M 13

31 Pitanja | Total Attempts: 18

Settings
Please wait...
Color Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Pored IP rutiranja, standard IEEE802.11s omogucava rutiranje i na:
  • A. 

   MAC sloju

  • B. 

   Fizickom sloju

  • C. 

   Transportnom sloju

  • D. 

   Aplikacionom sloju

 • 2. 
  Ad hoc mreza predstavlja grupisanje stanica u:
  • A. 

   U dve BSS celine

  • B. 

   U jednu BSS celinu

  • C. 

   U infrastrukturnu celinu

  • D. 

   U dve infrastrukturne celine

 • 3. 
  Koje vrste veza postoje kod Bluetooth sistema: 
  • A. 

   SCL - Synchronous ConnectionLess

  • B. 

   SCO- Synchronous Connection Oriented

  • C. 

   ACO - Asynchronous Connection Oriented

  • D. 

   ACL - Asynchronous ConnectionLess

 • 4. 
  Koliko ukupno adresa sadrzi zaglavlje IEEE 802.11 rama?
  • A. 

   1 adresu

  • B. 

   4 adrese

  • C. 

   3 adrese

  • D. 

   2 adrese

 • 5. 
  IEEE 802.11n predvidja koriscenje MIMO prenosa. MIMO oznacava: 
  • A. 

   Maximum Input - Maximum Output

  • B. 

   Multiple Input - Multiple Output

  • C. 

   Maximum Input - Minimum Output

  • D. 

   Minimum Input - Maximum Output

 • 6. 
  Kod celije (celularne) mreze:
  • A. 

   Celije se preklapaju delimicno

  • B. 

   Celije se ne preklapaju uopste

  • C. 

   Celije se preklapaju vecim svojim delom

  • D. 

   Ukoliko dodje do preklapanja celija, postoji mogucnost gubitka podataka

 • 7. 
  Teorijski, upotrebom opreme prilagodjene IEEE 802.11g standardu mogu se postici brzine do:
  • A. 

   54 Mb/s

  • B. 

   11 Mb/s

  • C. 

   1000 Mb/s

  • D. 

   1024 Mb/s

 • 8. 
  Koji od navedenih nacina povezivanja u bezicnu racunarsku mrezu ne zahteva ozicavanje?
  • A. 

   Infrastrukturni

  • B. 

   Ad hoc

  • C. 

   Tacka-tacka

  • D. 

   Tacka-vise tacaka

 • 9. 
  Koji od navedenih standarda se odnosi na bezicne lokalne racunarske mreze ?
  • A. 

   IEEE 802.16

  • B. 

   IEEE 802.11

  • C. 

   IEEE 802.9

  • D. 

   IEEE 802.3

 • 10. 
  Pikonet je osnova jedinica:
  • A. 

   SONET sistema

  • B. 

   Bluetooth sistema

  • C. 

   Wi-Max sistema

  • D. 

   ATM sistema

 • 11. 
  Koliko ukupno usluga definise IEEE 802.11 standard koje treba da pruzi bezicna lokalna racunarska mreza?
  • A. 

   7 usluga

  • B. 

   10 usluga

  • C. 

   5 usluga

  • D. 

   9 usluga

 • 12. 
  Bluetooth koristi koncept:
  • A. 

   Gospdar-sluga

  • B. 

   Parnjak-parnjak

  • C. 

   Jedan ka svima

  • D. 

   Jedan ka grupi

 • 13. 
  Sirina podkanala kod IEEE 802.11n standarda je :
  • A. 

   40 MHz

  • B. 

   20 MHz

  • C. 

   50 MHz

  • D. 

   30 MHz

 • 14. 
  IEEE 802.11 koristi na MAC podsloju protokole:
  • A. 

   CSDA

  • B. 

   CSMA/CA

  • C. 

   ALOHA

  • D. 

   CSMA/CD

 • 15. 
  Osnovna jedinica Bluetooth sistema naziva se:
  • A. 

   PAN mreza

  • B. 

   Mikronet mreza

  • C. 

   Pikonet mreza

  • D. 

   WAN mreza

 • 16. 
  Koje klase IEEE 802.11 ramova postoje?
  • A. 

   Podaci, upravljanje, nadzor, kontrola grske i sinhronizacija

  • B. 

   Podaci i upravljanje

  • C. 

