Polİnomlar

11 Sorular | Total Attempts: 20

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Polnomlar

10.SINIF 1.DÖNEM 1.QUİZ


Questions and Answers
 • 1. 
   polinomunun  ile bölümünden kalan kaçtır?
  • A. 

   -6

  • B. 

   -4

  • C. 

   -2

  • D. 

   2

  • E. 

   6

 • 2. 
   olduğuna göre  kaçtır?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 3. 
    ve  birer polinom olmak üzere,  denklemine, rasyonel denklem denir.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Sıfır polinomunun derecesi de sıfırdır.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Her fonksiyon polinom değildir fakat her polinom fonksiyondur.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  ........... polinomunun derecesi sıfırdır.
 • 7. 
  Baş kat sayısı 1 olan ve indirgenemeyen polinomlara ......... polinom denir.
 • 8. 
   polinomunun sabit terimi ............'dir.
 • 9. 
  Polinomlar konusu ile ilgili kendi öz değerlendirmenizi yaparak aşağıda verilen kazanımlardan tam olarak öğrendiklerini işaretleyiniz.
  • A. 

   Gerçek kat sayılı ve tek değişkenli polinom kavramını örneklerle açıklar, polinomun derecesini, baş katsayısını, sabit terimini belirtir.

  • B. 

   Sabit polinomu ve sıfır polinomunu, iki polinomun eşitliğini örneklerle açıklar.

  • C. 

   Gerçek kat sayılı ve tek değişkenli polinomlar kümesinde toplama,çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar ve toplama ve çarpma işleminin özelliklerini gösterir.

  • D. 

   Gerçek kat sayılı bir P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölümünden kalanı bulur.