Βασικές έννοιες των συναρτήσεων - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

10 | Total Attempts: 90

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Βασικές έννοιες των συναρτήσεων - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Κεφάλαιο 6ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το σχήμα παριστάνει συνάρτηση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x) = 2x2 – 3 είναι το .         
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Υπάρχει συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία  Α(1, 2)  και  Β(1, 3).                     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Αν f(x) = x2 – 4x + 7, τότε  f(3x) = 9x2 – 12x + 7.                        
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  είναι το .     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης   είναι το .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης   είναι το .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης   είναι το .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης   είναι το 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Το σύνολο τιμών της  , x 3 είναι {-1, 1}. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top