Предприемачество

8 Questions | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Предприемачество

Questions and Answers
 • 1. 
  Маркетингът е:
  • A. 

   пазарно ориентирана политика на предприятието, която обхваща различните дейности, извършвани от него

  • B. 

   функция, която осигyрява правилно формиране на стойностите и размяната на продукцията

  • C. 

   процес на вземане на решения за удовлетворяване на нуждите на крайния потребител

  • D. 

   проучване на нуждите на крайния потребител

 • 2. 
  Законът на Маркетинговата наука гласи:
  • A. 

   Произвеждай това, което можеш да продадеш, вместо да се опитваш да продадеш това, което си произвел

  • B. 

   Обичай потребителя, не стоката си

  • C. 

   Ние не продаваме стоки, ние задоволяваме потребности

  • D. 

   Създай по-добър капан за мишки и светът ще утъпче пътека до твоята врата

  • E. 

   Ние предлагаме на нашите клиенти надежда и шанс

 • 3. 
  Маркетингово ориентираните фирми залагат своята ефективност на
  • A. 

   висша форма на внедряване на маркетинг в управлението на фирмата

  • B. 

   управленческа структура , в която има отделна маркетинг-структура

  • C. 

   управленческата структура на всяка фирма

 • 4. 
  Маркетинговата управленческа структура е:
  • A. 

   съвкупност от методи и способи за работа

  • B. 

   комбинация от елементите на маркетинговата стратегия

  • C. 

   комбинация от поделементите на маркетинговата стратегия

 • 5. 
  Маркетинговият стратегически вариант представлява:
  • A. 

   главната цел на фирмената дейност

  • B. 

   ресурсите на фирмата

  • C. 

   ръководителя на фирмата

 • 6. 
  Изборът на стратегически вариант зависи от:
  • A. 

   във времето

  • B. 

   по местоположение

  • C. 

   по желание на купувачите

  • D. 

   по местоположение и желание на продавачите

 • 7. 
  Пазарът се променя
  • A. 

   количество на блага и услуги, което може да бъде продадено на определен пазар

  • B. 

   количество на блага, което може да бъде закупено но определен пазар

  • C. 

   състояние, при което, освен че е задоволено търсенето, съществуват ограничени възможности за неговото стимулиране

  • D. 

   количество блага, което може да бъде закупено за определено време

 • 8. 
  Поглъщаемостта на един пазар се определя като
  • A. 

   пазарни

  • B. 

   пласментни

  • C. 

   продуктови

  • D. 

   рекламни