Uji Minda - Masyarakat Arab Sebelum Dan Selepas Islam

5 Questions | Total Attempts: 429

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uji Minda - Masyarakat Arab Sebelum Dan Selepas Islam

Jawab semua soalan.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Apakah maksud Jahiliyyah dari segi bahasa?
  • A. 

   Cerdik

  • B. 

   Serba tahu

  • C. 

   Bodoh/ tidak tahu

  • D. 

   Buat tidak tahu

 • 2. 
  1. Nyatakan pekerjaan masyarakat Arab Badwi. Pilih jawapan yang paling tepat.
  • A. 

   Bercucuk tanam dan berniaga

  • B. 

   Menternak binatang dan bertukang

  • C. 

   Bercucuk tanam, berniaga dan bertukang

  • D. 

   Menternak binatang, bercucuk tanam dan merompak

 • 3. 
  Masyarakat Arab Hadhari ialah masyarakat yang tinggal di bandar, hidup menetap dan cintakan perdamaian.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Yang berikut merupakan agama/kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah, KECUALI
  • A. 

   Agama Majusi

  • B. 

   Agama Islam

  • C. 

   Agama Hanif

  • D. 

   Agama menyembah berhala

Back to Top Back to top