   Podaci, upravljanje, nadzor

  • D. 

   upravljanje, nadzor i kontrola grske

 • 17. 
  Glavna prednost celularne mreze je:
  • A. 

   Moguc prelazak korisnika iz celije u celiju bez prekida u prenosu

  • B. 

   Minimalne smetnje

  • C. 

   Niska cena infrastrukture koja cini celularnu mrezu

  • D. 

   Prenos podataka na malim geografskim udaljenostima

 • 18. 
  Na fizickom sloju IEEE 802.16 koristi:
  • A. 

   QAM

  • B. 

   FDM

  • C. 

   TDM

  • D. 

   Mancester kodiranje

 • 19. 
  Prenos podataka samo u jednom pravcu naziva se:
  • A. 

   Simpleks

  • B. 

   Polu-dupleks

  • C. 

   Potpuni dupleks

  • D. 

   Polu-simpleks

 • 20. 
  Koja modulacija se koristi kod IEEE 802.11a standarda?
  • A. 

   4PAM

  • B. 

   QPSK

  • C. 

   OFDM

  • D. 

   TDM

 • 21. 
  Ad hoc nacin povezivanja u bezicnim lokalnim racunarskim mrezama je tipa:
  • A. 

   Svako sa svakim

  • B. 

   Tacka-tacka

  • C. 

   Tacka-pristupna tacka

  • D. 

   Tacka-vise tacaka

 • 22. 
  PAN predstavlja skracenicu za:
  • A. 

   Personal Area Network

  • B. 

   Personal Assistant Network

  • C. 

   Permanent Area Network

  • D. 

   Permanent Assistant Network

 • 23. 
  Standard IEEE 802.16 spada u kategoriju:
  • A. 

   Mreza gradskog podrucja (MAN)

  • B. 

   Lokalnih racunarskih mreza (LAN)

  • C. 

   Personalnih mreza (PAN)

  • D. 

   Virtuelnih lokalnih racunarskih mreza (VLAN)

 • 24. 
  Pod pojam celularna mreza se podrazumeva:
  • A. 

   Mreza nastala povezivanjem po principu svako sa svakim

  • B. 

   Mreza sa vise celija, gde u svakoj celiji postoji jedan AP

  • C. 

   Mreza u kojoj se ne koriste pristupne tacke (AP)

  • D. 

   Mreza u kojoj se koriste komutatori za preusmeravanje paketa

 • 25. 
  Oznaka WLAN odnosi se na :
  • A. 

   Lokalne racunarske mreze locirane u jednoj prostoriji

  • B. 

   Lokalne racunarske mreze logicki povezane u jednu, a koje su fizicki dislocirane

  • C. 

   Geografski uadljene racunarske mreze

  • D. 

   Mreze sirokog gradskog podrucja

 • 26. 
  Na sta ukazuje postavljen bit W u IEEE 802.11 ramu podataka?
  • A. 

   Ukazuje na to da je otvor prozora za slanje prevelik

  • B. 

   Ukazuje da je sadrzaj rama sifrovan WEP algoritmom

  • C. 

   Ukazuje na to da je sirokospojni prenos moguc

  • D. 

   Ukazuje na to da je otvor prozora za slanje premali

 • 27. 
  Koji se frekvencijski opseg koristi kod IEEE 802.11b standarda?
  • A. 

   Od 902 MHz do 928 MHz

  • B. 

   Opseg oko 5,4 GHz

  • C. 

   Od 2,4 GHz do 2.4835 GHz

  • D. 

   Opseg oko 8,4 GHz

 • 28. 
  Uspesan prenos podataka zavisi od:
  • A. 

   Nacina kako se greske interpretiraju

  • B. 

   Znacenje podataka koji se prenose

  • C. 

   Karakteristika prenosnog medijuma

  • D. 

   Tipa podataka koji se prenose (korisnicki ili upravljacki podaci)

 • 29. 
  Na sta ukazuje postavljen bit MF u IEEE 802.11 ramu podataka?
  • A. 

   Da postoji jos fragmenata koji slede iza tekuceg (More Fragments)

  • B. 

   Da se podaci moraju fragmentirati (Mast fragment)

  • C. 

   Da vise stanica istovremeno pokusava pristupiti medijumu

  • D. 

   Da postoji kolizija na transmisionom medijumu

 • 30. 
  Standard IEEE 802.11i specificira sigurnost u Wi-Fi mrezama
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Pogresno