Test Br. 2 Za II Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Azija

10 vpraanj | Total Attempts: 102

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Br. 2 Za II Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Azija

Questions and Answers
 • 1. 
  Средиште кинеске текстилне индустрије је у _______________________. (реченицу заврши уписивањем једне недостајуће српском ћирилицом или латиницом, а с обзиром да је у питању град реч напиши са почетним великим словом)
 • 2. 
  Која држава Азије има најдужу железничку мрежу? (обележи тачан одговор)
  • A. 

   Јапан

  • B. 

   Кина

  • C. 

   Индија

  • D. 

   Индонезија

  • E. 

   Уједињени Арапски Емирати

 • 3. 
  У 16. и 17. веку, поред будизма и конфучијанства, у Јапан је допрло кинеско писмо.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 4. 
  Колики је просечни природни прираштај у Азији? (одговор упиши уписивањем бројне вредности и мерне јединице за величину природног прираштаја исписане словима српском ћирилицом или латиницом; између броја и текста направи размак)
 • 5. 
  Која азијска земља има највећу општу густину насељености? (обележи тачан одговор)
  • A. 

   Бангладеш

  • B. 

   Сингапур

  • C. 

   Бахреин

  • D. 

   Јужна Кореја

  • E. 

   Индија

 • 6. 
  Од Француске Индокине настали су Вијетнам, Лаос и Камбоџа.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 7. 
  Већина држава Азије је унитарна у погледу државног уређења. Које од набројаних земаља нису федерације. (одележи тачне одговоре)
  • A. 

   Индија

  • B. 

   Авганистан

  • C. 

   Пакистан

  • D. 

   Малезија

  • E. 

   Монголија

  • F. 

   Уједињени Арапски Емирати

Back to Top Back to top