Ιστορία Β΄ Λυκείου - Ι Κεφάλαιο

16 Demandojn | Total Attempts: 237

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ιστορία Β΄ Λυκείου - Ι Κεφάλαιο

ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝ&Omicron ;Υ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ&Sigma ;Η ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)


Questions and Answers
 • 1. 
  Τόσο οι Άβαροι όσο και οι Σλάβοι, μετά τις λεηλασίες, συνήθιζαν να επιστρέ­φουν στις βάσεις τους.                                                                            
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Στόχος των δύο αντιπάλων, των Περσών και των Βυζαντινών, κατά τη διάρ­κεια του πολέμου (572-591) ήταν η Κιλικία.              
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Η περίοδος της βασιλείας του Φωκά υπήρξε περίοδος γαλήνης και ηρεμίας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Κατά την περίοδο της βασιλείας του Φωκά τόσο οι Πράσινοι όσο και οι Βένε­τοι υπηρέτησαν την τυραννική εξουσία του.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ο ελληνικός πληθυσμός μετά την εγκατάσταση των Σλάβων μειώθηκε στο εσω­τερικό της Χερσονήσου, διατηρήθηκε όμως στις παράκτιες περιοχές και τις πόλεις.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Η διαδικασία της αποκατάστασης της βυζαντινής διοίκησης και της αφομοίω­σης των Σλάβων ξεκίνησε από την εποχή που αυτοί εγκαταστάθηκαν σε εδάφη της Βυζαντινής επικράτειας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Ο χαρακτήρας του πολέμου του Ηρακλείου εναντίον των Περσών ήταν κατά βάση πολιτικοκοινωνικός.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Κατά τη δύσκολη περίοδο μεταξύ 6ου και 9ου αι. δεν επιβίωσε καμία πόλη λόγω των επιδημιών, των φυσικών καταστροφών, του πολέμου και των εχθρικών εισβολών.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Κακώσεις ονομάστηκαν τα μέτρα του Μιχαήλ Β' εναντίον όσων πήγαν με το μέρος του Θωμά του Σλάβου.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Η Αυτοκρατορία, για να θωρακίσει τις παράλιες περιοχές, εφάρμοσε μια συ­γκροτημένη εποικιστική πολιτική.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Η αφετηρία του χρονολογικού συστήματος των Αράβων και η αρχή της ισλαμικής κυριαρ­χίας είναι το:
  • A. 

   613

  • B. 

   622

  • C. 

   630

  • D. 

   632

 • 12. 
  Ο πυρήνας του παπικού κράτους δημιουργήθηκε με τη δωρεά του
  • A. 

   Καρόλου Μαρτέλου

  • B. 

   Χλωδοβίκου

  • C. 

   Καρλομάγνου

  • D. 

   Πιπίνου Α΄

 • 13. 
  Το χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης μετά τη στέψη του Πιπίνου
  • A. 

   περιορίστηκε

  • B. 

   βάθυνε

  • C. 

   διαλύθηκε

  • D. 

   μετατοπίστηκε

 • 14. 
  Το φραγκικό κράτος ισχυροποιήθηκε και υποσκέλισε τα παλαιότερα γερμανικά βασίλεια επί
  • A. 

   Πιπίνου

  • B. 

   Χλωδοβίκου

  • C. 

   Καρόλου Μαρτέλου

  • D. 

   Καρλομάγνου

Back to Top Back to top