Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 135

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η εξίσωση 3y = 10 είναι γραμμική.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η ευθεία y = 5 είναι κάθετη στον άξονα y΄y.                              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η εξίσωση 2x - 3y = 10 έχει άπειρες λύσεις.  
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Αν ένα γραμμικό σύστημα έχει δύο διαφορετικές λύσεις τότε θα έχει άπειρες λύσεις.                                                   
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η ευθεία x = - 2 είναι παράλληλη προς τον άξονα x΄x.                                                       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι ευθείες x = κ και y = α είναι κάθετες μεταξύ τους.                                                       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το σημείο (2, 2) ανήκει στην ευθεία µε εξίσωση x = 2.                                                 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το σύστημα   έχει για λύση το (0, 0).                                             
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top