul este o data elementara

  • C. 

   Tabloul cu o singura dimensiune se numeste lista

  • D. 

   in fiecare casuta a unui tablou se afla o data elementara

 • 9. 
  Fisierul:
  • A. 

   Reprezinta o colectie ordonata de date

  • B. 

   Este definit ca o structura de date externa

  • C. 

   Este definit ca o structura de date interna

  • D. 

   Reprezinta o colectie ordonata, formata numai din date elementare

 • 10. 
  Ariticolul:
  • A. 

   Reprezinta structura ordonata de date din cadru unui fisier

  • B. 

   Este constituit dintr-o multime ordonata de valori

  • C. 

   Reprezinta o colectie ordonata de date

  • D. 

   Contine mai multe fisiere

 • 11. 
  Structurile fundamentale de prelucrare pot fi:
  • A. 

   Segventiale

  • B. 

   Alternative

  • C. 

   Repetitive

  • D. 

   Inlantuite

  • E. 

   Retroactive

 • 12. 
  Codificarea structurilor de control alternative se realizeaza cu ajutorul instructiunii:
  • A. 

   SELECT CASE...END SELECT

  • B. 

   FOR...NEXT

  • C. 

   IF...THEN...ELSE...END IF

 • 13. 
  Structurile de control repetitive pot fi:
  • A. 

   Conditionate anterior

  • B. 

   Cu numar stabilit de pasi

  • C. 

   Neconditionate

  • D. 

   Infinite

 • 14. 
  Structurile de control repetitive se codifica prin instructiunile:
  • A. 

   FOR...NEXT

  • B. 

   WHILE...WEND

  • C. 

   IF...AND IF

 • 15. 
  Compozitia interna a unei date impune clasificarea acestora in:
  • A. 

   Date atomice

  • B. 

   Date structurate

  • C. 

   Date elementare

  • D. 

   Date simple

 • 16. 
  Numerele intregi si numerele reale fac parte din categoria:
  • A. 

   Pointerilor

  • B. 

   Articolelor

  • C. 

   Stivelor

  • D. 

   Nici o varianta

 • 17. 
  Valorile booleene se refera la:
  • A. 

   Casute sau locatii de memorie' in care sunt stocate valorile logice true sau false

  • B. 

   Casute sau locatii de memorie, in care sunt stocate caractere, numere intregi, numere rationale etc.

  • C. 

   Locatii in care sunt depozitati pointeri

 • 18. 
  Un tablou cu o singura dimensiune poarta denumirea de:
  • A. 

   Vector

  • B. 

   Pointer

  • C. 

   Stiva

  • D. 

   Lista

 • 19. 
  Un tablou cu doua dimensiuni poarta denumirea de:
  • A. 

   Vector

  • B. 

   Matrice

  • C. 

   Cub

  • D. 

   Structura compusa

 • 20. 
  Lista este:
  • A. 

   Un sir de pointeri simpli

  • B. 

   Un vector

  • C. 

   O colectie omogena si secventiala de informatii

 • 21. 
  O lista liniara sau simpla reprezinta:
  • A. 

   Un set de date structurate stocate in locatii de memorie contigue

  • B. 

   Un set de date structurate stocate in locatii de memorie coliniare

  • C. 

   Un set de date elementare stocate in locatii de memorie consecutive

 • 22. 
  Stiva reprezinta un caz particular de:
  • A. 

   Lista

  • B. 

   Pointer

  • C. 

   Vector

  • D. 

   Matrice

 • 23. 
  Structure de date tip coada (queue) reprezinta un caz particular de:
  • A. 

   Pointeri

  • B. 

   Vectori

  • C. 

   Lista

  • D. 

   Matrici

 • 24. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Structurile de date si de prelucrare se bazeeza pe memoria calculatorului

  • B. 

   in cel mai simplu mod, memoria trebuie privita ca o structura liniara de casute/locatii

  • C. 

   Structurile de date si de prelucrare depind de performentele echipamentelor periferice

  • D. 

   structure de date adecvata asigura utilizarea eficienta a memoriei si reducerea costurilor de programare

 • 25. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Pointer-ul reprezinta o legatura catre o data elementara

  • B. 

   Tabloul se defineste ce fiind cea mai complexa data structurata organizata sub forma tabelara

  • C. 

   Tabloul cu o singura dimensiune se numeste lista liniara

  • D. 

   Tablourile si listele fac parte din categoria datelor structurate de nivel intermediar

Related Topics
Back to Top Back to top