Test Br. 5 Za I Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Hidrosfera

10 vpraanj | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Br. 5 Za I Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Hidrosfera

Questions and Answers
 • 1. 
  Просечна дубина Атланског океана је око 3.340 m, а највећа дубина је измерена у ____________________________ рову.  (недостајућу реч упиши у доње поље српском ћирилицом или латиницом, а с обзиром да је у питању име географског појма, њу напиши са почетним великим словом)
 • 2. 
  У каква мора спада Корално (Коралско) море? (обележи тачан одговор)
  • A. 

   интерконтинентална средоземна

  • B. 

   интраконтинентална средоземна

  • C. 

   ивична

  • D. 

   међуострвска

 • 3. 
  Чиме су ограничена два речна слива? (одговор упиши у доње поље српском ћирилицом или латиницом, са почетним малим словом)
 • 4. 
  На дубинама испод 1.000 m температура постепено опада до 2ºС, колико износи у свим дубоким деловима Светског мора.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 5. 
  Избаци уљеза.
  • A. 

   натријум-хлорид

  • B. 

   десалинизација

  • C. 

   Норвешка

  • D. 

   Кувајт

  • E. 

   Израел

  • F. 

   Саудијска Арабија

 • 6. 
  Део атмосферске воде који доспе на површину копна креће се кроз водопропустљиве слојеве под утицајем гравитације. Када стигне до водонепропустљивог слоја, сакупља се и тако се ствара слој подземне воде који се назива _________________________. (недостајућу реч упиши у доње поље српском ћирилицом или латиницом; почетно слово одговора треба да се упише малим словом)
 • 7. 
  Неке реке настају спајањем два водотока и у том случају се у потамологији као извор третира извор краће саставнице.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 8. 
  На којој планини се налази ледник Федченко?
  • A. 

   Каракорум

  • B. 

   Памир

  • C. 

   Алтај

  • D. 

   Тјаншан

  • E. 

   Хималаји

Back to Top Back to top