Genetik För år 7-9

7 Questions | Total Attempts: 1213

SettingsSettingsSettings
Genetik Fr r 7-9 - Quiz

Här kan du testa kunskaper främst på E-nivå.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilken av egenskaperna nedan kan man gissa beror enbart på arvet?
  • A. 

   Humor

  • B. 

   Vikt

  • C. 

   Blodgrupp

  • D. 

   Om man blir alkoholist

 • 2. 
  Vilken av egenskaperna nedan beror förmodligen på ett samspel mellan dina arvsanlag och miljön?
  • A. 

   Ögonfärg

  • B. 

   Födelsemärken

  • C. 

   Vikt

  • D. 

   Örats form

 • 3. 
  Var i cellen hittar man arvsanlagen? Vid vilken pil?
  • A. 

   1

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 4. 
  Hur många kromosomer har arten människa normalt?
  • A. 

   45

  • B. 

   46

  • C. 

   47

  • D. 

   48

 • 5. 
  Vad menas med att klona någon?  
  • A. 

   Härma ett beteende

  • B. 

   Kopiera flera celler samtidigt

  • C. 

   Skapa en exakt genetisk kopia

  • D. 

   Läsa av DNA:at extra snabbt

 • 6. 
  Vad stämmer för en mutation?
  • A. 

   Kan ha orsakats av strålning tex solen

  • B. 

   Är alltid skadliga för individen

  • C. 

   Betyder en förändring i DNA:as budskap

  • D. 

   Betyder att cellen genomgår celldelning

Back to Top Back to top