Test Br. 3 Za I Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Hidrosfera

10 vpraanj | Total Attempts: 84

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Br. 3 Za I Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Hidrosfera

Questions and Answers
 • 1. 
  Избаци уљеза.
  • A. 

   Сулу море

  • B. 

   Молучко море

  • C. 

   Јаванско море

  • D. 

   Бандско море

  • E. 

   Целебско море

  • F. 

   Јужнокинеско море

 • 2. 
  Морски таласи на отвореном мору су правилног облика и заобљеног таласног брега. За разлику од њих, таласи уз обалу, где је море плиће, имају оштре таласне брегове и преламају се.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 3. 
  Чиме су ограничена два речна слива? (у пољу испод упиши недостајућу реч српском ћирилицом или латиницом са почетним малим словом)
 • 4. 
  Просечан салинитет Светског мора износи:  (обележи тачан одговор)
  • A. 

   25‰.

  • B. 

   30‰.

  • C. 

   35‰.

  • D. 

   20‰.

 • 5. 
  Прва плимска електрана изграђена је на обали:
  • A. 

   Јужне Кореје

  • B. 

   САД

  • C. 

   Француске

  • D. 

   Немачке

  • E. 

   Велике Британије

 • 6. 
  Иако чине свега 13,5% укупне запремине хидросфере, воде на копну имају велики значај за одржавање живота на Земљи.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 7. 
  Које од набројаних минералних вода не постоје?  (обележи тачне одговоре)  
  • A. 

   гвожђевите

  • B. 

   алкалне

  • C. 

   радиоактивне

  • D. 

   фосфатне

  • E. 

   горке

  • F. 

   слане

  • G. 

   интералкалне

  • H. 

   киселе

  • I. 

   земноалкалне

  • J. 

   сумпоровите

 • 8. 
  Стални или периодични водотоци код којих се део тока налази под земљом називају се... (у пољу испод упиши недостајућу реч српском ћирилицом или латиницом са почетним малим словом)
 • 9. 
  Сви водотоци на некој територији чине речну ____________ те територије. (у пољу испод упиши недостајућу реч српском ћирилицом или латиницом са почетним малим словом)
Back to Top Back to top