Capitolul 1

51 Óntrebri | Total Attempts: 1255

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Reproduction Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   A) instrumentul software este un program folosit pentru dezvoltarea programelor de apIicatii

  • B. 

   B) programele de aplicatii permit dezvoltarea instrumentelor software

  • C. 

   C) programele de aplicatii se diversific√£ in permanenta

 • 2. 
  In categoria software, sunt incluse:
  • A. 

   Limbajele de progamare

  • B. 

   SGBD-urile

  • C. 

   Programele de calcul tabelar

  • D. 

   Programele CASE!

  • E. 

   Programele pentru gestiunea informatiilor personale

 • 3. 
  Limbajele de programare pot fi grupate in urmatoarele categorii:
  • A. 

   Limbaje masina

  • B. 

   Limbaje de asamblare

  • C. 

   Limbaje video

  • D. 

   Limbaje de nivel inalt

  • E. 

   Limbaje de nivel mediu

  • F. 

   Limbaje de nivel foarte inalt

  • G. 

   Limbaje nenaturale

 • 4. 
  Cu referire la limbajele masina care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?
  • A. 

   Fiecare procesor avea propriul set de instructiuni

  • B. 

   Toate instructiunile de programare erau redactate in cod Java

  • C. 

   Progamele erau portabile

  • D. 

   Procedura de scriere a progamelor era dificila

  • E. 

   Imposibilitatea executarii programelor pe alte tipuri de calculatoare decat cel pentru care au fost elaborate

 • 5. 
  Cu referire la limbajele de asamblare, care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   limbajele de programare au redus dificultatea programarii in limbajele masina prin folosirea mnemonicelor

  • B. 

   Codurile pentru operatii si pozitii din memorie sunt reprezentate prin simboluri

  • C. 

   Codurile pentru operatii si pozitii din memorie sunt reprezentate prin secvente de cifre binare

  • D. 

   Limbajele de programare au redus dificultatea programarii in limbajele masina prin folosirea abrevierilor alfabetice in locul sirurilor de 0 si 1

 • 6. 
  Care din enunturile de mai jos sunt adevarate?
  • A. 

   Programele scrise in limbaje de asamblare pentru a fi executate trebuie traduse in limbaj masina

  • B. 

   Programele scrise in limbaje de asamblare pentru a fi executate trebuie traduse intr-un limbaj de nivel inalt

  • C. 

   Limbajele de asamblare permit utilizarea eficienta a resurselor calculatorului

  • D. 

   Limbajele de asamblare sunt mai lente in executie

  • E. 

   Limbajele de asamblare sunt utilizate pentru dezvoltarea software-ului de sistem

 • 7. 
  Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Un program surs√£ scris in limbaj de nivel inalt trebuie convertit in program obiect

  • B. 

   Editarea de legaturi este etapa care precede compilarea

  • C. 

   Prin compilare, un program sursa este convertit in program obiect

  • D. 

   Prin editarea de legaturi, programul obiect este completat cu module preluate din bibliotecile sistemului de operare

  • E. 

   Prin editarea de legaturi, programul sursa este completat cu module preluate din bibliotecile sistemului de operare

 • 8. 
  Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt:
  • A. 

   Portabilitatea progamelor

  • B. 

   Productivitatea ridicata in munca de programare

  • C. 

   Sunt foarte eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor calculatorului

 • 9. 
  Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt:
  • A. 

   Productivitatea scazuta in munca de programare

  • B. 

   Timp mare de executie

  • C. 

   Sunt foarte eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor calculatorului

  • D. 

   Niciunul

 • 10. 
  Dezavantajele limbajelor de nivel inalt sunt:
  • A. 

   Programele nu sunt portabile

  • B. 

   Productivitatea scazuta in munca de programare

  • C. 

   Necesita un timp mare de executie

  • D. 

   Sunt mai putin eficiente decat limbajele de asamblare, d.p.d.v. al utilizarii resurselor calculatorului

 • 11. 
  Limbajele din 4LG au urmatoarele caracteristici comune:
  • A. 

   Sunt centrate in jurul bazelor de date

  • B. 

   Sunt centrate in jurul depozitelor de date

  • C. 

   Au simplificat mult procesul de programare

  • D. 

   Sunt limbaje declarative

  • E. 

   Ofera o interfata grafica prietenoasa

 • 12. 
  Avantajele limbajelor 4LG sunt:
  • A. 

   Usurinta in intretinerea aplicatiilor

  • B. 

   Utilizatorii au posibilitatea de a-si dezvolta propriile aplicatii

  • C. 

   Posibilitatea dezvoltarii rapide a aplicatiilor

  • D. 

   Posibilitatea dezvoltarii unor aplicatii mai scumpe

 • 13. 
  Cu referire la limbajele naturale, care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Se mai numesc si limbaje din generatia a cincia

  • B. 

