Test Br. 1 Za II Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Azija

10 vpraanj | Total Attempts: 179

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Br. 1 Za II Razred Gimnazije. Predmet Geografija - Nastavna Tema: Azija

Questions and Answers
 • 1. 
  Учешће становништва Азије у укупном становништву света је:
  • A. 

   око 50%

  • B. 

   око 55%

  • C. 

   око 60%

  • D. 

   око 65%

 • 2. 
  Када је најмлађа држава Азије је Источни Тимор стекла независтност? (у пољу за одговор уписати годину са тачком иза последњег броја)  
 • 3. 
  Просечна густина насељености у Азији је око: 
  • A. 

   70 становника по километру квадратном

  • B. 

   85 становника по километру квадратном

  • C. 

   95 становника по километру квадратном

  • D. 

   110 становника по километру квадратном

 • 4. 
  Негативан природни прираштај је у Грузији и ... (реченицу заврши уписивањем једне недостајуће српском ћирилицом или латиницом, а с обзиром да је у питању држава реч напиши са почетним великим словом)
 • 5. 
  Око две трећине светских резерви нафте је у југозападној Азији. Која држава Азије има највеће резерве нафте? (одговор упиши  српском ћирилицом или латиницом, а с обзиром да је у питању држава обрати пажњу на велика слова)
 • 6. 
  Главна прехрамбена култура у Азији је ... (одговор упиши  српском ћирилицом или латиницом, почетно слово одговора треба да се упише малим словом)
 • 7. 
  После Другог светског рата у Кини већи значај добија тешка индустрија.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

Back to Top Back to top