ΣΤ.Ι.1. Διανοητική και ηθική αρετή - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

7 | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΣΤ.Ι.1. Διανοητική και ηθική αρετή - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 156-157


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Πλάτων αποκαλούσε τον Αριστοτέλη Νοῦ επειδή: 
  • A. 

   συσσώρευε γνώσεις.

  • B. 

   είχε υψηλό πνευματικό επίπεδο.

  • C. 

   επεδείκνυε τις γνώσεις του.

  • D. 

   ήταν ορθολογιστής.

 • 2. 
  Ο Πλάτων αποκαλούσε τον Αριστοτέλη Αναγνώστη επειδή: 
  • A. 

   προτιμούσε ενίοτε να μένει κατ’ οίκον και να μελετά.

  • B. 

   αγαπούσε να μελετά.

  • C. 

   είχε πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη.

  • D. 

   είχε γνώσεις ἐπί παντός ἐπιστητοῦ.

 • 3. 
  Μετά το θάνατο του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει την Ακαδημία επειδή: 
  • A. 

   η διεύθυνση της Σχολής ανατέθηκε στον Σπεύσιππο.

  • B. 

   είχε καταληφθεί η Όλυνθος από τον Φίλιππο, ήδη από το 348 π.Χ.

  • C. 

   ο Δημοσθένης ξεσήκωνε τους Αθηναίους εναντίον των Μακεδόνων.

  • D. 

   η ζωή για ένα Μακεδόνα είχε γίνει εξαιρετικά δύσκολη στην Αθήνα.

 • 4. 
  Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι σύγγραμμα:
  • A. 

   ψυχολογικό.

  • B. 

   πολιτικό.

  • C. 

   ηθικό.

  • D. 

   λογικό.

 • 5. 
  Η διαφορά του Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα είναι το ότι ο Αριστοτέλης τοποθετεί τις Ιδέες:
  • A. 

   έξω από τα πράγματα.

  • B. 

   μέσα στα ίδια τα πράγματα.

Back to Top Back to top