Procenty (Powtórzenie Do Egzaminu Gimnazjalnego)

20 Pyta | Total Attempts: 109

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Procenty (Powtrzenie Do Egzaminu Gimnazjalnego)

dla gimnazjum


Questions and Answers
 • 1. 
  Wskaż jedną poprawną odpowiedź: 42% liczby 67 to:
  • A. 

   2814

  • B. 

   281,4

  • C. 

   28,14

  • D. 

   2,814

 • 2. 
  Wskaż jedną poprawną odpowiedź: Cena bluzki zmniejszyła się z 25 zł do 21 złotych. Zatem obniżka ceny wyniosła:
  • A. 

   4%

  • B. 

   8%

  • C. 

   12%

  • D. 

   16%

 • 3. 
  Wskaż jedną poprawną odpowiedź: W sklepie pewna sukienka wraz z 25% marżą kosztuje 150 złotych. Jaka jest cena tej sukienki bez marży?
  • A. 

   120 zł

  • B. 

   112,5 zł

  • C. 

   187,5 zł

  • D. 

   125 zł

 • 4. 
  Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Jeśli a=20 oraz b=25, to:
  • A. 

   liczba b jest o 25% większa od liczby a.

  • B. 

   Liczba b jest o 20% większa od liczby a.

  • C. 

   liczba a jest o 25% mniejsza od liczby b.

  • D. 

   Liczba a jest o 20% mniejsza od liczby b.

 • 5. 
  Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Inflacja wzrosła z 5% do 7%. Zatem:
  • A. 

   wzrosła o 2%.

  • B. 

   wzrosła o 2 punkty procentowe.

  • C. 

   Wzrosła o 40%.

  • D. 

   wzrosła o 140%.

 • 6. 
  Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. W pudełku znajduje się 25 kul: 10 białych, 12 czarnych i 3 niebieskie. Zatem:
  • A. 

   czarne kule stanowią 48% wszystkich kul.

  • B. 

   liczba kul czarnych jest o 2% większa od liczby kul białych.

  • C. 

   liczba kul niebieskich stanowi 25% liczby kul czarnych.

  • D. 

   liczba kul białych stanowi 300% liczby kul niebieskich.

 • 7. 
  Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Długości boków trójkąta wynoszą 5, 7 i 8. Zatem:
  • A. 

   Długość najdłuższego boku to 40% obwodu.

  • B. 

   najkrótszy bok jest o 40% krótszy od boku średniego.

  • C. 

   najdłuższy bok jest o 60% dłuższy od boku najkrótszego.

 • 8. 
  Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Diagram kołowy przedstawia dane dotyczące 500 uczniów i ich ulubionego owocu.
  • A. 

   Pomarańcze są ulubionym owocem 125 uczniów.

  • B. 

   Liczba miłośników bananów jest o 10% większa od liczby miłośników pomarańczy.

  • C. 

   Miłośników jabłek jest o 100 więcej niż miłośników gruszek.

  • D. 

   Liczba miłośników pomarańczy stanowi 3/4 liczby miłośników gruszek.

 • 9. 
  Oceń prawdziwość zdania: Jeden promil to jeden procent jednego procenta.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 10. 
  Oceń prawdziwość zdania: 6% liczby 50 jest większe od 7% liczby 40.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 11. 
  Oceń prawdziwość zdania: Liczba m stanowi 80% liczby n. Zatem liczba n jest o 25% większa od liczby m.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 12. 
  Oceń prawdziwość zdania: Boki kwadratu mają długość 8 cm. Jeśli każdy bok kwadratu zwiększymy o 2 cm, to pole kwadratu wzrośnie o 25%.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 13. 
  Oceń prawdziwość zdania: VAT to podatek doliczany do cen towarów i usług. Cena powiększona o doliczony podatek VAT nazywa się ceną brutto. W pewnym sklepie stawka VAT na wszystkie towary wynosi 23%. Jeśli znamy cenę brutto towaru z tego sklepu, to aby obliczyć cenę bez podatku, wystarczy podzielić cenę brutto przez 1,23.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

Back to Top Back to top