Test Br. 4 Za I Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Hidrosfera

10 vpraanj | Total Attempts: 74

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Br. 4 Za I Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Hidrosfera

Questions and Answers
 • 1. 
  Издвоји тврдње које нису повезане са гејзирима.
  • A. 

   настају у областима са вулканском активношћу

  • B. 

   нису честа појава

  • C. 

   у подземном резервоару вода се загрева до тачке кључања

  • D. 

   највише их је у Кини

  • E. 

   посебан тип минералних извора

  • F. 

   када се подземни резервоар испразни, престаје да избацује воду

 • 2. 
  Појас највеће брзине отицања водене масе водотока назива се .... (упиши српском ћирилицом или латиницом одговор у доње поље; реч упиши са почетним малим словом)
 • 3. 
  Водна снага спада у обновљиве енергетске изворе и један од најчистијих извора за добијање енергије. Снага река, односно њихов енергетски потенцијал, користи се од давнина за добијање механичке, а од 20. века и за добијање електричне енергије.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 4. 
  Висина снежне границе на Алпима је: (обележи тачан одговор)
  • A. 

   од 1.400 до 2.300m

  • B. 

   од 2.400 до 3.300m

  • C. 

   од 3.600 до 5.000m

  • D. 

   од 1.900 до 2.900m

 • 5. 
  Највише рибе се улови у ____________________ океану (60% укупног светског улова). (недостајућу реч упиши у доње поље српском ћирилицом или латиницом, а с обзиром да је у питању име океана, реч напиши са почетним великим словом)
 • 6. 
  Плима и осека се смењују на сваких 6 сати и 12 минута, у правилним интервалима, због чега се називају морска доба или морске _________________. (одговор упиши у доње поље српском ћирилицом или латиницом; почетно слово одговора треба да се упише малим словом)
 • 7. 
  Бандско море се налази у ____________________________________________  _________________________________________. (недостајућe речи упиши у доње поље српском ћирилицом или латиницом, а с обзиром да је код прве речи у питању име географског појма, њу напиши са почетним великим словом)
 • 8. 
  Овај океан се налази на контакту неколико литосферних плоча и у рељефу дна његовог басена доминира подморски планински гребен широк више од 1.000 km и висок до 3.000 m, који се налази у његовом средишњем делу. О којем океану је реч:
  • A. 

   Тихом

  • B. 

   Атланском

  • C. 

   Индијском

  • D. 

   Северном леденом

  • E. 

   Јужном

Back to Top Back to top