Nyu Jiirando In Japanese

6 Questions

Settings
Please wait...
Nyu Jiirando In Japanese

This is a Geography test by Stephanie R, Ryan W, Alex C, Sean C, Fallon M from 6AH


Questions and Answers
 • 1. 
  Nyu Jiirando de itchiban ooki shima wa nan desu ka
  • A. 

   Waikato

  • B. 

   Southern Island

  • C. 

   Rangipo

 • 2. 
  Nyu Jiirando de ___ takai ___wa Mt Cook desu. 
 • 3. 
  Nyu Jiirando no shuto wa nan desu ka
  • A. 

   Rangipo

  • B. 

   Southern

  • C. 

   Wellington

 • 4. 
  Nyu Jiirando wa ______ wa _______ desu ka
 • 5. 
  Nyu Jiirando de ichiban hiroi sabaku wa nan desu ka
  • A. 

   Waikato

  • B. 

   Rangipo

  • C. 

   Wellington

 • 6. 
  Nyu Jirando de ichiban nagai kawa wa nan desu ka
  • A. 

   Wellington

  • B. 

   Waikato

  • C. 

   Rangipo