CuỘc Thi HỒ ChÍ Minh VÀ HÀnh Trang ĐỐi NgoẠi

30 cu hi | Total Attempts: 438

SettingsSettingsSettings
Please wait...
CuỘc Thi HỒ ChÍ Minh VÀ HÀnh Trang ĐỐi NgoẠi

Questions and Answers
 • 1. 
  Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sự sáng suốt về chính trị, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Tại đâu?
  • A. 

   A. 05/06/1911, tại bến Nhà Rồng.

  • B. 

   B. 06/05/1911, tại bến Nhà Rồng.

  • C. 

   C. 04/06/1911, tại bến Nhà Rồng.

  • D. 

   D. 02/06/1911, tại bến Nhà Rồng.

 • 2. 
  Ngày 7-11-1946, tại Nhà hát TP Hà Nội, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức buổi quyên góp áo, quần, giày, mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “ Mùa Đông chiến Sĩ” Hồ Chủ Tịch đã đến dự. Tai đây, Người đã gửi vật gì tặng cho chiến sĩ?
  • A. 

   A. Chiếc mũ Người đang đội

  • B. 

   B. Chiếc khăn choàng của Người

  • C. 

   C. Chiếc áo rét Người đang mặc

  • D. 

   D. Chiếc chăn bông của Người

 • 3. 
  Trong quá trình hoạt động tại Pháp,Bác Hồ đã tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, và trong khoảng thời gian  đó Người đã cho xuất bản tờ báo(do Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút) với chủ trương là nhằm để tố cáo chính sách cai trị và bóc lột của chủ nghĩa đế quốc ở thuộc địa. Tờ báo đó tên là gì?
  • A. 

   A. Người cùng khổ

  • B. 

   B. Đường Cách mệnh

  • C. 

   C. Bản án chế độ thực dân Pháp

  • D. 

   D. Con đường giải phóng

 • 4. 
  Hồ Chí Minh thăm đền Hùng lần đầu tiên vào thời gian nào?
  • A. 

   A. 9 – 1956

  • B. 

   B. 9 – 1945

  • C. 

   C. 10 – 1954

  • D. 

   D. 9 – 1954

 • 5. 
  Nguyễn  Ái Quốc là ng­ười Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ?
  • A. 

   A. Thứ nhất

  • B. 

   B. Thứ hai

  • C. 

   C. Thứ ba

  • D. 

   D. Thứ tư

 • 6. 
  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:
  • A. 

   A. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng

  • B. 

   B. Xác định bản chất giai cấp của Đảng

  • C. 

   C. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng

  • D. 

   D. Xác định chức năng của Đảng

 • 7. 
  Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?
  • A. 

   A. 1904

  • B. 

   B. 1905

  • C. 

   C. 1906

  • D. 

   D. 1908

 • 8. 
  Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?
  • A. 

   A. 6 điểm

  • B. 

   B. 8 điểm

  • C. 

   B. 9 điểm

  • D. 

   C. 12 điểm

 • 9. 
  Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?     
  • A. 

   A. Quốc tế Nông dân

  • B. 

   B. Quốc tế Cộng sản

  • C. 

   C. Quốc tế Thanh niên

  • D. 

   D. Cả 3 quốc tế trên

 • 10. 
  Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
  • A. 

   A. Bản án chế độ thực dân Pháp

  • B. 

   B. Con Rồng tre

  • C. 

   C. Lênin và Phương Đông

  • D. 

   D. Đường kách mệnh

 • 11. 
  Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trư­ờng Quốc tế Lênin. Lúc này, Bác lấy tên là gì?
  • A. 

   A. Thầu Chín

  • B. 

   B. Lin

  • C. 

   C. Vương

  • D. 

   D. Hồ Quang

 • 12. 
  Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng: "cố gắng học thêm quân sự”?    
  • A. 

   A. Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp

  • B. 

   B. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng

  • C. 

   C. Phạm Văn Đồng và Vũ Anh

  • D. 

   D. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn

 • 13. 
  Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Gới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung quốc)?
  • A. 

