Nulti Test 6

7 Pitanja | Total Attempts: 357

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Nulti Test 6

Ovo je beta verzija testa za brojne sisteme


Questions and Answers
 • 1. 
  Podatak i informacija su ista stvar?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 2. 
  Činjenica koju smo saznali pomoću naših čula a koja za nas nema značaj naziva se
  • A. 

   Vijest

  • B. 

   Podatak

  • C. 

   Informacija

 • 3. 
  Čovjek posjeduje koliko čula
 • 4. 
  Informacija je podatak koji za nas ima neku važnost?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 5. 
  Odaberi baze brojnih sistema među navedenim brojevima
  • A. 

   100

  • B. 

   10

  • C. 

   2

  • D. 

   16

  • E. 

   8

  • F. 

   12

  • G. 

   60

 • 6. 
  Broj 10 je baza kojeg brojnog sistema?
  • A. 

   Binarnog

  • B. 

   Oktalnog

  • C. 

   Dekadskog

  • D. 

   Heksadekadskog

 • 7. 
  Kojim brojnim sistemom se obično koristimo?
  • A. 

   Dekadski

  • B. 

   Binarni

  • C. 

   Oktalni

  • D. 

   HeksadekadskiOdaberi tačne baze brojnih sistema