   Isi propun utilizarea limbajului uman in programarea calculatoarelor

  • C. 

   Nu este necesara translatarea programelor din limbaj natural in limbaj masina

  • D. 

   Nu pot fi folosite ca interfete pentru instrumentele 4LG

 • 14. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Ciclul de viata al programelor de aplicatii este format dintr-o succesiune de mai multe etape

  • B. 

   Metodologiile de dezvoltare a programelor contin acelasi numar de etape

  • C. 

   Metodologiile de dezvoltare a programelor difera intre ele prin numarul etapelor, continutul si organizarea acestora

 • 15. 
  In etapa de microanaliza:
  • A. 

   Obiectivul este definirea clara a problemei si a scopului urmarit

  • B. 

   Economistii elaboreaza planul de dezvoltare a unei aplicatii

  • C. 

   In foarte putine situatii, economistii sunt cei care initiaza dezvoltarea unei aplicatii

  • D. 

   In planul de dezvoltare a unei aplicatii' se estimeaza cheltuielile si beneficiile potentiale

 • 16. 
  Obiectivele urmarite in etapa de analiza sunt:
  • A. 

   Descrierea sistemului informational existent

  • B. 

   Identificarea si definirea cerintelor noii aplicatii

  • C. 

   Documentarea sumara a principalelor cerinte functionale si nefunctionale

  • D. 

   Documentarea detaliata a tuturor cerintelor functionale si nefunctionale

 • 17. 
  Pasii parcursi in etapa de proiectare logica sunt:
  • A. 

   Proiectarea formularelor/formatelor si a rapoartelor

  • B. 

   Proiectarea interfetelor sj a dialogurilor

  • C. 

   Proiectarea logica a bazelor de date

 • 18. 
  Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Proiectarea fizica are un pronuntat caracter tehnic

  • B. 

   Proiectarea fizica nu este orientata spre platformele pe care va fi implementata noua aplicatie

  • C. 

   Economistii intervin rareori in activitatile etapei de proiectare fizica

 • 19. 
  Principalele activitati care se desfasoara in etapa de implementare a unei aplicatii sunt:
  • A. 

   Scrierea si testarea programelor

  • B. 

   Construirea BD

  • C. 

   Conversia datelor din noua aplicatie, in formatele cerute de vechea aplicatie

  • D. 

   Instalarea aplicatiei pe calculatoare

  • E. 

   Instruirea utilizatorilor

  • F. 

   Elaborarea documentatiei aplicatiei si a manualelor de utilizare exploatare si intretinere

 • 20. 
  Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   In etapa de exploatare si intretinere, sunt corectate eventualele erori care apar in timpul exploatarii unei noi aplicatii

  • B. 

   Etapa de exploatare si intretinere, este cea mai costisitoare dintre etapele ciclului de viata al programelor de aplicatii

  • C. 

   Etapa de exploatare si intretinere, este cea mai putin costisitoare dintre etapele ciclului de viata al programelor de aplicatii

 • 21. 
  Programele de aplicatii contin urmatoarele componente:
  • A. 

   Interfata cu utilizatorul

  • B. 

   Module de program

  • C. 

   Baza de date

  • D. 

   Interfata cu sistemul de calcul

  • E. 

   Modulele sistemului de operare

 • 22. 
  Mediile de programare sunt seturi de programe care asigura functiile:
  • A. 

   Introducerea si editarea programelor sursa

  • B. 

   Introducerea si editarea programelor executabile

  • C. 

   Transformarea programelor sursa in programe executabile

  • D. 

   Depanarea programelor

  • E. 

   Transformarea programelor executabile in programe obiect

 • 23. 
  Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   SGBD-urile asigura stocarea si gestionarea unor volume mari de date

  • B. 

   Majoritatea aplicatiilor stocheaza datele in BD

  • C. 

   Majoritatea aplicatiilor stocheaza datele in fisiere independente

  • D. 

   Cele mai intalnite baze de date sunt cele organizate dupa modelul relational

 • 24. 
  Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?
  • A. 

   Dezvoltarea unei aplicatii distribuite impune apelarea la arhitectura client-server

  • B. 

   Dezvoltarea unei aplicatii distribuite impune apelarea la o arhitectura centralizata

  • C. 

   Mascarea eterogenitatii platformelor hardware si software se realizeaza prin solutii middleware

  • D. 

   Mascarea eterogenitatii platformelor hardware si software se realizeaza prin solutii manuale

 • 25. 
  Economistii au la dispozitie urmatoarele categorii,de instrumente software:
  • A. 

   Instrumente CASE

  • B. 

   Programe de calcul tabelar

  • C. 

   SGBD-uri

  • D. 

   Instrumente pentru creare de pagini web

  • E. 

   Instrumente pentru organizarea informatiilor personale

  • F. 

   Instrumente pentru depanare hardware

Back to Top Back to top