   A. 20 nhà tù

  • B. 

   B. 30 nhà tù

  • C. 

   C. 35 nhà tù

  • D. 

   D. 40 nhà tù

 • 14. 
  Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ởtrên đời ngư­ời cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
  • A. 

   A. "Ca binh lính"

  • B. 

   B. "Bài ca du kích"

  • C. 

   C. "Nhật ký trong tù”

  • D. 

   D. "Ca sợi chỉ".

 • 15. 
  Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Tr­ường Sơn cũng phải cương quyết giành cho đ­ược độc lập". Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?
  • A. 

   A. Phạm Văn Đồng

  • B. 

   B. Đặng Văn Cáp

  • C. 

   C. Võ Nguyên Giáp

  • D. 

   D. Hoàng Quốc Việt

 • 16. 
  "Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư­ thù tư­ oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết ng­ười cướp nước". Đây là đoạn văn trích trong bức thư­ nào của Hồ Chí Minh.
  • A. 

   A. Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, 10-1945.

  • B. 

   B. Thư gửi đồng bào Nam bộ, ngày 01/06/1946.

  • C. 

   C. Gửi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09//945.

  • D. 

   D. Thư gửi các học sinh tháng 09/1945.

 • 17. 
  “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp định Sơ bộ mồng 6/3 trong cuộc mít của nhân dân Thủ đô tại?
  • A. 

   A. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

  • B. 

   B. Nhà hát lớn Hà Nội

  • C. 

   C. Bắc bộ phủ, Hà Nội

  • D. 

   D. Tân Trào, Tuyên Quang

 • 18. 
  Năm 1946, Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ Tịch nước khi Hồ Chí Minh đi đâu?
  • A. 

   A. Pháp

  • B. 

   B. Trung Quốc

  • C. 

   C. Liên Xô

  • D. 

   D. Ấn Độ

 • 19. 
  "Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm. Thắng lợi ở mặt trận này là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc.” Đoạn văn trên trích từ Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một chiến dịch quan trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch:       
  • A. 

   A. Việt Bắc

  • B. 

   B. Cao - Bắc - Lạng

  • C. 

   C. Trần Hưng Đạo

  • D. 

   D. Hà Nam Ninh

 • 20. 
  "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nư­ớc ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, ng­ười anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Ngư­ời đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất n­ớc ta". Nhận định trên ở trong văn kiện nào?
  • A. 

   A. Lời kêu gọi của BCH TƯ Đảng lao động Việt Nam ngày 3-9-1969

  • B. 

   B. Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-9-1969)

  • C. 

   C. Bản thông cáo đặc biệt ngày 4-9-1969

  • D. 

   D. Xã luận báo Nhân dân ngày 9-9-1969

 • 21. 
  Trả lời phóng viên nước ngoài về tiêu chí phong tướng, Bác Hồ đã nói "Đánh thắng …phong …, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng"
  • A. 

   A. Trung tá

  • B. 

   B. Đại tá

  • C. 

   C. Cấp tướng

  • D. 

   D. Thượng tướng

 • 22. 
  Ai là người vẽ chân dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi Người ngồi làm việc tại Bắc bộ phủ?      
  • A. 

   A. Tô Ngọc Vân

  • B. 

   B. Nguyễn Đỗ Cung

  • C. 

   C. Nguyễn Thị Kim

  • D. 

   D. Cả 3 người trên

 • 23. 
  Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
  • A. 

   A. 1969

  • B. 

   B. 1975

  • C. 

   C. 1987

  • D. 

   D. 1990

 • 24. 
  Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:"Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta".
  • A. 

   A. dựa vào sự giúp đỡ quốc tế

  • B. 

   B. dựa vào sự đoàn kết toàn dân

  • C. 

   C. dưới sự lãnh đạo của Đảng

  • D. 

   D. đem sức ta

 • 25. 
  Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?
  • A. 

   A. Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh.

  • B. 

   B. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.

  • C. 

   C. Trường Quốc học Huế.

  • D. 

   D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Back to Top Back to top